Jesteś w: Motyw ogrodu

Motyw ogrodu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

3. Charaget M., Sztuka ogrodów, Wyd. Artystyczne i Filmowe, tł. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1978.

4. Cirlot J. E., Słownik symboli, tł. Ireneusz Kania, Znak, Kraków 2000.
5. Dowgiałło-Tyszka J., Arcydzieło. Goździk, lilia, lilia, róża (1885-86) [w:] „Galeria Sztuki” nr 79, s. 14-15, 18-19.
6. Flaczyńska D., Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. [w:] „Warsztaty Polonistyczne”, 1994, nr 2, s. 65-70.
7. Klejnocki J., Ogród w Milanówku. [w:] „Polityka” 2002, nr 45 (2375), s. 65
8. Knysz-Tomaszewska D., Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym, „Polonistyka” 1997 nr 1, str. 13-14.
9. Kobielus S., Raj ogrodem – ogród Rajem, [w:] tegoż, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Inco-Veritas, Warszawa 1997.
10. Kopaliński W., Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001, s. 269-271.

11. Kowalczykowa A., Arcydzieła malarstwa, STENTOR, Warszawa 1997, s. 7-8.
12. Król W., Ogrody botaniczne. �douard Vuillard [w:] „Wielcy Malarze” nr 13, Warszawa 1999.
13. Lementowicz U., Tajemniczy ogród, Biblioteka opracowań, zeszyt nr 91, Biblios, Lublin 2006, s. 42-45.
14. Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych [hasło: ogród], Pallottinum, Poznań 1989, s. 151-152.
15. Maciejewska I., Wiersze Leopolda Staffa, WSiP, Warszawa 1987, s. 52-60.
16. Majducki L., Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
17. Ogród. Forma, symbol, marzenie, red. Małgorzata Szafrańska, Zamek Królewski, Warszawa 1998.

18. Osęka Andrzej, Magia ogrodów [w:] „Magazyn” /dodatek do „Gazety Wyborczej”/ 1999, nr 6.
19. Paprocka A., Topos ogrodu w kulturze, „Polonistyka” 2000 nr 8, str. 494-496.
20. Rynck P. de, Jak czytać malarstwo, Universitas, Kraków 2005, str. 94-95.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -