Jesteś w: Motyw piękna

Motyw piękna

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

20. Nasiłowska A., Ciemne i jasne wiersze Grochowiaka [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, IBL PAN, Warszawa 1995, s. 25 – 28.
21. Osińska B., Sztuka i czas, WSiP, Warszawa 1986.

22. Pustkowski H., Przestrzenie poezji. Szkice krytyczno – literackie, Wydawnictwo Łódzkie Łódź 1986. (eseje dotyczące turpizmu i reizmu).
23. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, PWN, Warszawa 1975,
24. Tatarkiewicz W., O doskonałości, PWN, Warszawa, 1976, s. 42-56: Doskonałość estetyczna.
25. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967.
26. Toeplitz T., Jerzy Duda-Gracz, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1985.
27. Twardowski S., Uroda Paskwaliny, [w:] Chrzanowski I., Historia literatury niepodległej Polski (965-1795), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1971, s. 373.

28. Wielcy Malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło, Nr 36: Michał Anioł, s. 8-9, red. nacz. Ewa Dołowska, Wydawnictwo Eaglemoss Polska, Warszawa 2002.
29. Wielcy Malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło, Nr 41: Sandro Botticelli, s. 19, red. nacz. Ewa Dołowska, Wydawnictwo Eaglemoss Polska, Warszawa 2002.
30. Wielcy Malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło, Nr 63: Peter Paul Rubens, s. 26-27, red. nacz. Ewa Dołowska, Wydawnictwo Eaglemoss Polska, Warszawa 2002.
31. Zeler B. Zrozumieć poezję współczesną, Książnica, Katowice 1995. (Sztuka jest jedna oraz Artysta i żebrak, czyli sztuka życia).
32. Ziemba A., Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2005.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -