Jesteś w: Motyw totalitaryzmu

Motyw totalitaryzmu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

7. Moczarski K., Rozmowy z katem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
8. Nałkowska Z., Medaliony, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1970.
9. Orwell G., Rok 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
10. Orwell G., Folwark zwierzęcy, przeł. [z ang.] Bartłomiej Zborski, Wydawnictwo Da Capo,Warszawa 1997.

11. Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2008.
12. Sołżenicyn A., Jeden dzień Iwana Denisowicza, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004.
13. Zajdel J, Limes inferior, Iskry, Warszawa 1982.
14. Zamiatin E., My, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989.

Film:

1. 1984, reż. Michael Radford, [DVD] Wielka Brytania 1984.
2. Dyktator, reż. Charles Chaplin, [DVD], USA 1940.
3. Equilibrium (Cubic), reż. Kurt Wimmer,[DVD] USA 2002.
4. Europa, Europa, reż. Agnieszka Holland, [DVD] Francja, Niemcy, Polska 1991.
5. Folwark zwierzęcy, reż. John Stephenson, [DVD] USA 1999.

6. Katyń, reż. Andrzej Wajda, [DVD] Polska 2007.
7. Ostatni król Szkocji, reż. Kevin Macdonald, [DVD], Wielka Brytania USA2006.
8. Pola śmierci, reż. Roland Joffe, [DVD] Wielka Brytania 1984.
9. Proces, reż. David Hugh Jones, [DVD], Wielka Brytania 1993.
10. V jak Vendetta, reż. James McTeigue, [DVD] Niemcy, USA, Wielka Brytania 2005.
11. Upadek, reż. Oliver Hirschbiegel, [DVD] Austria Niemcy Włochy 2004.
12. Zawieście czerwone latarnie, reż. Yimou Zhang, [DVD] Tajwan Chiny Hongkong 1991.

Motyw totalitaryzmu - literatura przedmiotowa


1. Absolute power – strona opisująca systemy totalitarne, A. Zaremba, V. Yau, K. Jones, źródło online.
2. Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 303-304.
3. Biernacki M., Literatura wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2002.
4. Biernacki M., G. Orwell „Rok 1984”, [w:] tegoż, Literatura wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2002.
5. Błoński J., Borowski i Herling. Paralela [w:] Lektury polonistyczne. Literatura. współczesna tom I, pod. red. R. Nycza, J. Jarzębskiego, Kraków 1997, s. 5-14.

6. Bolecki W., „Inny Świat" Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, WSiP, Warszawa 1997, str. 113 – 124, 129 – 133.
7. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1998, hasło: antyutopia, wojna, zbrodniarz.
8. Drawicz A., Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1990, rozdz. Zwycięstwo, s. 289-326.
9. Duda K., Antyutopia Jewgienija Zamiatina jako prognoza dramatu historycznego, [w:] tejże, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 38-71.
10. Farent T., Inny świat Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Wydawnictwo Greg, Lublin 2002.
11. Jarecka D.. Jak Hitler walczył ze sztuką zdegenerowaną, [w:] „Mówią Wieki” nr 11/2003.
12. Kamiński L., Leksykon dzieł literackich, Warszawa 1996, hasło: Rok 1984.

13. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2002, hasło: totalitaryzm.
14. Kozicka D., Siwiec M., Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2006, hasła: Smith Winston, Wielki Brat.
15. Kosiek T. i in., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004, hasło: totalitaryzm.
16. Lementowicz U., „Folwark zwierzęcy” George`a Orwella, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2004.

17. Lementowicz U., „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Biblioteczka opracowań, Wydawnictwo Greg, Lublin 2008.
18. Lementowicz U., Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Wydawnictwo Greg, Lublin 1999.
19. Lewandowska Z., Zniewolona myśl - totalitaryzm a jednostka,, wyd. Polonia Press, Warszawa 1995, str. 48-50, hasło: Folwark Zwierzęcy a historia, Totalitaryzm.
20. Lipiec Z., „Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, Oficyna Wydawnicza STON I, Radom 1994.

21. Maciąg W., Świadomość w stanie uwięzienia. Gustaw Herling-Grudziński [w:] Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, pod. red. W. Maciąg, Wrocław 1992.
22. Matoszko J., Szkolny słownik tematów literackich, Wydawnictwo PRINTEX, Białystok 2003, hasło: świadectwo wojny i okupacji.
23. Milkowski T., Termer J., Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
24. Pisarek A., Latarnie systemu - totalitaryzm w filmie, źródło online.
25. Polańczyk D., „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, Biblioteczka opracowań, Wydawnictwo Greg, Lublin 2000.

26. Stalin J. W. Referat sprawozdawczy na XVIII zjeździe partii z 10 marca 1939 r. [w:] Zagadnienia leninizmu, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
27. Synder T. [przeł. Flak Mateusz], „Rok 1984” czytany w roku 2004, Tygodnik Powszechny 2004, nr 44, dodatek Ameryka Wybiera, str. 10-11.
28. Szukanie nadziei, o prozie Gustawa Herlinga -Grudzińskiego, [w:] D. Zdunkiewicz – Jedynak, J. Klejnocki, B. Łazińska, Język polski Podręcznik szkolny, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, s. 161-163.
29. Wójcik W., Opowiadania Tadeusza Borowskiego, pod red. Eugeniusza Sawrymowicza, Biblioteka Analiz Literackich, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972, str. 52 – 84.
30. Zaworska H., Oskarżam Zofii Nałkowskiej, [w:] Z. Nałkowska, Medaliony, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969,, s. 47-53.
31. Zaworska H, „Medaliony" Zofii Nałkowskiej, pod red. Heleny Starzec, Biblioteka Analiz Literackich, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -