Jesteś w: Motyw wsi

Motyw wsi

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Motyw wsi - literatura podmiotowa


Książka:
1. Dąbrowska M., Noce i dnie, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1977.
2. Kasprowicz J., Poezje wybrane, oprac. Jan Józef Lipski, Czytelnik, Warszawa 1959 [tu:] Z chałupy - I, XV, XIX, XXXIX.
3. Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce, Wydawnictwo Kama, Warszawa 1990.
4. Konopnicka M., Wolny najmita [w:] Konopnicka – Biblioteka Poezji (tom 4), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2006.
5. Mickiewicz A., Ballady i romanse, Czytelnik, Warszawa 1978.
6. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Nasza Księgarnia, 1982.

7. Mickiewicz A., Dziady cz. II, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
8. Mrożek S., Wesele w Atomicach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.
9. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Czytelnik, Warszawa 1988.
10. Orzeszkowa E, Tadeusz, [w:] tejże, Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1973.
11. Prus B., Antek, Wydawnictwo GMP, Poznań 1994.
12. Prus B., Placówka, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1987.
13. Redliński E., Konopielka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1975.
14. Rej M., Żywot człowieka poczciwego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 2003.
15. Reymont W. S., Chłopi, Siedmioróg, Wrocław 1997.

16. Satyra na leniwych chłopów [w:] Teksty staropolskie: analizy i interpretacje, Stanisław Dubisz, Decyk-Zięba W., Warszawa 2003. Literackie, Kraków 1959.
17. Szymonowic Sz., Żeńcy, M. Kot, Kraków 1950.
18. Sienkiewicz H., Szkice węglem, [w:] tegoż, Nowele wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.

19. Sienkiewicz H., Janko Muzykant, [w:] tegoż, Nowele wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
20. Teokryt, Owczarz i Koźlarz, [w:] tegoż, Sielanki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953.
21. Wergiliusz, Ekloga I, [w:] Bukoliki, Czytelnik, Warszawa 1998.
22. Wyspiański S., Wesele, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
23. Żeromski S., Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa 1967.

Malarstwo:
1. Anioł Pański, Gierymski A., 1890, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.
2. Babie lato, Chełmoński J., 1875, Muzeum Narodowe, Warszawa.
3. Bez dachu, Kotsis A., 1870, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.
4. Bociany, Chełmoński J., 1900, Muzeum Narodowe, Warszawa.
5. Dożynki, Wierusz-Kowalski A., ok. 1910, olej na płótnie.
6. Kopanie buraków, Wyczółkowski L., 1893, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Kraków.
7. Kosiarz, Kotsis A., Przed 1862, olej na tekturze. Muzeum Narodowe w Krakowie.
8. Matula pomarli, Kotsis A., 1868, olej, papier na płótnie. Lwowska Galeria Sztuki.
9. Muzykanci w Bronowicach, Tetmajer W., 1891, olej na płótnie. Muzeum Narodowe,
10. Oberek, Chełmoński J., 1878, olej na płótnie.

11. Orka, Chełmoński J., 1896, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Poznaniu.
12. Orka na Ukrainie, Wyczółkowski L., 1892, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Kraków.
13. Ostatnia chudoba, Kotsis A., 1870, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.
14. Owczarek., Chełmoński J., 1897, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Krakowie.
15. Panna młoda, Wierusz-Kowalski A., ok. 1910, olej na kartonie.
16. Pastusza melodia,Wierusz-Kowalski A., 1892, olej na płótnie.
17. Pastuszkowie przy ognisku, Chełmoński J.,1895-1900, olej na płótnie.
18. Polski orszak weselny, Wierusz-Kowalski A., ok. 1888, olej na płótnie.
19. Powrót z jarmarku, Wierusz-Kowalski A., ok. 1880, olej na płótnie.
20. Procesja w Bronowicach,Tetmajer W., 1900, olej na płótnie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.

21. Przed karczmą, Chełmoński J., 1877, olej na płótnie.
22. Przed karczmą, Tetmajer W., 1893, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Warszawa.
23. Sielanka (Przed burzą), Chełmoński J., 1885, olej na płótnie.
24. Sielanka, Pruszkowski W., 1880, Muzeum Narodowe w Krakowie.
25. Siewca, Wyczółkowski L., 1896, olej na płótnie. Muzeum Śląskie, Katowice.
26. Sprawa przed wójtem, Chełmoński J., 1873, olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.
27. Święcone w Bronowicach,Tetmajer W., 1897, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Kraków.
28. Tańce w karczmie,Tetmajer W., Galeria Obrazów, Lwów.
29. Targ wiejski, Chełmoński J., 1882. Olej na płótnie.

30. Trumna chłopska, Gierymski A., 1894-95, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Warszawa.
31. Wesele krakowskie, Wierusz-Kowalski A., 1876-78, olej na płótnie.
32. W ogródku, Chełmoński J., 1869, olej na płótnie. Muzeum Sztuki, Łódź.
33. Zbierające kłosy, Millet J.F., Muzeum d` Orsay, Paryż.
34. Zrękowiny, Tetmajer W., 1895, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Szczecin.
35. Żniwa, Tetmajer W., 1902, olej na płótnie.
36. Żniwiarki w polu, Tetmajer W., 1901, olej na płótnie. Muzeum Narodowe, Poznań.

Motyw wsi - literatura przedmiotowa


1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
2. Bachórz J., Bolesław Prus. [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Pozytywizm., Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006.
3. Bachórz J., Wieś. [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1991, s.1025 – 1028.
4. Burkot S., Proza powojenna 1945 – 1987, WSiP, Warszawa 1991, s. 333 – 347 (Konopielka).
5. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Reymont Władysław Stanisław, „Chłopi”, [w:] Opracowania lektur dla liceów, Warszawa 2002, s. 264.

6. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Wyspiański Stanisław, „Wesele”, [w:] Opracowania lektur dla liceów, Warszawa 2002, s. 234.
7. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1998, hasło: wieś.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -