Jesteś w: Motyw anioła

Motyw anioła

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


A. Motyw anioła w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Przykład zakończenia:

Wyobrażenia aniołów rozwijały się przez wieki, od płaskich, eterycznych i malowanych złotem w średniowieczu, poprzez całkiem już realne i na tłach rzeczywistych w Renesansie, do mocno zmysłowych w baroku. Od zawsze zastanawiano się jak mogą wyglądać i kiedy możemy je zobaczyć. Współczesne obrazy kontynuują tradycję przedstawiania aniołów i przekonanie, że anioły są trwałym elementem sztuki. W przedstawionych przeze mnie rozważaniach dochodzimy do wniosków, że aniołowie to tylko byt niematerialny, ponieważ nie posiadają ciała. Mają natomiast własną nieskazitelną wolę. Są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, dlatego są podobne i do Niego i nas samych. Pomagają nam, przekazują wiadomości od Boga, są przy nas w trudnych chwilach. Można w nie wierzyć lub nie. Ja wierze, że każdy z nas ma obok siebie takiego anioła, który często w trudnych życiowych chwilach podpowiada jak postępować. Anioły interesują wszystkich ludzi z różnych religii są nieosiągalne dla nas, dlatego tak bardzo fascynujące.

B. Funkcjonowanie kreacji anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

Przykład zakończenia:

Anioł jest pomocnikiem i ręką od Boga wyciąganą do nas - ludzi grzeszących. Każdy poeta, malarz czy rzeźbiarz przedstawia anioła na wzór pięknego, młodego człowieka, chociaż jest tylko bytem i tak naprawdę nie wiemy jak wygląda to boskie stworzenie, możemy sobie Go tylko wyobrazić. W przedstawionych przeze mnie dziełach malarskich, a także w rzeźbach i utworach literackich aniołowie zostali ukazani jako istoty posiadające własną wolę będące pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, są podobne do Niego i nas samych. Istotą motywu anioła jest przede wszystkim tęsknota człowieka za czymś, co jest trudno osiągalne i jednocześnie obawą, która wiąże się z postacią anioła upadłego. Każdy z utworów niesie jakieś przesłania: obawy, nauki, przestrogi, wskazuje drogę postępowania, zmusza do myślenia, do oceny własnego postępowania i wytycza kierunki dalszego działania.

Motyw anioła - tematy wypracowań


Temat anioła można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Motyw anioła w literaturze. Przedstaw zagadnienie na przykładach co najmniej trzech epok.
• Postacie anielskie w literaturze. Zaprezentuj, odwołując się wybranych lektur.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu anioła jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Motyw anioła w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
• Sposoby kreacji aniołów w literaturze i sztuce. Ukaż, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy.
• Wizerunek anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj sposoby ujęcia postaci. zestawiając wybrane teksty kultury.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy taneczne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce.

Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji anioła w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Funkcjonowanie kreacji anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
• Funkcjonowanie motywu anioła w literaturze, filmie i muzyce.
• Wizerunek anioła w literaturze, malarstwie i filmie. Analizując celowo dobrane dzieła z różnych epok przedstaw funkcjonowanie motywu anioła i porównaj zastosowane środki wyrazu.
• Motyw anioła w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów.

Temat można sformułować również następująco:

• Od wysłanników Boga do kiczowatych figurek – przedstaw jak zmieniało się postrzeganie wizerunku anioła na przestrzeni wieków.
• Wizerunki pokornych i zbuntowanych aniołów w różnych tekstach kultury.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.

Określenie problemu – teza

Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Różne sposoby ukazywania aniołów w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków.
• Najciekawsze kreacje aniołów na podstawie tekstów literackich i dzieł malarskich.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -