Jesteś w: Motyw anioła

Motyw anioła

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Teza może wskazać na powszechne zainteresowanie i fascynację anielskimi postaciami:

• Zainteresowanie aniołami we wszystkich epokach a także we wszystkich dziedzinach sztuki było znaczne.
• Postacie aniołów interesują wszystkich ludzi z różnych religii.
• Anioły są dla ludzi nieosiągalne dlatego tak bardzo fascynują.

Innym sposobem wykorzystania motywu anioła może być położenie nacisku na ewolucję jego wizerunku:

• Od sacrum do profanum – ewolucja wizerunku anioła na przestrzeni wieków.
• Transformacje wizerunku anioła - funkcje i rola motywu anioła na przestrzeni wieków.

Wśród innych tez możemy wyróżnić:

• Aniołowie według większości religii to był byt duchowy, który na różne sposoby wspiera działania i służy Bogu.
• Rola aniołów w literaturze i sztuce różnych epok, stosunek ówczesnych twórców do prezentowanych postaci aniołów.
• Anioły biblijne a postacie aniołów w literaturze, filmie i muzyce. Analiza porównawcza.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca. Inny obraz anioła występuje w średniowieczu, gdzie mamy do czynienia głównie z dostojnymi postaciami wysłanników Boga, inaczej w późniejszym baroku, który kojarzy się z figurkami pulchnych dziecięcych i anielskich twarzy, zupełnie odmienny jest anioł współczesny.

Motyw anioła - literatura przedmiotowa


1. Abramowska J., Wiersze z aniołami, [w:] Poznawanie Herberta, pod red. M. Roli,: Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 167-188.
2. Anioły w Biblii, Istnienie aniołów, źródło online: http://mstrozyk.scholaris.pl/anioly/biblia/1.html.
3. Baluch A., Trzy ujęcia tematu, źródło online: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~joanna/terdor/recenzje/angel2.htm.
4. Brojer W., Anioł w wyobraźni chrześcijan do XIII w. [w:] Wyobraźnia średniowiecza : praca zbiorowa, pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 1996, s. 155-176.
5. Cieśla - Korytowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995, s. 128 – 129.

6. Cmentarze i sztuka. Anioły w sztuce cmentarnej w XIX i na pocz. XX wieku, źródło online: http://www.cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/Anioly05b.html
7. Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001.
8. Frohling I., Oleschko H., Ewolucja ikonografii anielskiej w malarstwie europejskim [w:] Księga o aniołach: praca zbiorowa, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002.
9. Jakimowicz A., Jacek Malczewski i jego epoka, PWN, Warszawa 1970.
10. Janicka B., Aniołowie się radują, „Kino” 2002, nr 9, s. 50-51.

11. Kijas Z.J., Aniołowie w nauczaniu Kościoła [w:] Księga o aniołach, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002, s. 239-263.
12. Kto jest kim w mitologii klasycznej, pod red. A. Kowalskiej, Wyd. Zysk i S-ka. Poznań 2000, Eros, s. 93, Tanatos, s. 260.
13. Mała encyklopedia PWN A-Z, red. Petrozolin – Skowrońska B., PWN, Warszawa 1996, s.38, hasło: Anioł.
14. Niewęgłowski W. A., Anioły, Wydawnictwo Bernardinum. Warszawa 2003.
15. Nowacka I., „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2000.

16. Oleschko H., Aniołów dyskretny lot, Kalwaria Zebrzydowska 1996.
17. Pamiętajcie o aniołach, [w:] Matura bez barier, red. A. Grodecka, Seneka, Poznań 2004, s. 24 – 26.
18. O`Sullivan P., Wszystko o aniołach, tłum. H. Dymel-Trzebiatowska, EXTER Sp. z o.o., Gdańsk 1993.
19. Państwowa Galeria Sztuki: Arcydzieła malarstwa polskiego w zbiorach Ludowej Galerii Sztuki, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2003.
20. Rogowski R. E., Stworzenie aniołów – angelologia, [w:] tegoż, ABC teologii dogmatycznej, Wyd. Signum, Wrocław 1999, s.33-38.

21. Rosenberg A., Symboliczne barwy aniołów. Ewolucja pierwotnego obrazu, „Topos” 1998, nr 3, s. 79-85.
22. Rożen J., Świat przedstawiony w filmie Anioł w Krakowie. Czy współczesny Kraków jest współczesną Arkadią? [w:] Most. Renesans. Przewodnik dla licealistów, pod red. M. Leociak, J. Szei, Stentor, Warszawa 2004, s. 96-102.
23. Schungel P.H., Anioł. [w:] Praktyczny Słownik Biblijny, pod red. A. Grabner-Haider, tłum. i oprac: T. Mieszkowski, A. Pachciarek. Warszawa 1994.
24. Sokolski J. i in., Anioł w literaturze i w kulturze., Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2004.
25. Stachowiak L. [et al.], hasło: Aniołowie [w:] Encyklopedia katolicka. T. 1, alfa i omega - Baptyści, kom. red. W. Granat [et al.]; [aut. Z. Abramowiczówna et al.], Lublin 1973, kol. 606-613.

26. Suliga J.W., Krocząc drogami aniołów anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej: katalog wystawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, kwiecień - grudzień 1998, Warszawa 1998.
27. Wyka K., Anioły własne Jacka Malczewskiego, [w:] tegoż, Thanatos i Polska czyli o Jacku Malczewskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 100 – 101.
28. Zarębianka Z., Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy. Motyw anioła w poezji Czesława Miłosza, „Topos” 1998, nr 3 s. 24-28.

Motyw anioła - literatura podmiotowa


Lista najpopularniejszych tekstów kultury odwołujących się do motywu anioła:

Książka:

1. Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań 1980.
2. Dante A., Boska komedia, przeł. Edward Porębowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.
3. Goethe J. W., Faust; przeł. [z niem.] Józef Paszkowski, Zielona Sowa, Kraków 2004.
4. Herbert Z., Siódmy Anioł, [w:] Drozowski B., Urbankowski B., Od Staffa do Wojaczka, Poezja Polska 1939 – 1985, Antologia, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -