Jesteś w: Motyw Boga

Motyw Boga

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Przy wykorzystaniu motywu Boga można odwołać się dialogu prowadzonego z Nim przez bohaterów literackich:

• W literaturze wątek dialogu z Bogiem podejmowali najwybitniejsi twórcy.
• W rozmowie z Bogiem artyści odwoływali się do poglądów epoki, sytuacji osobistej oraz społecznej.

Wśród innych tez możemy wyróżnić:

• Obraz Boga, jako odbicie światopoglądu człowieka różnych epok. Na podstawie dzieł literatury i filozofii.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca. Inny obraz Boga występuje w średniowieczu, gdzie mamy do czynienia głównie ze srogim Stwórcą, inaczej w renesansie, gdzie artyści ukazywali dobrotliwego Pana, romantyzmie, gdzie możemy spotkać postawy buntownicze, zupełnie odmienny jest Jego wizerunek współczesny, szczególnie po doświadczeniach II wojny światowej.

Motyw Boga - literatura przedmiotowa


1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
2. Bardini B., Spotkanie z Michałem Aniołem, Ossolineum, Wrocław 1978.
3. Bukowski K., Interpretacja motywów biblijnych [w:] tegoż, Biblia a literatura polska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1990, str. 57-62.
4. Chambers O., Człowiek: Jego stworzenie, powołanie i związek z Bogiem, [w:] Psychologia biblijna, Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Pojednanie”: Lublin 1991, s. 6-21.
5. Chrzanowski M., Repetytorium z języka polskiego, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2003.

6. Chrząstowska B., Poezje Czesława Miłosza, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1993. str. 138-145.
7. Cieśla-Korytowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
8. Dzigański A., Słownik poezji, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.
9. Epoki literackie od antyku do współczesności, pod red. M. Hanczakowskiego i in., PPU PARK, Bielsko- Biała 2003, s. 176, 198-199.
10. Eustachiewicz L., Młoda Polska. Charakterystyka okresu i wybór tekstów.: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982, str. 74-77.

11. Górecka E., Popławska A., Słownik poezji, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2004, s. 79-80.
12. Górski K., Mickiewicz artyzm i język, PWN, Warszawa 1977, s. 108-142.
13. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego, Biblioteka Analiz Literackich, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
14. Guzek A. K., Wstęp, [w:] Karpiński F., Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1972.
15. Hutnikiewicz A., „Hymny” Jana Kasprowicza, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1973.

16. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
17. Kamieńska A., Ciemność i światło w księdze Hioba, [w:] Twarze Księgi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990, s. 99-107.
18. Katechizm kościoła katolickiego. Pallottinum, Poznań 1994.
19. Konopacki A., William Blake, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1987.
20. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

21. Krzemieńska E., Dobro i zło w III cz. Dziadów, w: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu, red. T. Patrzałek, Ossolineum: Wrocław 1992, s. 174-183.
22. Krzyżanowski J., Neoromantyzm Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980, str. 97-103.
23. Kulczycka-Soloni J., Straszewska M., Romantyzm, Pozytywizm, PWN, Warszawa 1990.
24. Labuda A. W., Fraszki Jana Kochanowskiego – Poeta w teatrze świata, [w:] Glosariusz od starożytności do pozytywizmu, red. T. Patrzałek, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 90-98.
25. Lyszczyna J., Doświadczenie mistyczne w części III „Dziadów”, [w:] Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann- Piotrkowska, Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Warszawa 2005.

26. Mrowcewicz K., Starożytność – oświecenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997, s. 44-45, 55-56.
27. Nadolski B., Jan Kochanowski. Życie – twórczość – epoka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1960, str. 167,168,182,183.
28. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2004, hasło: Bóg.
29. Opacki Ireneusz. Bóg, [w:] Słownik literatury polskiej XIX w., oprac. J. Bachórza, A. Kowalczykowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa-Kraków-Wrocław 2000.
30. Podraza-Kwiatkowska M., Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski, [w:] M. Podraza- Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.

31. Pelc J., „Treny” Kochanowski Jan, Ossolineum, Warszawa 1999.
32. Polańczyk D., „Dziady” część III Adam Mickiewicz, Biblioteczka Opracowań, Lublin 1996.
33. Romanowski A., Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1978, s. 19-25.
34. Sczerbicka- Ślęk Ludwika. Wstęp, [w:] J. Kochanowski. Pieśni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1997.
35. Słownik języka polskiego, pod red. M.Szymczaka, PWN, Warszawa 1993.

36. Tomkowski J., Literatura powszechna, Warszawa: Print Shop Prego Polska 1995, Wiek XIX.
37. Weiss T., Młoda Polska - literatura dla klasy trzeciej szkoły średniej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, [tu:] Dies irae Jan Kasprowicz, str. 224- 234.
38. Wilczycka D., Biblia: Nowy Testament, „Biblios”, Lublin 2006.
39. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm.,Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, str. 276-289, 350-352.
40. Ziomek J., Renesans, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

Motyw Boga - literatura podmiotowa


Lista najpopularniejszych tekstów kultury odwołujących się do motywu Boga:

Książka:

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -