Jesteś w: Motyw Boga

Motyw Boga

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


1. Apokalipsa św. Jana [w:] Biblia. Nowy Testament, Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980.
2. Barańczak S., Widokówka z tego świata, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków 2006.
3. Borowski T., Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
4. Camus A., Dżuma. Upadek, PIW: Warszawa 1992.
5. Karpiński F., Bóg się rodzi, [w:] Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1972.

6. Karpiński F., Na procesji Bożego Ciała, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Wydawnictwo Kram, Warszawa 1986.
7. Karpiński F., Pieśń poranna. Pieśń wieczorna, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Wydawnictwo Kram, Warszawa 1986.
8. Karpiński F., Pieśń wieczorna, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Wydawnictwo Kram, Warszawa 1986.
9. Kasprowicz J., Dies Irae, [w:] Wybór poezji, Biblioteka Polska, Kraków 1999.
10. Kasprowicz J., Przestałem się wadzić z Bogiem, [w:] tegoż, Wybór poezji, Biblioteka Polska, Kraków 1999.

11. Kasprowicz J., Przeprosiny Boga, [w:] tegoż, Wybór poezji, Biblioteka Polska, Kraków 1999.
12. Kochanowski J., Czego chcesz od nas Panie, [w:] tegoż, Fraszki, pieśni, treny, Wydawnictwo GREG, Kraków 2007.
13. Kochanowski J., Pieśń IX, [w:] tegoż, Fraszki, pieśni, treny, Wydawnictwo GREG, Kraków 2007.
14. Kochanowski J., Człowiek Boże igrzysko., [w:] tegoż, Fraszki, pieśni, treny, Wydawnictwo GREG, Kraków 2007.
15. Kochanowski J., Psalm 23, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.

16. Kochanowski J., Treny, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2000.
17. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo Gamma, Warszaw 1992.
18. Księga Psalmów [w:] Biblia. Stary Testament, Pallottinum, Poznań - Warszawa, 1980.
19. Księga Rodzaju, [w:] Biblia Tysiąclecia, Stary Testament, Pallottinum, Poznań 2002.
20. Księga Hioba, [w:] Biblia Tysiąclecia, Stary Testament, Pallottinum, Poznań 2002.

21. Kwiatki świętego Franciszka w przekładzie Leopolda Staffa, Wydawnictwo KAMA, Warszawa 1994.
22. Legenda o świętym Aleksym, [w:] U. Michalska, Antologia poezji od średniowiecza do romantyzmu, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1993, str. 21-27.
23. Lermontow M., Demon. Opowieść wschodnia, PIW, Warszawa 1955.
24. Leśmian B., Eliasz, [w: ] Poezje wybrane, Biblioteka Narodowa Wrocław 1983. s. 236-241.
25. Leśmian B., Dusiołek, [w:] tegoż, Łąka, Warszawa 1985.

26. Mickiewicz A., Dziady cz. III, Wydawnictwo GREG, Kraków 2005.
27. Miłosz Cz., Oeconomia divina [w:] Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Znak, Kraków 1980.
28. Pieśń o Rolandzie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1991.
29. Różewicz T., bez [w:] tegoż, Poezja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

30. Sęp- Szarzyński M., O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem. O nietrwałej miłości świata tego. Parafraza Psalmu CXXX. [w:] Poezje, Biblioteka Polska Kraków 1997, s. 72-73.
31. Sęp - Szarzyński M., Sonet III [w:] Poeci polscy od średniowiecza do baroku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
32. Słowacki J., Hymn (Smutno mi, Boże), [w:] tegoż, Dzieła wybrane I. Wiersze i poematy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
33. Twardowski J., Nie tylko my, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1994.
34. Żuławski J., Ananke, [w:] J. Żuławski. Poezje. Lwów - Warszawa 1908.

Malarstwo:

1. Blake William, Stworzenie świata, 1794, British Museum, London.
2. Michał Anioł, Stworzenie Adama, Kaplica Sykstyńska, Watykan.
3. Michał Anioł, Sąd Ostateczny, Kaplica Sykstyńska, Watykan.
4. Michał Anioł, Bóg Ojciec [Bóg Stworzyciel], Kaplica Sykstyńska, Watykan.
5. Wyspiański Stanisław, Bóg Ojciec - Stań się!, 1897-1904, witraż, Kościół OO. Franciszkanów, Kraków.
6. Tintoretto Jacopo, Stworzenie zwierząt, 1551-52, Gallerie dell`Accademia, Wenecja.
7. Bellini Giovanni, Bóg Ojciec błogosławiący, (1505-1510).

Film:

1. Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, [serial] Polska 1988.
2. Dziesięcioro przykazań, reż. Robert Dornhelm, [film] USA 2006.
3. Dziesięć przykazań, reż. Cecil B. DeMille, [film] USA 1923.
4. Goście Wieczerzy Pańskiej, reż. Ingmar Bergman, [film] Szwecja 1963.
5. Milczenie, reż. Ingmar Bergman, [film] Szwecja 1963.

6. Mojżesz, reż. Roger Young, [film] Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy 1995.
7. Ofiarowanie, reż. Andrzej Tarkowski, [film] Francja, Szwecja, Wielka Brytania 1986
8. Pasja, reż. Mel Gibson, [film] USA, Włochy 2004.
9. Powrót, reż. Andriej Zwiagincew, [film] Rosja 2003.
10. Siódma Pieczęć, reż. Ingmar Bergman, [film] Szwecja 1957.
11. Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland, [film] USA 1999.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -