Jesteś w: Motyw szatana

Motyw szatana

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


„Dziewiąte wrota”, reż. Roman Polański – główny bohater Corso jest „książkowym detektywem”, zajmuje się szukaniem białych kruków itp. Dostaje od pewnego bogatego bibliofila nietypowe zadanie. Na świecie są trzy księgi, w których zawarty jest opis otwarcia bram piekieł. Jedną z nich ma owy bogacz, ale nie ma pewności czy to oryginał. Corso ma znaleźć pozostałe dwie i poprzez dogłębną analizę wyłonić jeden oryginał. Bohater nie wie, że stał się pionkiem w grze samego Diabła.

„Egzorcysta”, reż. William Friedkin – film opowiada historię mieszkającej z rodzicami w Waszyngtonie małej Regan. Dziewczynka zostaje opętana przez tajemne moce, które nie dotykają tylko jej, lecz zdają się przygotowywać do wypełznięcia na cały świat. Na miejsce tragedii zostaje wezwanych dwójka egzorcystów. Rozpocznie się pojedynek pomiędzy kapłanami a demonem, który dobrze zna ich życia prywatne i wie, jak można ich zaatakować.

• „Egzorcyzmy Emily Rose”, reż. Scott Derrickson - film opowiada historię nastolatki - Emily Rose, która staje się ofiarą ataku demonicznych mocy. Poddana egzorcyzmom umiera, a ksiądz, który je przeprowadzał zostaje oskarżony o zaniedbanie i, w konsekwencji, śmierć dziewczyny. W sądzie broni go sceptycznie nastawiona do całej sprawy prawniczka, która jednak w miarę odkrywania prawdy zaczyna sobie zdawać sprawę z istnienia potężnych nadprzyrodzonych sił.

• „Omen”, reż. John Moore - według apokalipsy św. Jana Antychryst ma zostać obdarzony swą siłą bezpośrednio przez Szatana, aby ustanowić swoje królestwo na ziemi-znak, czyli omen nadchodzącej zagłady. Młody amerykański dyplomata - Robert Thorn - nie zważa na mroczne przepowiednie. Jego zona, Kathryn przeszła ciężki poród i nie wie jeszcze, że ich dziecko zmarło. Szpitalny kapelan przekonuje Thorna, by adoptował dziecko urodzone tej nocy przez kobietę, która zmarła przy porodzie. Po paru latach dochodzi niepokojących zdarzeń, związanych w jakimś sensie z adoptowanym Damienem. Thorn odkrywa prawdę: Damien nie jest zwyczajnym dzieckiem, ale od dawna wieszczonym Antychrystem. Musi poświęcić siebie, aby ocalić świat przed niewyobrażalną trwogą, jaka go czeka. Przepowiednie jest jasna, a znaki wyraźne - nadchodzi Armagedon.

• „Pasja”, reż. Mel Gibson - przedstawia Szatana jako byt nieokreślony. Widz nie wie czy to kobieta, czy mężczyzna, nie zna wieku postaci. Zło przybiera formę, ale nie jest niczym określonym, wciąż pozostaje tajemnicą z twarzą bez mimiki i wyrazu, pozbawioną emocji. Obraz ten jest bliższy zawartemu w Piśmie Świętym, zwraca uwagę na tajemniczość, chłód i obojętność bijące od Szatana.

Motyw szatana - wybrane tematy wypracowań


Temat szatana można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Scharakteryzuj motyw szatana w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie różnych epok.
• Porównaj różne przedstawienia postaci szatana w tekstach literackich.
• Różne ujęcia biblijnego motywu Szatana w literaturze.
• Szatan jako bohater znaczący w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu szatana jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Motyw i obraz szatana w literaturze, malarstwie i w filmie. Analizując wybrane przykłady, wskaż kierunek przekształceń jego wizerunku.
• Różne sposoby ukazywania wizerunku diabła w dziełach literackich i plastycznych.
• Różne sposoby realizacji motywu szatana w literaturze, malarstwie i filmie. Omów analizując odpowiednio dobrany materiał. Porównaj, wyciągnij wnioski.
• Piekło i jego mieszkańcy w literaturze i sztuce.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy szatańskie występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji motywu szatana w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Funkcjonowanie motywu diabła w literaturze XIX i XX wieku.
• Funkcja motywu szatana w literaturze i sztuce różnych epok.
• Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Konszachty z nieczystymi siłami. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury - siły nieczyste pojawiają się w każdej kulturze, w dziełach każdej epoki, ponieważ ścieranie się dobra i zła jest jednym z podstawowych motywów występujących w kulturze. Polecenie wymaga jedynie, by przedstawić najciekawsze realizacje tematu. W prezentacji powinno się znaleźć wyjaśnienie wyboru takich, a nie innych przykładów. Poza tym można analizować literaturę, film, sztuki plastyczne, nawet współczesną muzykę heavymetalową. W poleceniu ważne są owe konszachty, czyli związki, zmowy, współpraca.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -