Jesteś w: Motyw szatana

Motyw szatana

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Motyw szatana - literatura podmiotowa


Książka:
1. Alighieri D., Boska Komedia, przeł. Porębowicz E., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.
2. Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań 1980 (Księga Rodzaju, Księga Hioba, Ewangelia wg św. Łukasza, Apokalipsa św. Jana).
3. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, przeł. Lewandowska I., Wydawnictwo Greg, Kraków 2006.
4. Coelho P., Demon i Panna Prym, przeł. B. Stępień, G. Misiorowska, Drzewo Babel, Warszawa 2002.
5. Goethe J. W., Faust; przeł. [z niem.] Józef Paszkowski. „Zielona Sowa”, Kraków 2004.

6. Golding W., Władca Much, przeł. Niepokólczycki W., Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2005.
7. Kasprowicz J., Święty Boże, Święty Mocny, [w:] J. Z. Jakubowski Jan Kasprowicz. Wybór poezji, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,Warszawa 1975.
8. Kasprowicz J., Dies irae, [w:] J. Z. Jakubowski Jan Kasprowicz. Wybór poezji, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,Warszawa 1975.
9. Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
10. Kołakowski L., Rozmowy z diabłem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

11. Krasiński Z., Nie-Boska komedia, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006.
12. Mann T., Doktor Faustus, przeł. [z niem.] Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1985.
13. Miciński T., Lucifer, [w:] Wybór poezji, wstęp i opr. W. Gutowski, Universitas, Kraków 1999.
14. Mickiewicz A., Pani Twardowska, Wydawnictwo Varsovia, Warszawa 1989.
15. Mickiewicz A., Dziadów część III, Czytelnik, Warszawa 1967.

16. Mickiewicz A., Dziady cz. II, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
17. Milton J., Raj utracony, przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.
18. Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1979.
19. Sęp-Szarzyński M., Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, [w:] M. Sęp Szarzyński Poezje, Universitas, Kraków 1997.
20. Shakespeare W., Makbet, przeł. Paszkowski J., Wydawnictwo Greg, Kraków 2004.
21. Słowacki J., Kordian, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Warszawa 1986.
22. Staff L., Deszcz jesienny, [w:] oprac. I. Sikora, Antologia liryki Młodej Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.

Malarstwo:

1. Blake W., Czerwony smok i kobieta przyodziana w słońce [obraz], 1805.
2. Blake W., Numer bestii to 666 [obraz], 1805.
3. Blake W., Szatan w swej pierwotnej chwale [obraz], 1805.
4. Blake W., Szatan podglądający pieszczoty Adama i Ewy, [obraz] 1805.
5. Bosch H., Wóz siana, prawe skrzydło tryptyku – Wizja piekła, 1501-1502.

6. Boutus D. the E., Piekło, 1450.
7. Cabanela A., Upadły anioł, 1868.
8. Dali S., Logiczny diabeł – Piekło, pieśń XXVII [obraz], 1951-52.
9. Delacroix E., Mefistofeles i Faust [obraz], Paryż 1828.
10. Delacroix E., Mefistofeles lecący nad Wittenbergą, Paryż 1828.

11. Delacroix E., Święty Michał pokonuje diabła, 1854-1861.
12. Dore G., Szatan, ilustracja do „Raju utraconego” Miltona, 1866.
13. Goes H. van der, Upadek [obraz], 1480.
14. Memling H., Sąd ostateczny – piekło [obraz], 1473.
15. Pacher M. Diabeł pokazuje księgę świętemu Augustynowi [olej na płótnie], 1471-1475.
16. Triumf szatana, obraz wg projektu Jana Matejki.
17. Weiss W., Demon (W kawiarni), 1904, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Kraków.

Film:

1. 1000 złych uczynków, reż. Bartosz Kędzierski [serial animowany], Polska 2008.
2. Adwokat diabła, reż. Taylor Hackford, [film], Niemcy USA 1997.
3. Armia Boga, reż. Gregory Widen, [film], USA 1995.
4. Constantine, reż. Francis Lawrence, [film], Niemcy USA 2005.
5. Dziecko Rosemary, reż. Roman Polański, [film], USA 1968.
6. Dziewiąte wrota, reż. Roman Polański, [film], Francja, Hiszpania, USA 1999.
7. Egzorcysta, reż. William Friedkin, [film] USA 1973.
8. Egzorcyzmy Emily Rose, reż. Scott Derrickson, [film], USA 2005.

9. Faust, reż. Ernst Gossner, Mark Schlichter, Jan Svankmajer, [film], Czechy, Francja, Wielka Brytania 1994.
10. Faust, reż. Brian Yuzna, [film], Hiszpania USA 2001.
11. Harry Angel, reż. Alan Parker, [film], Kanada USA Wielka Brytania 1987.
12. Omen, reż. John Moore, [film] USA 2006.
13. Pasja, reż. Mel Gibson, USA Włochy 2004.

Motyw szatana - literatura przedmiotowa


1. Bilska A., O Hymnach Jana Kasprowicza. „Polonistyka” 1986 nr 8, s.579-588.
2. Chołojczyk E., Misterium Bułhakowa: „Mistrz i Małgorzata”, [w:] „Polonistyka”, nr 7, 1996, s. 451- 456.
3. Chomiński J., Wilkowska – Chomińska K., Opera i dramat, PWM, Kraków 1976.
4. Drawicz A., Mistrz i Diabeł, rzecz o Bułhakowie, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2002, s. 444-514.
5. Czerwony smok i kobieta przyodziana w słońce, [w:] Tygodnik „Wielcy Malarze”, Eaglemoss Polska, nr 155, Wrocław, 2001.

6. Dąb – Kalinowska B., Ziemia – Piekło – Raj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, [tu:] rozdziały: Sąd ostateczny, Piekło.
7. Encyklopedia popularna PWN, pod. red. J. Kofmana, G. Boguta, B. Petrozolin-Skowrońskiej i J. Wojnowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, str.176, 832.
8. Fast P., „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. Pisarz, epoka, powieść, [w:] „Polonistyka” nr 7, 1988, s. 507-518.
9. Gutowski W., Z mego szczęścia uczyniłem hekatombę szaleństwu, [w:] T. Miciński, Poematy prozą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 5-32.
10. Horrington W., Klucz do Biblii, PAX, Warszawa 1984.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -