Jesteś w: Motyw szatana

Motyw szatana

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


11. Hutnikiewicz A., Hymny Jana Kasprowicza, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973.
12. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, hasło szatan, diabeł.
13. Korta K., Diabły i wiedźmy w „Mistrzu i Małgorzacie” M. A. Bułhakowa – ich źródła i portrety, [w:] „Przegląd Humanistyczny” nr 2, 2001, s. 37-52.
14. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, pod redakcją T. Miłkowskiego, Wydawnictwo Książka i Wiedza,Warszawa 2002.
15. Leksykon PWN, red. Karwowski A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972, [tu:] hasło: demon, piekło.

16. Lipiński K., „Faust” Goethego jako dzieło uniwersalne, [w:] „Język Polski w Szkole Średniej” R.4 1989-90, z.2, s. 196-204.
17. Łopata A., „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa baśniowo-groteskową przypowieścią o szatanie i dobru, Poncjuszu Piłacie i rzeczywistości państwa totalitarnego, Język Polski w Szkole Średniej 1992, z. 2 (1992/1993) s. 18-29.
18. Messadie G., Diabeł. Historia powszechna, Da Capo, Warszawa 1998.
19. Polańczyk D., „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, „Biblios”, Lublin 2006.
20. Porębowicz E., Dante, Warszawa 1922, s. 99- 104, 121- 140, 150- 154.

21. Prokop J., Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, fragmenty.
22. Rożek Michał, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywów i postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993. s. 6-12, 37-42, 252-259, 288-292.
23. Rzechak W., „Faust” Goethego – Opracowanie, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004.
24. Rzechak W., „Dziady” Mickiewicza – Opracowanie, Wydawnictwo Greg, Kraków 2007.
25. Słownik synonimów, pod red. A. Dąbrówka, E. Geller i R. Turczyna, Świat Książki, Warszawa1998, hasło: diabeł, s. 20.

26. Staiger E., „Faust” Goethego, [w: ]H. Markiewicz, Sztuka interpretacji, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1971.
27. Stefanowska Z., Posłowie, [w:] Mickiewicz A., Dziady cz. II, IV i I, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1973.
28. Stefanowska Z., Posłowie, [w:] Mickiewicz A., Dziady cz. III, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1974.
29. Stromenger K., Przewodnik operowy, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1976.
30. Tomkowski J., Literatura powszechna Jana Tomkowskiego, Print Shops Prego, Warszawa 1995.
31. Wielgopolanin K., Adam Mickiewicz „Dziady”, Dziennikarska Spółka Wydawnicza Omnibus, Kościan 1991.
32. Wśród znaków kultury, pod. red. Elżbiety Brandenburskiej i Barbary Wnuk – Galczewskiej, Mac Edukacja, Kielce 2004, str. 34-44, 181.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -