Jesteś w: Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim
Pielgrzym bohaterem Sonetów krymskich

Pielgrzym to nowy typ bohatera, charakterystycznego dla romantyzmu. W "Sonetach krymskich" Adam Mickiewicz wprowadził go by pokazać los poety-tułacza, opowiedzieć prawdę o losie człowieka pozbawionego ojczyzny. Kreując postać pielgrzyma pragnął stworzyć obraz własnej osobowości, a za pomocą egzotyki Krymu swoje stany emoc... wiecejCechy romantyczne w Sonetach krymskich

Samotny, romantyczny, wrażliwy, pełen bólu i tęsknot bohater. Podróżnik podążający wśród „krymskich cudowności”, który je obserwuje i rozważa. Orientalizm – zachwyt nad kulturą i przyrodą Wschodu. Ukazane jest to chociażby w nazwach tatarskich: Czatyrdah, Ajudah, Ałuszta, w pejzażach Krymu, tatarskich budo... wiecejInterpretacja sonetu Adama Mickiewicza - Pielgrzym

Sonet ten zbudowany jest w formie lirycznego monologu tytułowego Pielgrzyma, który tęskni za krajem ojczystym. Związek człowieka z ojczyzną został podkreślony za pomocą kontrastowego zestawienia bogatego krajobrazu wschodniego z rodzimą przyrodą Litwy: (...) weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote a... wiecejInterpretacja sonetu Czatyrdah

W sonecie tym zawarty jest znany od pokoleń okrzyk cierpienia człowieka – kruchego, słabego, niezdolnego do obronienia samego siebie. Człowiek ten wznosi swe ręce do tego co wieczne i niezniszczalne – do góry Czatyrdah, gdyż wie, że jest od niej słabszy.

Jest to wierny muzułmanin, który modli się u podnó... wiecejSonet Bakczysaraj - interpretacja

Jest to opis dawnej siedziby – stolicy chanów krymskich – Bakczysaraju. Ukazany jest proces niszczenia i unicestwienia, niegdyś tętniącego życiem miasta. Coś, co oznaczało potęgę i władzę, teraz zamienia się w ruinę. Jest to widoczny symbol niszczącego działania czasu, który jednocześnie przynosi upadek d... wiecejSonet Burza - interpretacja

W tym sonecie widzimy już świat inny niż w Stepach akermańskich. Zamiast ciszy dominuje dynamika i groza burzy. Żywioł w sposób literacki ukazany został za pomocą intensywnych czasowników: zdarto żagle, ryk wód, szum zawiei, wicher z tryumfem zawył. Scena ta przypominać może scenę końca świata.

W drugi... wiecejStepy akermańskie - interpretacja

Część opisową zajmuje poetycki obraz okolic Akermanu nad Dniestrem. Świat przedstawiony ukazuje poeta w ciągłym ruchu – wóz brodzi jak łódź, łąki falują, zaś sama podróż przypomina rejs po wielkim morzu.

Prawdziwa głębia romantyczna ukazana została w samotności podróżnika wśród ciem... wiecejAdam Mickiewicz - Żegluga - interpretacja

Adam Mickiewicz, jako typowy romantyk, w swojej twórczości opierał się na emocjach i uczuciach. To one stanowiły podstawę, powodowały, że sięgał po pióro. Piękno bezkresnych wód sprawiało, iż w cyklu „Sonety Krymskie” umieścił aż trzy wiersze poświęcone żeglowaniu. Morze zachwycało go do tego stopnia, że nie... wiecejCechy romantyczne w balladzie Świteź

- Nastrój tajemniczości i grozy – zatopione miasto, o którym opowiadała kobieta, otoczone jest, podobnie jak jezioro, niezwykłą atmosferą. Położone w ciemnym borze, jest tematem legend i opowieści.

- Fantastyka – miasto zamienione przez Boga na prośbę księżniczki w jezioro, ludzie przemienieni w kwiaty, ... wiecejŚwiteź - analiza i interpretacja

Utwór ten zadedykował autor Michałowi Wereszczace, bratu swej młodzieńczej miłości – Maryli. Ballada ta opowiada o tajemniczym jeziorze, na dnie którego odnaleźć można ruiny zatopionego miasta. Wokół jeziora panuje atmosfera grozy i tajemniczości. Zatem ludzie postanawiają zbadać jego dno, aby się przekonać, co jest pr... wiecejBallady i romanse - najważniejsze informacje

Ballady i Romanse Adama Mickiewicza - wiadomości wstępne
Czas i miejsce powstania cyklu
Cykl ten powstał na początku lat dwudziestych XIX wieku i były częścią pierwszego tomu „Poezji” A dama Mickiewicza. Ukazał się on w czerwcu 1822 roku w Wilnie.

Zawartość cyklu
W skład zbioru wchodzi progr... wiecejŚwitezianka - analiza i interpretacja

Interpretacja
Utwór ten opowiada historię dwojga zakochanych w sobie osób, które widują się każdego wieczora. Na ich temat nie wiemy zbyt wiele. Młody mężczyzna jest strzelcem, o dziewczynie natomiast sam autor mówi niewiele:

„Młody jest strzelcem w tutejszym borze,
Kto jest dziewczyna? – ja ni... wiecej