2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Motyw sądu w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” kończy scena procesu sądowego. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem, królowa przed koronacją musi wydać wyroki w sprawach, które zostaną jej przedstawione. Proces odbywa się publicznie. Królowa składa przysięgę:
„Przysięgam sobie samej, w oczach Boga,
Być sprawiedliwą.”


Wniesione zostają trzy sprawy. Filon oskarża anonimowego mordercę o zabójstwo młodej dziewczyny. Lekarz domaga się ukarania truciciela, który uśmiercił Kostryna. Na koniec przed królową staje oślepiona Wdowa, oskarżająca swoją wyrodną córkę. Tak więc, wszystkie sprawy dotyczą przyszłej królowej.


Balladyna nie spodziewa się, by kiedykolwiek doszło do zdemaskowania jej. Największy problem stanowi matka. Ponieważ Wdowa nie chce ujawnić imienia córki, Balladyna podstępnie skazuje ją na tortury. Stara kobieta umiera w czasie tortur.

Nad Balladyną na niebie pojawia się czarna chmura. Przyszła królowa nie zwraca na to uwagi. Zaprząta ją sprawa wyroków. Musi odgrywać rolę sprawiedliwego władcy. Sama wcześniej powiedziała:
„Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie
Gniazdo robaków! Niech się ogniem spalę!”


We wszystkich sprawach królowa wydaje wyrok śmierci. Jest to wyrok na siebie samą. Po jej ostatecznej decyzji, nagle uderza w nią piorun i Balladyna ginie. Do głosu dochodzą siły natury będące w rękach Stwórcy. To one wymierzają sprawiedliwość.

Występujący w Epilogu dziejopis Wawel jest innego zdania. Uważa on, że śmierć Balladyny była dziełem przypadku. Publiczność woli jednak widzieć to, jako wyrok sił wyższych, ponadludzkich.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie