2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Juliusz Słowacki – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Juliusz Słowacki herbu Leliwa urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim i w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Matka Juliusza, Salomea z Januszewskich była osobą o wysokiej kulturze osobistej i literackiej. W swoim domu prowadziła salon literacki. Dzięki temu jej syn w dzieciństwie i wczesnej młodości miał dużo kontaktów z elitą intelektualną z kręgu Uniwersytetu Wileńskiego. W taki sposób poznał Adama Mickiewicza i swoją pierwszą, nieodwzajemnioną miłość – Ludwikę Śniadecką. Po śmierci męża Salomea wyszła po raz drugi za mąż za lekarza Augusta Becu.

Słowacki skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach wrócił na kilka miesięcy do Krzemieńca a później wyjechał do Warszawy. Był to rok 1829. W Warszawie objął posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Tam też zadebiutował bezimienną powieścią poetycką „Hugo”.


Wybuch powstania listopadowego spowodował, że jako niezdolny do służby z bronią w ręku zaangażował się w pracę w powstańczym Biurze Dyplomatycznym Jerzego Adama Czartoryskiego. 8 marca 1831 roku wyjechał z Warszawy i przez Wrocław ruszył do Drezna. Stamtąd został wysłany przez powstańczy Rząd Narodowy do Paryża i Londynu z listami do polskich przedstawicieli.

Słowacki pozostał na emigracji. Początkowo przebywał w Londynie. Później wrócił do Francji. Stosunki panujące wśród polskiej emigracji zniechęciły go do Paryża. Pod koniec 1832 roku wyjechał w podróż do Szwajcarii. Przebywał w Genewie. W sierpniu 1834 roku z rodziną Wodzińskich wyruszył w podróż w Alpy. Prowadził życie rentiera - pieniądze przysyłała mu
matka. Z powodzeniem inwestował je na paryskiej giełdzie, m. in. w akcje kolei lyońskiej. Dużo podróżował / zwiedzał Włochy, w latach 1836 – 1837 Grecję, Egipt, Palestynę, Syrię /. Na koniec osiadł na stałe w Paryżu.
W czasie Wiosny Ludów w 1848 roku wyruszył do Wielkopolski, by wziąć udział w powstaniu.

Zamiaru swojego nie zrealizował ale udało mu się spotkać z matką we Wrocławiu. Ciężko chory wrócił do Paryża. Tam zmarł w kwietniu 1849. Pochowano go na Cmentarzu Montrmartre. W 1927 roku prochy Słowackiego sprowadzono do Polski i umieszczono je w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie