Jesteś w: Ignacy Krasicki

Ptaszki w klatce - interpretacja

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Ptaszki w klatce – wolności nie da się niczym innym zastąpić;
Jest to bajka, która w sposób klasyczny nawiązuje do form dialogowanych, przez co uwypukla kontrastowe postaci i ich zachowania. Ponieważ Krasicki bajkę uczynił bardzo zwięzłą, to koniecznym było ograniczenie charakterystyki bohaterów do minimum, z którego czytelnik mógł następnie samodzielnie wyciągnąć wnioski i wydedukować resztę cech opisywanych postaci.

Bajka jest cztwerowersowa, zawiera jedynie opis wyglądu zewnętrznego i zachowania postaci w danej chwili. Bohaterami bajki jest parka czyżyków – młody i stary. Obok skromnego zapisu odnaleźć można jednak także krótką wzmiankę o historii życia ptaszków – jeden z nich urodził się na wolności, drugi zaś w klatce, w niewoli. Stąd można samemu wnioskować, iż odmienność ich poglądów spowodowana jest właśnie ich pochodzeniem. Stary czyżyk w trzecim wersie mówi do młodszego – przeto ci wybaczę – co ma wskazać na stosunek starszego pokolenia do młodych „ludzi”, których reprezentantem jest młodziutki czyżyk.

Bajka ta ma polityczny charakter, odnoszący się do sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się ówczesna Polska. Należy pamiętać, iż nasz kraj znajdował się wówczas pod zaborami, stąd bajka mówiąca o wolności była bardzo aluzyjna. Klatka, w której odbywał się dialog czyżyków, była wyraźną alegorią Polski, zaś starszy czyżyk – personifikacją Polaka – patrioty, który nie potrafi się pogodzić z narzuconą mu niewolą. Młody czyżyk był przykładem tych, dla których wolność nie znaczyła niczego realnego, bowiem nigdy jej nie doznali.  Dowiedz się więcej