Jesteś w: Motyw historii

Motyw historii

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

4. Białoszewski M., Pamiętnik z powstania warszawskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
5. Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań 1980.

6. Bogurodzica [w:] Panek W., Gaude Mater Polonia, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
7. Borowski T., Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
8. Borowski T., Proszę państwa do gazu [w:] Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 150-170.
9. Borowski T., U nas w Auschwitzu [w:] Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 68-106.
10. Broniewski W., Bagnet na broń [w:] Wiersze i poematy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

11. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, „Muza”, Warszawa 2002.
12. Dąbrowska M., Noce i dnie, Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1977.
13. Delavigne C., Warszawianka [w:] Panek W., Gaude Mater Polonia, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
14. Długosz J., Roczniki sławnego Królestwa Polskiego, księga X/XI, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1982, s. 122-124, 129-130.
15. Herling-Grudziński G., Inny świat: zapiski sowieckie, „Czytelnik”, Warszawa 2000.

16. Hłasko M., Robotnicy [w:] Opowiadania, Wydawnictwo „Da Capo”, Warszawa 1997.
17. Hłasko M., Ósmy dzień tygodnia [w:] Opowiadania, Wydawnictwo „Da Capo”, Warszawa 1997, s. 15-100.
18. Kamiński A., Kamienie na szaniec, Książnica, Warszawa 1993.
19. Kapuściński R., Cesarz, Czytelnik, Warszawa 1978.
20. Konwicki T., Mała Apokalipsa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.

21. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
22. Kruczkowski L., Niemcy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.
23. Mickiewicz A., Dziadów część III, Czytelnik, Warszawa 1967.
24. Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego, [w:] Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Ossolineum, Wrocław 1956.
25. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, Oficyna Wydawnicza „Promocja”, Wrocław 2001.
26. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Nasza Księgarnia, 1982.
27. Mickiewicz A., Reduta Ordona [w:] Ballady i romanse. Sonety, Wydawnictwo KWE, Warszawa 2000.
28. Moczarski K., Rozmowy z katem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
29. Musierowicz M., Kalamburka, Akapit Press, Łódź 2001.
30. Nałkowska Z., Medaliony, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1973.

31. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2000.
32. Orzeszkowa Eliza, Gloria victis [w:] tejże, Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1967.
33. Prus B., Omyłka [w:] tegoż, Nowele pozytywistyczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1992.
34. Rybakow A., Dzieci Arbatu, Iskry, Warszawa 1988.
35. Sienkiewicz H. Potop, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2006.
36. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, Świat Książki, Warszawa 2003.
37. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Świat Książki, Warszawa 2003
38. Sienkiewicz H., Quo vadis, Wydawnictwo „Siedmioróg”, Wrocław 1996.
39. Sienkiewicz H., Krzyżacy, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2007.
40. Słowacki Juliusz, Kordian, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1986.

41. Sołżenicyn A., Oddział chorych na raka, tł. M. B. Jagiełło, Mediasat Poland, Kraków 2004.
42. Stawiński J. S.: Kanał. Węgrzy. Ucieczka. [w:]tegoż, Kanał. Ucieczka. Czytelnik,Warszawa 1966.
43. Szczypiorski Andrzej, Początek, Wydawnictwo Przedświt, Poznań 1986.
44. Szpilman W., Pianista: warszawskie wspomnienia 1939-1945, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
45. Wybicki J., Pieśń Legionów [w:] Panek W., Gaude Mater Polonia, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
46. Wyspiański S., Wesele, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
47. Wyspiański S., Warszawianka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
48. Żeromski S., Przedwiośnie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.

Malarstwo:

1. Bacciarelli Marcello, Hołd pruski, 1783-1786, olej na płótnie, Zamek Królewski, Warszawa.
2. Bacciarelli Marcello, Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona, szkic, 1811, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Warszawa.
3. Brandt Józef, Bogurodzica, 1909, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Wrocław.
4. Brodowski Józef, Napoleon przekraczający Łabę, 1895, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Warszawa.
5. Chełmoński Józef, Epizod z powstania 1863 roku, 1884-85, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Warszawa.

6. Gerson Wojciech, Łokietek pod Ojcowem, 1890, olej na płótnie, Lwowska Galeria Sztuki, Lwów.
7. Gierymski Maksymilian, Patrol powstańczy, 1872-73, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Warszawa.
8. Górski Konstanty, Rugi pruskie, 1915, olej na płótnie dublowanym, własność prywatna.
9. Grottger Artur, Ucieczka Henryka Walezego z Polski, 1860, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Warszawa.
10. Kossak Jerzy, Odwrót spod Moskwy, olej na płótnie, własność prywatna.

11. Kossak Juliusz, Elekcja Jana Kazimierza, przed 1875, akwarela na papierze, własność prywatna.
12. Kossak Juliusz, Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach, 1885, sepia, piórko, gwasz na kartonie, własność prywatna.
13. Kossak Juliusz, Wjazd Jana III do Wiednia, akwarela, 1883, własność prywatna.
14. Kossak Juliusz, Kmicicowa kompania.
15. Kossak Juliusz, Kazimierz Puławski pod Częstochową, 1883, akwarela na kartonie, własność prywatna.
16. Kossak Wojciech, Berezyna, szkic, olej na płótnie, własność prywatna.
17. Kossak Wojciech, Książę Józef Poniatowski w roku 1812.
18. Malczewski Jacek, Scena z powstania 1863, 1890-1900, olej na płótnie, własność prywatna.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -