Jesteś w: Motyw historii

Motyw historii

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

23. Kuncewicz P., Miron Białoszewski [w:] Agonia i nadzieja: Poezja Polska od 1956 t.3, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993.
24. Kuncewicz P., Kazimierz Moczarski [w:] Agonia i nadzieja: Proza Polska od 1956 t.4, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993.
25. Lementowicz U., „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Biblios”, Lublin 2007.

26. Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu, pod red. J. Z. Jakubowskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 38-40.
27. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, t. 1, s. 508-509, t. 2, s. 212.
28. Maciąg W., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, [w:] Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa, t. I, pod red. J. Jarzębskiego i R. Nycza, Kraków 1997.
29. Marzec A., Pietrzyk D., Rychlicki R., Opracowania lektur i wierszy, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2007.
30. Micke-Broniarek E., Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2005.

31. Miłkowski T., Termer J., Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 560-561.
32. Nosowska D., Holokaust [w:] tegoż: Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004, s. 134-135.
33. Nosowska D., Słownik scen literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2006.
34. Okoń W., Stygnąca planeta: polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
35. Okońska A., Stanisław Wyspiański, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 235–272.

36. Osmoła J., „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Biblios”, Lublin 2006.
37. Panek W., Gaude Mater Polonia, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
38. Parnicki T., Historia w literaturę przekuwana, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 35, 44-45.
39. Poprzęcka M., Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym STENTOR, Warszawa 2004.
40. Siwicka D., Romantyzm 1822–1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 103–105.

41. Słownik motywów literackich, pod red. Agnieszki Nawrot, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2004, str.124, 284, 286.
42. Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003.
43. Stefanowska Z., Wstęp, [w:] Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Wrocław 2004.
44. Stefanowska Z., Sławiński J., Dzieło literackie jako źródło historyczne, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 354-355.
45. Suchodolska E., Wrede M., Jana Matejki Dzieje cywilizacji w Polsce, Zamek Królewski w Warszawie, 1998.

46. Szweykowski Z., Trylogia Sienkiewicza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973.
47. Witkowska A., Literatura romantyzmu, Wydawnictwo PWN Warszawa 1986.
48. Wyka K., Wstęp [w:] Baczyński K. K., Utwory zebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -