Jesteś w: 2l.pl -> Cierpienia młodego Wertera

Cierpienia młodego Wertera

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

„Cierpienia młodego Wertera” - streszczenie

Księga pierwsza
Utwór rozpoczyna motto z wiersza Goethego wprowadzające w problematykę utworu.

W pierwszym liście (z 4 maja 1771 roku) Werter informuje, że w miejscu do którego wyjechał czuje się dobrze. Powodem wyjazdu były sprawy spadkowe jego matki, które omawia ze swą ciotką. Wspomina o wcześniejszym nie... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” – plan wydarzeń

Księga pierwsza
1. Przyjazd Wertera do miasteczka.
2. Sprawy spadkowe omawiane z ciotką.
3. Odnalezienie ukojenia w samotności.
4. Przyroda odciągająca Wertera od działań artystycznych.
5. Obserwowanie dziewcząt przy studni.
6. Niechęć do czytania innych lektur niż dzieła Homera.
7. Zapr... wiecejKalendarz listów Wertera

• 4 maja 1771 – Werter informuje o swym przyjeździe do miasteczka i odnalezieniu ukojenia w samotności.
• 10 maja – natura przynosi Werterowi spokój, jednak nie może zrealizować się jako artysta.
• 12 maja – wspomnienie o okolicznej studni.
• 13 maja – niechęć do innych lek... wiecejGeneza „Cierpień młodego Wertera”

Powieść „Cierpienia młodego Wertera” ukazała się 1w 1774 roku i od początku cieszyła się wielką popularnością w całej Europie. Pomysł na napisanie utworu Goethe zaczerpnął z własnego życia. W 1770 roku podczas studiów prawniczych zetknął się osobiście w Srasburgu z Herderem, który zwrócił jego uwagę na twórcz... wiecejJohann Wolfgang Goethe – notatka szkolna

Johann Wolfgang Goethe przyszedł na świat 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Menem. Jego ojciec – Johann Caspar był radcą i rentierem, zaś matka – Catharina Elisabeth pochodziła z rodziny patrycjuszy.

Wykształcenie zdobywał dzięki ojcu i prywatnym nauczycielom. Uczył się języków obcych, jazdy konnej, fe... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” – problematyka

Głównym zagadnieniem jakie porusza Goethe w „Cierpieniach młodego Wertera” jest nieszczęśliwa miłość. Pisarz stworzył w swym dziele nieśmiertelny portret kochanków – Wertera i Lotty, który wszedł do kanonu obok takich postaci, jak Abelard i Heloiza, Tristan i Izolda, Romeo i Julia, Laura i Filon.

Mi... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” – główne wątki

W powieści „Cierpienia młodego Wertera” Goethego możemy wyróżnić jeden watek główny, którym są dzieje nieszczęśliwej miłości Wertera i Lotty oraz kilka wątków pobocznych.

Główny wątek rozpoczyna się od momentu poznania Lotty przez tytułowego Wertera w drodze na bal. Młodzieniec nie może oderwać wzr... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” – czas i miejsce akcji

„Cierpienia młodego Wertera” składają się z dwóch ksiąg oraz dodatku – „Wydawca do czytelników”. Czas akcji obejmuje około półtora roku. Pierwsza księga rozgrywa się od 4 maja 1771 roku do 10 września 1771 roku, zaś druga od 20 października 1771 roku do 14 grudnia 1772 roku. Narracja tych części jest ... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” – bohaterowie

Werter – główny bohater powieści Goethego, autor wszystkich listów, które składają się na treść utworu. To nadwrażliwy, kierujący się uczuciem młodzieniec, skłonny do życia w świecie fantazji i wyobraźni samotnik. Czuje się wyobcowany w społeczeństwie i niezrozumiały. Z powodu nieszczęśliwej miłości cierpi, o... wiecejCechy bohatera werterycznego

„Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego to historia życia i samobójczej śmierci romantycznego kochanka, który doświadczony nieszczęśliwą miłością, poddał się, ponieważ nie znalazł w sobie dość odwagi by walczyć o swoje uczucie. Autor kreuje tu postać młodzieńca o wyostrzonej wrażliwości, o wie... wiecejAutobiografizm w „Cierpieniach młodego Wertera”

Związek doświadczeń osobistych Johanna Wolfganga Goethego z kształtem fabularnym powieści jest bardzo ścisły. Wpłynął na stosowanie w przypadku „Cierpień młodego Wertera” interpretacji autobiograficznej. Nawet pisarz podkreślał rolę jaką powieść ta odegrała w jego życiu – pozwoliła ostatecznie wyzwolić się ... wiecejWerter – charakterystyka

Główny bohater powieści epistolarnej Johana Wolfganga Goethego to młodzieniec wywodzący się z mieszczańskiej rodziny. Werter jest artystą o duszy poety i niespokojnym sercu. To właśnie owa wrażliwość sprawia, iż intensywniej odczuwa emocje, odbiera otaczającą go rzeczywistość. Spokój i samotność odnajduje w obcowaniu z przyrod... wiecejLotta – charakterystyka

W powieści Goethego „Cierpienia młodego Wertera” postać Lotty widziana jest oczami tytułowego bohatera. Werter idealizuje swą wybrankę widzi ją w samych pozytywnych barwach. Lotta, niemal w chwili, gdy Werter spotkał ją po raz pierwszy, stała się jedyną drogą wiodącą do szczęścia, wartością najwyższą. Lotta jest pi... wiecejKompozycja „Cierpień młodego Wertera”

„Cierpienia młodego Wertera” zaliczamy do powieści epistolarnej. Składają się na nią osiemdziesiąt cztery listy Wertera zakończone relacją o jego śmierci. Podzielone zostały na dwie części – w pierwszej odnajdujemy listy skierowane do przyjaciela Wilhelma od 4 maja do 10 września 1771 roku (z wyjątkiem krótkiego l... wiecejNarracja „Cierpień młodego Wertera”

W powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethego odnajdziemy zarówno narrację pierwszoosobową, jak i trzecioosobową. Forma listów pisanych do przyjaciela, w których główny bohater zwierza się, opisuje swoje obserwacje i przeżycia wewnętrzne wymusza zastosowanie narracji pierwszoosobowej. To cecha powieści epistolarnej.

... wiecejJęzyk „Cierpień młodego Wertera”

Johann Wolfgang Goethe pragnął swemu dziełu nadać cechy autentyczności. Posłużyła temu forma powieści epistolarnej, w której mamy do czynienia z pierwszoosobowym narratorem, ale także język odzwierciedlający sposób wypowiadania się młodego człowieka żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku. Język Wertera jest adekwatny do jego p... wiecejZnaczenie tytułu „Cierpienia młodego Wertera”

Tytuł utworu Johanna Wolfganga Goethego zapowiada jego problematykę i charakteryzuje postać głównego bohatera. „Cierpienia młodego Wertera” w pełni realizują założenia twórcze czasów „burzy i naporu”, których prekursorem był m. in. Goethe.

Tytułowy bohater epistolarnej powieści to młody cz... wiecej„Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna

Johan Wolfgang Goethe nadał swemu utworowi „Cierpienia młodego Wertera” formę powieści epistolarnej, czyli prozy zapisanej w listach. Łącznie składają się na nią osiemdziesiąt cztery listy napisane przez Wertera. List jako forma wypowiedzi literackiej znany jest od antyku. Gatunek powieści epistolarnej był znany już wcze... wiecejRomantyczna koncepcja miłości na podstawie „Cierpień młodego Wertera”

Johann Wolfgang Goethe twierdził, że „każdy pisarz w pewnej mierze opisuje siebie w swoich dziełach”. Dwa epizody z jego życia są podobne do losów głównych bohaterów powieści „Cierpienia młodego Wertera”. W 1772 roku poznał Charlottę Buff i jej narzeczonego Kestnera. Dość szybko zakochał się w Charlotci... wiecejWerter jako bohater tragiczny

W powieści epistolarnej „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego główny bohater jawi się jako człowiek nadzwyczaj uczuciowy. Poznaje się go powoli i stopniowo. Jest nadwrażliwy, skłonny do refleksji nad sobą i światem. Werter lubi uciekać w świat marzeń, jest nadpobudliwy emocjonalnie, pożąda wzniosłych ... wiecejMotyw samobójczej śmierci w „Cierpieniach młodego Wertera”

Samobójstwo, analizowane z punktu widzenia literatury, najczęściej związane było z nieszczęśliwą i niespełnioną miłością. Najlepszym przykładem tego jest powieść niemieckiego romantyka – Jana Wolfganga Goethego – „Cierpienia młodego Wertera”. Tytułowy bohater to młody mężczyzna o niezwykle wrażliwej na... wiecejMotyw cierpienia w „Cierpieniach młodego Wertera”

Jak wskazuje tytuł utworu jednym z głównych problemów poruszanych w powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego Wertera” jest motyw cierpienia. Przyczyną bólu i rozpaczy tytułowego bohatera jest nieszczęśliwa miłość.

Pierwszy list Wertera poprzedza motto, o ty, że każdy marzy o wie... wiecejMotyw nieszczęśliwej miłości w „Cierpieniach młodego Wertera”

Jednym z najpopularniejszych utworów przedstawiających miłość destrukcyjną jest dzieło Goethego „Cierpienia młodego Wertera”. Jest to powieść epistolarna, składająca się z listów głównego bohatera do przyjaciela, w których relacjonuje wydarzenia oraz analizuje swoje uczucia. Werter jest młodym, utalentowanym i wrażli... wiecejWerter – naiwny kochanek czy bohater tragiczny?

W utworze z okresu romantyzmu Johanna Wolfganga Goethego pod tytułem „Cierpienia Młodego Wertera” pojawia się kreacja cierpiącego kochanka. Powieść ta uważana jest za jedno z najważniejszych dzieł okresu „burzy i naporu”. Powieść ma charakter epistolarny, skonstruowana jest jako zbiór listów napisanych prze... wiecejCzuć, kochać i cierpieć jak Werter

Powieść Goethego „Cierpienia młodego Wertera” ukazuje jak miłość determinuje ludzkie życie. Autor przekazuje także prawdę, że miłość może zarówno dawać szczęście, jak i przynosić ból. Tytułowy bohater był osobą wrażliwą, dostrzegającą nierówność społeczną, można nawet powiedzieć, że był buntownikiem.... wiecejCierpienie spowodowane miłością i jego konsekwencje na podstawie „Cierpień młodego Wertera”

Cierpienie z miłości nie zawsze jest negatywne, często ma również pozytywne strony. Pozwala ludziom rozwijać się duchowo. Przez chwilę też pozwala się zatracić w uczuciu i żyć w przeświadczeniu, że niesie ze sobą szczęście - tak jak uczynił to bohater powieści epistolarnej Johana Wolfganga Goethego – Werter. Werter jest m... wiecejMotyw buntu w „Cierpieniach młodego Wertera”

Jedną z literackich postaci, która wybiera drogę buntu jest główny bohater „Cierpień młodego Wertera” Goethego. Nakreśla on schemat romantycznego bohatera – niepogodzonego ze światem oraz wyobcowanego. Cechy te tworzą powstały w literaturze nurt nazwany werteryzmem. Młody bohater jest przykładem postaci o ogromnej wr... wiecejZamiłowania literackie Wertera

Główny bohater „Cierpień młodego Wertera”, czyta książki podczas pobytu na łonie natury, w bardzo malowniczej miejscowości Wahlheim. Poszukuje tam spokoju i odpoczynku od pracy. Ten spokój zapewnia mu kontemplacja przyrody, malowanie, poznawanie mieszkańców okolicy, a oprócz tego – właśnie lektura. Wybór Wertera pa... wiecejCzy ważniejsze są prawa jednostki czy społeczeństwa? Przeanalizuj na przykładzie „Cierpień młodego Wertera”

Johann Wolfgang Goethe w „Cierpieniach młodego Wertera” opisuje historię nieszczęśliwej miłości młodego człowieka do zaręczonej, a następnie żonatej kobiety. Tytułowy bohater to jednostka wyjątkowa – jest nadwrażliwy, wszystko odbiera za pomocą emocji, a nie rozsądku, świat widzi przez pryzmat poezji i marzeń.wiecejRacjonalizm czy marzycielstwo – porównanie postaw Alberta i Wertera

W powieści Goethego „Cierpienia młodego Wertera” ukazane zostały na zasadzie kontrastu postawy dwóch bohaterów Wertera i Alberta. Pierwszy to zanurzony w świecie wyobraźni, kierujący się emocjami i uczuciami młodzieniec, drugi starszy od niego mężczyzna w życiu kieruje się rozsądkiem i pracowitością.

Alber... wiecejNawiązania do „Cierpień młodego Wertera” w Polsce

W Polsce w literaturze końca XVIII wieku nie znajdujemy wpływu dzieła Goethego. Przyczyną była przede wszystkim trudna sytuacja w państwie, które walczyło o zachowanie niepodległości. W drugim dziesięcioleciu XIX wieku o „Cierpieniach…” można znaleźć zaledwie kilka wzmianek. Pierwszym oryginalnym dziełem, na które... wiecejProblematyka społeczna w „Cierpieniach młodego Wertera”

Oprócz głównego motywu miłości Wertera do Lotty i jej tragicznego końca utwór Goethego porusza także kwestie społeczne. Jest o nich głównie mowa we fragmentach poświęconych karierze Wertera po wyjeździe z Wahlheim.

Mimo iż bohater kwestionuje wszelkie systemy etyczne, estetyczne i cywilizacyjne w ocenie społeczeństwa... wiecejMotyw szaleństwa w „Cierpieniach młodego Wertera”

Motyw obłędu w Niemczech pojawił się w epoce preromantyzmu, zwanego także okresem „burzy i naporu” (1767-1785), który charakteryzował się postawą buntu i ukazywaniem dramatu jednostki wybitnej. Goethe stworzył ten utwór, pod wpływem impulsu, jakim było samobójstwo przyjaciela a także nieszczęśliwa miłość do Charlott... wiecejMotyw samotności w „Cierpieniach młodego Wertera”

Samotność może charakteryzować brak nadziei prowadzący do rozpaczy, a gdy osamotnienie staje się zbyt wielkie, samobójstwo zdaje się stwarzać drogę wyjścia. W powieści „Cierpienia Młodego Wertera” Goethe przedstawia młodego mieszczanina. Portret młodzieńca, który kieruje się głównie miłością naznaczoną cierpieni... wiecejMotyw marzyciela w „Cierpieniach młodego Wertera”

Jednym z takich dzieł są Cierpienia młodego Wertera autorstwa niemieckiego pisarza Johanna Wolfganga Goethego. Znamiennym jest fakt, że jest to powieść epistolarna, tak więc dominują w niej listy do Lotty, które w doskonały sposób opisują uczucia i wrażenia Wertera. Główny bohater to bardzo wrażliwy artysta, marzyciel, który jest ... wiecejBohater werteryczny – charakterystyka

Losy głównego bohatera powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego Wertera” ukształtowały nową postawę. Jest to postawa werteryczna oraz typ bohatera werterycznego. Werteryzm jest to ból duszy, ból istnienia wywołany nadwrażliwością i niemożnością spełnienia się i zaspokojenia oczekiwań. wiecejNajważniejsze cytaty „Cierpień młodego Wertera”

„Jestem tak szczęśliwy, tak zatopiony w poczuciu spokojnego istnienia, że sztuka moja cierpi wskutek tego”. [list z 10 maja] – spokój po przyjeździe do miasteczka

„Mój Boże, czyż była choć jedna siła mojej duszy nie wyzyskana? Czyż nie mogłem przed nią rozwinąć całego przedziwnego uczucia, kt... wiecejBibliografia „Cierpień młodego Wertera”

1. Chojnacka K., „Johan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera. Streszczenie – analiza - interpretacja”, Wydawnictwo LITERAT, Toruń 2010.
2. Ciechanowska Z., „Echa Wertera w Polsce”, Kraków 1925.
3. Dobijanka-Witczakowa O., „Opracowanie”, w: Johan Wolfgang Goethe „Cierpienia młode... wiecej