2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Zdążyć przed Panem Bogiem

2l.pl / Reporter w poszukiwaniu prawdy na przykładzie „Zdążyć przed panem Bogiem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Hanna Krall jako reporterka na marginesie historii, a nieraz wychodząc jej na przekór, przedstawia prywatny obraz dziejów, oddaje głos marginalnym postaciom, które często przeczą oficjalnej wykładni faktów. Gdy wywiad autorki z Markiem Edelmanem wzbudził światowe reperkusje, dziennikarka postanowiła zgłębić temat. Nie tylko kontynuowała rozmowy z Edelmanem, ale dotarła do wielu innych świadków tamtych zdarzeń. Opisała także wiele reakcji jakie wzbudziły słowa Edelmana odbrązawiającego bohaterów powstania w getcie warszawskim.

Krall świadoma była, że wiedza o przebiegu powstania w getcie była dla Polaków nieznana. Starała się z jednej strony oprzeć na sprawdzonych faktach – stąd w reportażu wiele dat, nazwisk, czy cytatów z raportów i meldunków, z drugiej pragnęła oprzeć się na pamięci ludzkiej – przede wszystkim swojego głównego rozmówcy – Marka Edelmana. Krall nie pisze podręcznikowej historii, nie próbuje nadać jej patosu. Skrzętnie zapisuje wspomnienia o powstaniu jego jedynego żyjącego dowódcy. Zależy jej na ukazaniu jednostkowych losów ludzkich. Nie przedstawia prawdy obiektywnej, nie dąży do uogólnień.


Autorka poprzez zabiegi literackie i odautorskie komentarze prezentuje własną wizję powstania. Z utworu wyłania się zarówno uporządkowany ciąg następujących zdarzeń z powstania, a także powojennych losów pamięci o tych wydarzeniach. Krall nie stara się oceniać, jednak sposób prezentowania zebranego materiału sam w sobie jest komentarzem.



  Dowiedz się więcej
„Zdążyć przed Panem Bogiem” - streszczenie szczegółowe
Bibliografia „Zdążyć przed panem Bogiem”
Zdążyć przed Panem Bogiem” - najważniejsze cytaty
Miłość w getcie na podstawie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Eksterminacja Żydów w „Zdążyć przed panem Bogiem” (Holocaust)
Problematyka „Zdążyć przed panem Bogiem”
Wyjaśnij słowa: ,,... każde życie stanowi dla każdego całe sto procent, więc może ma to jakiś sens...”.
Wyjaśnij słowa: ,,kiedy się dobrze zna śmierć, to ma się większą odpowiedzialność za życie”
Wyjaśnij słowa: „Najważniejsze jest, aby nie dać się wepchnąć na beczkę”
Reporter w poszukiwaniu prawdy na przykładzie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Czas i miejsce akcji „Zdążyć przed panem Bogiem”
Portret Żydów w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Wartość ludzkiego życia „Zdążyć przed panem Bogiem”
Motyw lekarza w „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Literatura faktu na przykładzie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Portret Marka Edelmana na podstawie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Marek Edelman – notatka szkolna
Hanna Krall – notatka szkolna
Bohaterowie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Geneza utworu „Zdążyć przed panem Bogiem”
Gatunek reportażu na przykładzie „Zdążyć przed panem Bogiem”
Bóg w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Śmierć w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Pojmowanie historii w „Zdążyć przed panem Bogiem”
„Zdążyć przed panem Bogiem” – interpretacja tytułu
Symbole w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Tło historyczne „Zdążyć przed panem Bogiem”
Obraz getta warszawskiego w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Obraz powstania w getcie warszawskim w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Plan wydarzeń „Zdążyć przed panem Bogiem”
Kompozycja „Zdążyć przed panem Bogiem”
Streszczenie „Zdążyć przed Panem Bogiem”