Jesteś w: Zdążyć przed Panem Bogiem

Plan wydarzeń „Zdążyć przed panem Bogiem”

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Wybuch powstania jako wybór sposobu umierania.
2. Likwidacja getta 19 kwietnia 1943 roku.
3. Anielewicz przywódcą powstania.
4. Samobójstwo Anielewicza.
5. Sposób dowodzenia Marka Edelmana.
6. Bohaterstwo Michała Klepfisza.
7. Praca Edelmana na Umschlagplatzu przy wyprowadzaniu chorych.
8. Sposób wywożenia Żydów z getta do obozu w Treblince.
9. Likwidacja szpitala w getcie.
10. Samobójstwo prezesa gminy Czerniakowa.
11. Oburzenie na wywiad Edelmana o powstaniu w getcie.
12. Próba manipulacji faktami o powstaniu.
13. Wspomnienie reakcji przedstawicieli partii politycznych na opowieść Edelmana o powstaniu.
14. Milczenie bohatera przez trzydzieści lat.
15. Obraz głodu w getcie i jego skutków.
16. Badania nad głodem w getcie.
17. Praca zespołu kardiochirurga – profesora Molla.
18. Wspomnienie pacjentów, którzy przeżyli operację na krwioobiegu.
19. Udane eksperymenty Edelmana i dr Chętkowskiej.
20. Sukces metody zastosowanej przez Profesora.
21. Film „Requem dla 500 tysięcy” i jego przesłanie.
22. Oburzenie Edelmana na porównywanie śmierci z bronią w ręku do śmierci bezbronnej.
23. Incydent ze starym Żydem w beczce.
24. Przedwojenne wyjazdy kolegów Edelmana za granicę.
25. Prostytutki w getcie.
26. Pozytywne postawy Żydów w getcie (pielęgniarki).
27. Akcja wysiedlania getta.
28. Wyroki na żydowskich policjantach współpracujących z Niemcami.
29. Przeżycia pacjentów Profesora.
30. Losy pacjentów po udanej operacji.
31. Wizyta córki komendanta Umschlagplatzu u Edelmana.
32. Zakończenie pierwszej akcji przesiedleńczej z getta warszawskiego.
33. Powstanie Żydowskiej Organizacji Bojowej i jej działalność.
34. Opis drugiego dnia powstania w getcie.
35. Plany Andrzeja Wajdy nakręcenia filmu o powstaniu w getcie.
36. Miejsca spoczynku poległych Żydów z getta.
37. Rozmowa z Anną Strońską.
38. Odmowa Edelmana wystąpienia w filmie Wajdy.
39. Powojenna apatia Marka Edelmana.
40. Decyzja o studiach medycznych za namową żony.
41. Odzyskanie wiary w sens życia dzięki możliwości prowadzenia wyścigu z Bogiem.
42. Przypomnienie istotnych faktów i wydarzeń z powstania.
43. Powojenne spotkanie Edelmana ze Stroopem.
44. Mechanizm powstawania historii walki Żydów w Getcie.
45. Wspomnienie losów wileńskiego Żyda Jerzego Wilnera.
46. Rozbieżności we wspomnieniach o powstaniu w getcie warszawskim.
47. Powody dla których Edelman przeżył powstanie.
48. Praca zawodowa Marka Edelmana.
49. Podkreślenie wartości ludzkiego życia.  Dowiedz się więcej