2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Sofokles był człowiekiem religijnym. Wierzył, że życie ludzkie jest w rękach bogów. Oni decydują o losie człowieka a ich wyroki są nieodwracalne. W swojej tragedii „Król Edyp” pokazał człowieka nad którym zaciążyło fatum. To fatum stało się również udziałem jego najbliższej rodziny. Bogowie Edypowi wyznaczyli zły los.

Słynna wyrocznia delficka potrafiła przejrzeć wyroki bogów i udzielić człowiekowi wskazówek. Tam właśnie Edyp dowiedział się prawdy o swojej strasznej przyszłości. Wydawało mu się jednak, że w prosty sposób można uniknąć przepowiedzianych nieszczęść – wystarczy oddalić się od rodziców i nie utrzymywać z nimi kontaktów. Wyrocznia jednak zataiła przed nim fakt, że Polibos i Merope nie są jego prawdziwymi rodzicami. Możliwe, że w tym momencie nie potrafiła tego wyjaśnić.


Przez całe swoje życie Edyp podlega manipulacjom bogów, które prowadzą go do przeznaczonego mu nieszczęścia. Prawda jest przed nim ukrywana. On sam przez wiele lat nie zdaje sobie sprawy, że wyrocznia spełnia się. Jego zasługi, szlachetność i dobre intencje nie mają żadnego znaczenia. Musi popełnić złe czyny i musi być za to ukarany. Jego winą jest to, że nie umarł w dzieciństwie.

Sofokles pokazuje w swojej tragedii bezsilność człowieka wobec przeznaczenia i boskich wyroków.
Sprzeciwianie się im uważa za bezsensowne. Wola bogów musi wypełnić się. Człowiek nie może być szczęśliwy, ponieważ nie decyduje o swoim życiu. Nawet jeśli sprzeciwia się swojemu losowi, nie może ominąć przeznaczenia. W swoich poglądach Sofokles był pesymistą.
Widz, który ogląda tragedię i śledzi losy Edypa musi zgodzić się z filozofią autora tragedii. W całym życiorysie głównego bohatera nie ma takiego momenty, w którym zmiana decyzji lub

postępowania mogłaby odwrócić bieg zdarzeń. Jedynym słabym punktem jest zatajenie przez wyrocznię delficką imion prawdziwych rodziców. Niestety, wyrocznie też związana była z bogami i postępowała zgodnie z ich wolą.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie