2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Budowa tragedii greckiej

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tragedia grecka konstruowana była według stałych reguł. Ten układ nie podlegał żadnym zmianom.
Każda część pełniła określone zadanie. Przede wszystkim, obowiązywała zasada trzech jedności - miejsca, czasu i akcji. Oznaczało to, że zdarzenia muszą rozegrać się w ciągu 12 godzin, w jednym miejscu, przy czym akcję stanowi rozwinięcie tylko jednego wątku.

Osią konstrukcyjną rozwijającego się wątku był konflikt tragiczny, który polegał na zderzeniu się dwóch równorzędnych racji, między którymi nie ma możliwości wyboru.


Sztukę rozpoczynał wstęp czyli prologos. Zapowiadał on nadejście tragedii. Po prologosie wchodził chór ze swoją pierwszą pieśnią. Był to parodos. Pierwsza pieśń informowała jak doszło do konfliktu.

Dalszy ciąg tragedii rozwijał się poprzez następujące po sobie epeisodia i stasimony – epizody i pieśni chóru. Epeisodia posuwały akcję a towarzyszące im pieśni chóru komentowały bieg zdarzeń.
Punkt kulminacyjny następował zazwyczaj w czwartym epeisodzie.

Exodos była to ostatnia pieśń chóru, która kończyła tragedię i dawała podsumowanie jej treści.



  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie