2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Motyw poezji i poety
Na romantycznego poetę wykreowany jest główny bohater dramatu hrabia Henryk. Poprzez poezję poszukuje on prawdy. Gubi się jednak w wizjach mieszających sacrum i profanum. Poezja staje się jego przekleństwem.

Motyw sztuki jako choroby
W dramacie Krasińskiego sztuka wiąże się z cierpieniem i ostatecznie prowadzi do śmierci. Ze sztuką pisarz utożsamia poezję. Z powodu romantycznej poezji Maria i Orcio zapadają na dziwne choroby. Hrabiego Henryka złudne fantazje prowadzą do klęski i samobójstwa.


Motyw miłości i rodzinnego szczęścia
Romantyczne wizje stoją w sprzeczności ze zwykłą miłością i prostym rodzinnym szczęściem. Hrabia Henryk nie potrafi nawiązać bliskiej więzi emocjonalnej z żoną i z własnym synem. Tym stanem ducha doprowadza do nieszczęścia.

Motyw rewolucji
W „Nie-Boskiej komedii” rewolucja przedstawiona jest jako bunt warstw najniższych przeciwko uprzywilejowanym stanom. Niesie ze sobą chaos, mord, wyrzeczenie się Boga, profanację wszelkich tradycyjnych wartości, pogoń za utopią, która ma zapewnić całkowitą wolność po obaleniu starego ładu.
Motyw dziecka
U Krasińskiego Orcio jest dzieckiem naznaczonym cierpieniem. Jego wrażliwość nie znajduje w nikim oparcia. Szuka go w kontaktach z duchem matki. Jego przeciwieństwem są dzieci z obozu rewolucjonistów, przywykłe do bestialstwa. Ich zabawkami są szydło lub głowa arystokraty.

Motyw szaleństwa
Dotknięci są nim Maria i jej syn Orcio. Jest to reakcja na sytuacje, które przerastają ich. Uwikłanie w poetycki styl życia hrabiego Henryka odbiera im szansę na normalne funkcjonowanie.

Motyw śmierci i samobójstwa
Samobójczą śmiercią kończy się życie głównego bohatera. Śmierci w „Nie-Boskiej komedii” jest dużo – umiera Maria a później Orcio. Oprócz tego jest jeszcze śmierć masowa ofiar rewolucji, która
wiąże się z krwawą zemstą. Symboliczną wizją śmierci jest wizja umęczonego Chrystusa w końcowej scenie.

Motyw Boga
Arystokraci bronią kultury chrześcijańskiej. Rewolucjoniści bluźnią i szargają świętości. Maria kieruje do Boga swoje modlitwy i szuka u niego ratunku. Wizja Chrystusa, która ukazuje się w ostatniej scenie dramatu jest wizją srogiego, karzącego Boga.

Motyw wolności
Ideę wolności propaguje wódz rewolucji Pankracy. Widzi porewolucyjną przyszłość jako rzeczywistość, w której wszyscy będą braćmi zrównanymi ze sobą w prawach a hierarchia społeczna zostanie zniesiona. Jest to utopijna wizja nieograniczonej wolności.

Motyw apokalipsy
Jest to jedna z interpretacji „Nie-Boskiej komedii”. Apokaliptyczna wizja jest kasandryczną, pesymistyczną przepowiednią autora.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie