2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Zygmunt Krasiński napisał „Nie-Boską komedię” w kilka lat po powstaniu listopadowym. Niewątpliwie jego dramat ma związek z tym historycznym wydarzeniem. Jednak obraz rewolucji ukształtowany został na wzór Wielkiej Rewolucji Francuskiej / 1789 – 1799 /, ponieważ był to pewien cykl historyczny, który został zamknięty – otworzyło go obalenie monarchii i dynastii Burbonów a zamknęła restauracja tejże monarchii i zwrócenie tronu Burbonom.

Oba te zdarzenia autor przytacza jako wielkie porażki ludzkości. Szczególnie Rewolucję Francuską widzi jako pogwałcenie porządku świata i przejęcie władzy przez motłoch. Dla pisarza wynikało to z pewnej koncepcji filozofii historii / historiozofii /.


Historiozofia zajmuje się przewidywaniem przebiegu procesów historycznych. Zygmunt Krasiński odwoływał się do historiozofii św. Augustyna. Ten chrześcijański myśliciel uważał, że losem świata kieruje Bóg / prowidencjalizm /. Człowiek w tym procesie może uczestniczyć w niewielkim stopniu. Tę koncepcję wzbogacili dziewiętnastowieczni myśliciele / narody wybierane przez Boga i przydzielane im zadania /.

Widząc w ten sposób historię Krasiński uważał, że rewolucja jest najgorszym sposobem rozwiązywania skomplikowanych spraw społecznych. Dostrzegał problemy i niesprawiedliwość ale był przeciwny wprowadzanym gwałtem, przy rozlewie krwi przemianom. Jego główny bohater, hrabia Henryk mówi do przywódcy rewolucji Pankracego: „Tyś młodszym bratem szatana”.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie