2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / „Nie-Boska komedia” - budowa dramatu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” składa się z czterech części. Poprzedza je podwójne motto. Ponieważ jest to dramat romantyczny, jego budowa jest luźna. Autor nie przestrzega klasycznej jedności miejsca, czasu i akcji – wręcz przeciwnie. Akcja sztuki rozciągnięta jest w czasie, rozgrywa się w wielu miejscach i dotyczy różnych spraw. W jedną całość łączy sztukę postać głównego bohatera, hrabiego Henryka i jego romantyczna wizja rzeczywistości.

Na poszczególne części dramatu składają się różne epizody. Rozgrywają się one w różnych miejscach. Dwie pierwsze części dotyczą życia rodzinnego hrabiego Henryka. Pozostałe dwie są obrazem rewolucji i starcia się wrogich sobie obozów / hrabia Henryk stoi na czele arystokratów /. Każda z części poprzedzona jest wstępem wprowadzającym w akcję. Pisany on jest zrytmizowaną prozą.


W „Nie-Boskiej komedii” świat realny miesza się ze światem fantastycznym. Pojawiają się w nim zjawy niewiadomego pochodzenia – Dziewica, Orzeł symbolizujący walkę i sławę, Mefisto, opiekuńczy Anioł Stróż, Złe duchy, niezwykłe pejzaże, najróżniejsze głosy dobiegające z różnych stron.

W trzeciej i czwartej części autor wprowadza sceny masowe. W obrazie obozu rewolucjonistów mamy pokazany cały przekrój społeczny tego obozu. Wydaje się, że są tam wszyscy oprócz zwolenników absolutystycznej monarchii.
Świat przedstawiony autor kreuje przy użyciu elementów grozy i ekspresyjnej poetyki. Jest to tzw. frenetyzm romantyczny.

W całej koncepcji dramatu przejawia się romantyczny prowidencjalizm czyli przekonanie, że rzeczywistość historyczna została wcześniej dokładnie przygotowana przez Boga. Człowiek wpływać może na historię w stopniu, który nie przekraczałby ram boskiego planu. Nic nie dzieje się przypadkowo i ręka opatrzności w odpowiednim momencie zmienia bieg zdarzeń. Świadczy o tym końcowa scena dramatu i słowa umierającego wodza rewolucji: „Galilae, vicisti!” / „Galilejczyku, zwyciężyłeś!” /.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie