Jesteś w: Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim, który powstał w okresie romantyzmu. Jej twórcami byli angielscy pisarze: Walter Scott i George Byron. Szybko rozpowszechniła się w całej Europie. Z Polaków powieści poetyckie pisali najwybitniejsi romantyczni twórcy: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Cechy charakterystyczne powieści poetyckiej
 pisana wierszem
 posiada narratora
 fabuła jest fragmentaryczna
 występuje inwersja czasowa / zaburzenie chronologii zdarzeń /
 bohater jest indywidualistą targanym sprzecznymi uczuciami
 jej akcja często rozgrywa się w średniowieczu / mogą też pojawić się motywy orientalne /

Powieść poetycka należy do gatunków synkretycznych – łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu.

Pisząc „Konrada Wallenroda” Mickiewicz wykorzystał niemal wszystkie cechy powieści poetyckiej. Jego bohater jest samotnikiem o tajemniczej przeszłości. O jego kolejach losu czytelnik dowiaduje się stopniowo / inwersja czasowa buduje tajemniczy nastrój /. Fabuła podzielona jest na VI części. Stanowią one fragmenty, w których tylko do pewnego stopnia zachowana jest chronologia zdarzeń. Uzupełniają je pieśni, ballady i gawędy / Powieść wajdeloty / oddające nastrój chwili, bądź przywołujące przeszłe wydarzenia. Rzecz dzieje się w okresie średniowiecza, w gotyckich murach krzyżackiego zamku w Malborku. Pojawiają się również motywy orientalne. Taki charakter ma Ballada Alpuhara opowiadająca o walkach Maurów z Hiszpanami. Wspomniane jest też Imperium Ottomańskie, gdzie podobno Konrad wyprawiał się z Krzyżakami. Główny tekst utworu napisany został wierszem.

Powieść poetycka / poemat / narusza surowe reguły poetyki klasycystycznej – stoi wobec niej w opozycji. Jest to opozycja charakterystyczna dla młodych romantyków.

W „Konradzie Wallenrodzie” pojawia się dodatkowy element, który nadaje temu utworowi szczególne znaczenie. Jest to historyzm maski. Akcja rozgrywa się w średniowieczu ale w istocie porusza problemy patriotyczne Polski w XIX wieku. Wykreowana w nim nowa postawa etyczno-moralna polskich ruchów narodowowyzwoleńczych nazwana została od tytułu poematu Mickiewicza wallenrodyzmem.  Dowiedz się więcej