Jesteś w: Konrad Wallenrod

Bohaterowie Konrada Wallenroda

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Konrad Wallenrod – główny bohater poematu o skomplikowanej biografii. Występuje pod nazwiskami Walter Alf i Konrad Wallenrod. Żyje podwójnym życiem. Jest jednocześnie rycerzem Zakonu Krzyżackiego i Litwinem, który pragnie ratować swój kraj. Nieustannie mierzy się z problemami etycznymi. Jest postacią tragiczną, ponieważ zadania, które przed sobą postawił są ze sobą sprzeczne. Nie może on pogodzić szczęścia osobistego ze swoją życiową, patriotyczną misją. Jako rycerz, dla którego największą cnotą jest honor musi uciec się do podstępu i oszustwa. Na koniec, nie mając innego wyjścia popełnia samobójstwo.

Aldona – jest Litwinką, córką księcia Kiejstuta i żoną Konrada. Pod wpływem opowieści męża staje się chrześcijanką. Miłość do Konrada powoduje, że porzuca dom rodzinny, gdy on odchodzi, zamyka się w klasztorze a później, by być przy nim zostaje pustelnicą w wieży koło malborskiego zamku. Szuka ukojenia w samotności i w Bogu. Podobnie jak Konrad jest postacią tragiczną. Tęskni za utraconym szczęściem. Umiera w tym samym momencie, gdy dostaje znak, że Konrad nie żyje.

Halban – jeniec litewski u Krzyżaków. Zajmuje się wychowaniem Waltera Alfa. Uczy go miłości do Litwy i nienawiści do Niemców. Jest bardem, który przy pomocy pieśni potrafi sterować ludzkimi uczuciami. Ma ogromny wpływ na Waltera. Jego zamiarem jest ukształtowanie osobowości mściciela, który doprowadzi Zakon Krzyżacki do zguby. Stale czuwa przy swoim wychowanku. Na koniec osiąga zamierzony cel.

Książę Kiejstut – książę litewski, ojciec Aldony, teść Waltera. Sprawy Litwy są dla niego bardzo ważne. Popiera strategię Halbana i Waltera.

Książę Witold – książę litewski, który prosi Krzyżaków o wsparcie zbrojne przeciwko Litwinom.
Potraktowany na zamku krzyżackim przez wajdelotę jako zdrajca narodowy zmienia zdanie, wraca na Litwę i staje do walki przeciwko Krzyżakom.

Winrych von Kniprode – Mistrz Krzyżacki, który zaopiekował się Walterem Alfem czyli przyszłym Konradem. Pomimo obdarzania chłopca ojcowskim uczuciem, nie pozyskał jego zaufania. Przyczynił się do tego Halban i jego wychowawcze metody. Walter nienawidził swojego krzyżackiego opiekuna.

Almanzor – bohater pieśni śpiewanej podczas uczty przez Konrada. Był to Maur walczący w Grenadzie przeciwko Hiszpanom. Po przegranej walce użył podstępu aby zniszczyć Hiszpanów. Oddając się w ręce wrogów i wymieniając z nimi pojednawcze uściski zaraził ich wszystkich dżumą, na którą był chory.  Dowiedz się więcej