Jesteś w: Konrad Wallenrod

Okoliczności powstania „Konrada Wallenroda”

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

„Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” jest to utwór, który powstał w latach 1825 – 1827 w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Wydany został w
Petersburgu w 1928 roku
.

W tym czasie Mickiewicz uświadamiał już sobie własną sytuację. Był zesłańcem o ograniczonych możliwościach działania, ciągle kontrolowanym. Musiał uważać na swoje wypowiedzi i ukrywać swoje poglądy. Był też świadkiem brutalnego stłumienia powstania dekabrystów – szlacheckiego zrywu wymierzonego przeciwko carskiemu despotyzmowi. Uczestnicy tego powstania przypłacili je życiem lub dożywotnim wygnaniem. Znalazło to odbicie w twórczości Mickiewicza.

Na treść „Konrada Wallenroda” z całą pewnością miały wpływ ówczesne lektury pisarza. Były to powieści poetyckie Byrona i „Książę” Nicollo Machiavellego. Z utworu Machiavellego zaczerpnął motto do „Konrada Wallenroda” - „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem”. Nie sprowadziło się to jednak tylko do motta. W swoim utworze autor rozważa problem efektywnej walki z o wiele silniejszym przeciwnikiem. Takim przeciwnikiem była carska Rosja. Pisząc „Konrada Wallenroda” brał on pod uwagę swoje indywidualne losy, jak też losy swojego narodu.

Ze względu na carską cenzurę wyczuloną na zawartość ideową drukowanych utworów, Mickiewicz musiał przekazać swoje przemyślenia w zakamuflowanej formie. Jego utwór dotyczy walki narodowowyzwoleńczej ale akcję umieszcza pisarz w XIV wieku. Żeby nie budzić żadnych podejrzeń autor wprowadza dodatkowo Przedmowę, w której wyjaśnia, że rzecz dotyczy minionych czasów, które są najlepszym tworzywem dla poezji i nie wikłają twórcy w sprawy współczesne.

Uporczywe podkreślanie, że tematem utworu są losy kochanków na tle historycznym odniosło skutek i uśpiło czujność cenzorów, którzy zgodzili się na wydanie go drukiem.  Dowiedz się więcej