2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Motyw kariery w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W powieści Zofii Nałkowskiej „Granica” motyw kariery – obok miłości – jest tematem wiodącym. Pisarka potraktowała awans zawodowy jako pokazanie charakteru głównego bohatera.

Zenon Ziembiewicz w powieści z syna zubożałych szlachciców, mającego problemy z opłaceniem nauki zamienia się najpierw w publicystę, potem redaktora naczelnego pisma „Niwa”, aż w końcu zostaje prezydentem miasta. Bohater szybko wspina się po szczeblach kariery i wszystko wydawałoby się bajką, gdyby nie fakt, iż w zamian za stanowiska wyrzeka się młodzieńczych ideałów i godzi na bycie marionetką bogatej elity.


Nałkowska pokazała na przykładzie jego losów jak łatwo i szybko można przywdziać maskę, która z biegiem czasu przyrasta do twarzy i uniemożliwia bycie takim, jakim się było przed zaprzedaniem duszy w zamian za pracę. Wzniosłe plany mające poprawić los najbiedniejszych mieszkańców miasta pryskają jak bańka w konfrontacji z zamiarami dobrze sytuowanych, a idealista zamienia się w szarego urzędnika, szukającego wyjaśnienia tak nagłej metamorfozy.

Motyw kariery, widoczny na przykładzie Ziembiewicza pokazuje ponadto, jak wielką cenę płaci się czasami za zawodowe marzenia. Bohater poświęcił to, co miał najcenniejsze – społecznikowskie ideały, własne sumienie. Żył w ciągłym strachu obawiając się, że jego romans z córką kucharki wyjdzie na jaw i maska uczciwego prezydenta rozsypie się na kawałki.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie