2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Plan wydarzeń „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Opis rodziców Zenona Ziembiewicza, mieszkających w Boleborzy.
2. Opis życia Cecylii Kolichowskiej i jej kamienicy.
3. Platoniczna miłość Elżbiety Bieckiej do Awaczewicza.
4. Wizyty przyjaciółek u Cecylii Kolichowskiej.
5. Życie lokatorów w kamienicy u Kolichowskiej.
6. Losy Karoliny Bogutowej.
7. Elżbieta odkrywa, że Awaczewicz jest kochankiem jej nauczycielki.
8. Zenon na wakacjach w Boleborzy.
9. Romans Zenona z Justyną Bogutówną.
10. Prośba Zenona o pomoc, skierowana do Czechlińskiego.
11. Ziembiewicz publicystą „Niwy”.
12. Wizyty Zenona u Elżbiety Bieckiej.
13. Częsta obecność Posztraskiej u Cecylii.
14. Zenon z Elżbietą postanawiają zawrzeć związek małżeński.
15. Wyjazd Ziembiewicza do Paryża, na ostatni rok studiów.
16. Śmierć Karoliny Bogutowej.
17. Zatrzymanie się Justyny u Jasi Gołąbskiej.
18. Losy Jasi Gołąbskiej.
19. Życie Justyny na służbie u ludzi.
20. Powrót Zenona z Paryża.
21. Spotkanie Zenona z Justyną, odnowienie romansu.
22. Zenon redaktorem pisma „Niwa”.
23. Uleganie naciskom wpływowych osób.
24. Informacja o ciąży Justyny.
25. Zenon wyznaje prawdę Elżbiecie.
26. Porzucenie służby u ludzi przez Justynę i zamieszkani u Jasi Gołąbskiej.
27. Spotkanie Elżbiety z ciężarną kochanką narzeczonego.
28. Bogutówna dowiaduje się o zaręczynach ukochanego.
29. Wyjazd Bieckiej do Warszawy do matki i zerwanie z Zenonem.
30. Gniew Zenona na wieść o rozmowie narzeczonej i kochanki.
31. Podróż za Elżbietą i pogodzenie się pary.
32. Aborcja Justyny.
33. Załatwienie posady Bogutównie przez Elżbietę, na prośbę narzeczonego.
34. Wizyta Zenona z narzeczoną w Boleborzy.
35. Ślub Elżbiety i Zenona.
36. Podróż poślubna do Francji.
37. Śmierć Jasi Gołąbskiej.
38. Wprowadzenie się państwa Ziembiewiczów do willi z parkiem.
39. Zenon prezydentem miasta.
40. Śmierć Jasi Gołąbskiej.
41. Justyna rezygnuje z pracy w sklepie.
42. Zamieszkanie dawnej kochanki Zenona u Niestrzępów.
43. Ciągłe myśli o nienarodzonym dziecku.
44. Zainteresowanie Zenona losem kochanki, częste odwiedziny.
45. Narodziny syna Ziembiewiczów.
46. Szczęśliwe małżeństwo miejscową elitą.
47. Powrót Karola Wąbrowskiego do matki.
48. Wyjaśnienie wszystkich nieporozumień i pojednanie.
49. Rozmowa księdza Czerlona z Karolem.
50. Budowa domów dla robotników przez Zenona.
51. Justyna porzuca pracę.
52. Załatwienie jej przez Elżbietę następnej posady: w cukierni Chązowicza.
53. Częste spotkania towarzyskie w domu Kolichowskiej.
54. Odejście Justyny z kolejnej pracy.
55. Stany depresyjne Bogutówny.
56. Pomoc finansowa Ziembiewicza.
57. Kryzys społeczny: bankructwo huty Hettnera, manifestacje i aresztowania robotników.
58. Prośba Chąśby o wstawiennictwo Elżbiety za Frankiem Borbockim.
59. Próba samobójcza Justyny.
60. Wezwanie lekarza przez Zenona.
61. Śmierć Cecylii Kolichowskiej.
62. Pogorszenie się stanu psychicznego Justyny.
63. Strzelanina w mieście.
64. Oskarżenie Zenona o wydanie rozkazu napaści na protestujących robotników.
65. Wdarcie się Justyny do gabinetu Zenona i oblanie mu twarzy żrącym płynem.
66. Aresztowanie Bogutówny.
67. Samobójstwo Zenona.
68. Oddanie syna pod opiekę teściowej i wyjazd Elżbiety za granicę.
69. Przeniesienie się Żanci Ziembiewiczowej z wnukiem do dawnego mieszkania Kolichowskiej i zajęcie się jego wychowaniem.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie