Jesteś w: Nad Niemnem

Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Jednym z problemów, jaki porusza Orzeszkowa w swej powieści jest zagadnienie wychowania młodego pokolenia Polaków. Jest to szczególnie istotne w kraju będącym pod zaborami, ulegającym rusyfikacji i wynarodowieniu. Autorka stara się przekonać, że mimo panujących nieprzychylnych warunków możliwe jest wychowanie młodych patriotów, którzy mają szacunek do przeszłości. najlepszym przykładem są Witold Korczyński i Justyna Orzelska.

Zachowanie ich przy polskości możliwe jest dzięki przekazanym wartościom opartym na pamięci o przeszłości, szacunku dla starszych, ale i wyznawaniu postępowych poglądów. Pierwszym elementem wychowania było wybranie i zachowanie tego, co stanowiło o ciągłości tradycji i tożsamości narodowej. Obroną przed wynarodowieniem miało być przekazanie młodemu pokoleniu takich wartości, jak: wierność ojczystej ziemi i ojczystej mowie, a także podtrzymywanie niepodległościowych idei – wiara w wolność i suwerenność Polski.

Drugim elementem wychowania był stosunek do współczesności. Polegał on na wyznawaniu „pozytywnych” idei, takich jak: stawianie na rozwój gospodarki i kultury, rozwój cywilizacyjny, powszechna oświata, współpraca z chłopami. Ponadto należało znaleźć sposób na utrzymanie poziomu ekonomicznego w popowstaniowej rzeczywistości. Najlepiej oba elementy wychowania realizują się w Witoldzie Korczyńskim – z jednej strony jest patriotą o wysokiej świadomości narodowej, z drugiej dba o własną edukację, stawia na edukację innych, opowiada się za postępem i rozwojem.  Dowiedz się więcej