Jesteś w: Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod - 15 pytań, na które musisz znać odpowiedzi

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


- występowanie inwersji czasowej – akcja pokazywana jest czytelnikowi fragmentami, bez chronologii. Bohatera poznajemy jako Konrada Wallenroda, dzięki zabiegowi retrospekcji dowiadujemy o jego przeszłości;

- występują elementy epickie - narrator i fabuła;
- elementy liryczne – są to poetyckie opisy, rymy, subiektywizm - wypowiedzi oraz uczuciowość;
- fragment dramatyczny - czyli dialog Konrada z głosem z wieży;
- występuje synkretyzm (czyli połączenie elementów epickich, dramatycznych i lirycznych);
- tajemniczy główny bohater, którego poznajemy powoli.

Poetyka tajemnicy w Konradzie Wallenrodzie


Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie okazał się być prawdziwym mistrzem poetyki tajemnicy. W sposób bardzo wysmakowany stopniuje i wydziela czytelnikowi wiedzę i informacje o bohaterze. W tym celu odpowiednio kształtuje akację i jej czas.

Jaki jest plan wydarzeń Konrad Wallenrod?


- porwanie Waltera Alfa przez krzyżaków;
- wychowanie wśród krzyżaków;
- opowieść starego Wajdeloty, z której Litwin dowiaduje się o historii jego ojczyzny;
- Walter Alf przechodzi na stronę Litwinów;
- walki Waltera u boku Kiejstuta przeciw krzyżakom;
- miłość do Aldony, ślub;
- plan zniszczenia zakonu i jego realizacja;
- Walter Alf jako Konrad Wallenrod;
- sława Konrada;
- Konrad jako Mistrz zakonu;
- zwlekanie z wojną przeciwko Litwie;
- nieudane bitwy pod dowództwem Konrada;
- klęska krzyżaków;
- odkrycie podstępu Konrada;
- samobójcza śmierć Konrada i Aldony.

Jakie wątki historyczne odnajdziemy w Konradzie Wallenrodzie?


Tłem dla tragizmu bohatera stały się wydarzenia rozgrywające się w średniowieczu. Sam autor w podtytule zmieścił informację, iż jest to „powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich”. Nazwisko głównego bohatera zaczerpnięte zostało od prawdziwego krzyżackiego mistrza, panującego w latach 1391 – 1393. W rzeczywistości on również walczył z Litwinami i zginął w tajemniczych okolicznościach. Witold i Kiejstut, litewscy władcy występujący w powieści, są także postaciami autentycznymi.

Mickiewicz jednak swoje źródła historyczne traktował dość dowolnie. Jego celem nie była bowiem rekonstrukcja dziejów, lecz stworzenie tajemniczego klimatu, pełnego niewyjaśnionych zdarzeń i zagadek. Stąd też prawzór literackiego Konrada, Wielki Mistrz zakonu, nie był z pewnością Litwinem. Poza tym pod pozorami opisu historii sprzed wieków, Mickiewicz próbował opisać sytuację polityczną, w której wówczas znalazł się jego kraj.

Co stanowi o tragizmie Konrada Wallenroda?


- Konrad Wallenrod jawi się nam jako jednostka uwikłana w trudne, tragiczne dylematy moralne i w rzeczywistość historyczną, która decyduje o jego przyszłych losach;

- Konrad jest wychowany w dwóch kulturach, przeciwstawnych i sobie wrogich – litewskiej i niemieckiej,

- jego tragizm dostrzegamy w sferze honoru – jest to wybór, którego musi dokonać bohater – wybrać miedzy honorem rycerza a zwycięstwem nad zakonem;

Wiążą się z tym kolejne tragiczne dylematy i wybory – Konrad porzuca żonę, Aldonę, wkrada się w łaski zakonu, skrytobójczo morduje Konrada Wallenroda i wciela się w jego osobę. W swym działaniu kieruje się podstępem, zdradą, kłamstwem – czym hańbi honor chrześcijańskiego rycerza.

Wszystkie te dylematy i tragiczne wybory wpływają na charakter bohatera. Wyrzeka się on osobistego szczęścia oraz litewskiego tronu, skazuje dobrowolnie na tułaczkę, potępienie i niesławę, by ratować kraj przed zagrożeniem ze strony zakonu. Stał się przez to samotny, nieufny, stroniący od ludzi i rozrywek. Żył w stałym lęku o życie, w napięciu i obawie o jutro. Zdawał sobie sprawę z tego, iż popełnił zbrodnię, przeklinał więc swój los i przeznaczenie, które nad nim ciążyło i go determinowało.

Wybór, przed jakim stanął Konrad – miłość do Aldony czy miłość do ojczyzny, był wyborem tragicznym. Drugą płaszczyzną tragizmu zaś był konflikt w sferze moralności i poczucia honoru.

Co to jest sytuacja tragiczna?


Bohater stoi przed koniecznością wyboru, który jest dla niego bardzo trudny. Musi bowiem wybrać miedzy racjami, które są dla niego równorzędnie ważne. Każda decyzja, którą podejmie, będzie dla niego tragiczna w skutkach.

Jaka jest kompozycja „Konrada Wallenroda”?


Pełny tytuł powieści poetyckiej Adama Mickiewicza brzmi: „Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich”.

Tekst utworu poprzedza motto zaczerpnięte z dzieła włoskiego szesnastowiecznego filozofa Nicollo
Machiavellego: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia....trzeba być lisem i lwem”.

Oprócz tego jest dedykacja: „Bonawenturze i Joannie Zaleskim na pamiątkę lata tysiąc osiemset dwudziestego siódmego poświęca AUTOR.”

Tekst właściwy poprzedza Przedmowa, w której autor przybliża czytelnikowi tło historyczne utworu i podkreśla, że oderwany on jest od problemów współczesnych.

W akcję utworu wprowadza poetycki Wstęp opisujący rzekę Niemen – naturalną granicę między Litwą a państwem Zakonu Krzyżackiego. Zapowiada on też zbliżającą się wojnę.

Tekst właściwy składa się z VI części. Niektóre z nich są zatytułowane. Inne, bez tytułu, zawierają w sobie jakieś charakterystyczne elementy.

I – Obiór
II – bez tytułu, zawiera hymn „Duchu, Światło Boże!” i pieśń „Wilija, naszych strumieni rodzica”.
III – bez tytułu, zawiera Pieśń z wieży.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - „Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe

W „Konradzie Wallenrodzie” losy głównego bohatera przedstawione są we Wstępie i w sześciu dalszych częściach. Niektóre z tych części zawierają inne gatunki literackie, takie jak: ballada, hymn, pieśń czy opowieść. Aby ciąg zdarzeń był logiczny autor wplótł w swój poemat fragmenty wspomnień w rozmowach, rozmyśl... wiecejAdam Mickiewicz – krótka biografia i kalendarium twórczości

Adam Mickiewicz - krótka biografia
Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku. Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego. Jego matka, Barbara z Majewskich była córką ekonoma z Czombrowa.

Do 1815 roku Adam przebywał w Nowogródku - uczęszczał do dominikańskiej s... wiecejKonrad Wallenrod – charakterystyka, dzieje

Konrad Wallenrod – charakterystyka
Głównego bohatera poematu Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poznajemy w momencie, gdy jest on kandydatem na Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Jest to mężny rycerz wsławiony w walkach. Nie jest już człowiekiem młodym – jego włosy przyprószyła siwizna a na twarzy utrwalił się ... wiecejHalban – charakterystyka

Halban jest starym Litwinem. W młodości, podobnie jak Konrad został porwany przez Niemców. W Zakonie Krzyżackim spełniał rolę sługi i tłumacza. Bardzo tęsknił za ojczyzną. Swoje uczucia wyrażał w pieśniach śpiewanych w ojczystym języku. Gdy na zamku pojawił się chłopiec uprowadzony z Litwy, Halban zajął się wychowywaniem... wiecejAldona – charakterystyka

Aldona jest Litwinką, córką księcia Kiejstuta. Prowadzi spokojne, szczęśliwe życie na dworze swojego ojca. Jej uroda budzi zainteresowanie zbiegłego z krzyżackiego wojska młodzieńca – Waltera Alfa. Towarzyszy jej często i zabawia rozmową. Opowiada Aldonie o państwie krzyżackim i o chrześcijaństwie. Pod jego wpływem Aldon... wiecejBohaterowie Konrada Wallenroda

Konrad Wallenrod – główny bohater poematu o skomplikowanej biografii. Występuje pod nazwiskami Walter Alf i Konrad Wallenrod. Żyje podwójnym życiem. Jest jednocześnie rycerzem Zakonu Krzyżackiego i Litwinem, który pragnie ratować swój kraj. Nieustannie mierzy się z problemami etycznymi. Jest postacią tragiczną, poniew... wiecejNieszczęśliwa miłość Aldony i Konrada Wallenroda

W momencie, gdy Walter Alf decyduje się w czasie swojej pierwszej bitwy przejść na stronę Litwinów, nie myśli jeszcze o miłości do kobiety. Kieruje się głębokim poczuciem więzi z narodem litewskim. Dopiero na dworze Kiejstuta poznaje jego piękną córkę Aldonę. Młodzi często przebywają ze sobą. Walter opowiada Aldonie o chrze... wiecejObraz Krzyżaków w „Konradzie Wallenrodzie”

Państwo krzyżackie w „Konradzie Wallenrodzie” przedstawione jest jako zmilitaryzowana pod hasłami chrześcijaństwa społeczność. Pod względem cywilizacyjnym stoi ona znacznie wyżej od pogańskiej Litwy. Władzę sprawuje nad tą społecznością Zakon Krzyżacki. Zakonnicy są jednocześnie rycerzami. Na ich czele stoi Wielk... wiecejKonrad Wallenrod - motywy literackie

Motyw patriotyzmu w „Konradzie Wallenrodzie”
W utworze Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” patriotyzm jest podstawowym motywem działania bohaterów. Pojmowany jest on różnie, w zależności od ich sytuacji. Inaczej wygląda z

pozycji potężnego i agresywnego państwa krzyżackiego a inaczej z pozycji słabnącyc... wiecejRola poezji na przykładzie „Konrada Wallenroda”

Dla bohaterów powieści poetyckiej Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poezja ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim posługuje się nią Halban. Z poezji korzystają też Konrad i Aldona.

Podczas uczt pieśni bardów są ulubioną rozrywką biesiadników. Stwarzają one nastrój i przekazują treści, które są źr... wiecejOkoliczności powstania „Konrada Wallenroda”

„Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” jest to utwór, który powstał w latach 1825 – 1827 w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Wydany został w
Petersburgu w 1928 roku
.

W tym czasie Mickiewicz uświadamiał już sobie własną sytuację. Był zesłańcem o ... wiecej„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem” - interpretacja

Powyższe zdanie Mickiewicz umieścił jako motto do „Konrada Wallenroda”. Ma być to myśl przewodnia utworu. Autorem zdania jest włoski filozof Nicollo Machiavelli. Machiavelli był znany z preferowania skuteczności działań, nawet jeśli było to sprzeczne z etyką. Uważał, że cel uświęca środki.

W kulturze... wiecejMoralność w „Konradzie Wallenrodzie”

Główny bohater powieści poetyckiej Mickiewicza, Konrad Wallenrod jest postacią tragiczną. Jego życie ustawicznie komplikuje konieczność dokonywania wyborów, z których żaden nie może przynieść pozytywnego rozwiązania. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje będące źródłem cierpienia.

Zaczyna się to już w ... wiecejPlan wydarzeń „Konrada Wallenroda”

WSTĘP
Jest poetyckim opisem rzeki Niemen, która stanowi naturalną granicę między Litwą a państwem Zakonu Krzyżackiego.

I
OBIÓR

1. Do Marienburga / Malborka / przybywają komturowie, aby wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu.
2. Przedstawiona zostaje i scharakteryzowana osoba Konrada Wallenr... wiecejProblematyka „Konrada Wallenroda”

Powieść poetycka Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poświęcona jest problematyce narodowowyzwoleńczej. Tak została odczytana przez pierwszych odbiorców. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku / utwór wyszedł drukiem w roku 1828 / hrabia Nowosilcow napisał w raporcie do Wielkiego Księcia Konstantego, że utwór M... wiecejCzas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”

Adam Mickiewicz akcję swojej powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod” osadził w okresie średniowiecza, gdy Zakon Krzyżacki był potęgą militarną. Świetność Zakonu skończyła się wraz z przegraną bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku. Akcja „Konrada Wallenroda” rozgrywa się jednak wcześniej. Ogólnie można powi... wiecejHistoria w Konradzie Wallenrodzie

Powieść poetycka Adama Mickiewicz „Konrad Wallenrod” jest według tytułu Powieścią historyczną z dziejów litewskich i pruskich. Autor umieścił jej akcję w XIV wieku, na zamku w Malborku, który był siedzibą wielkich mistrzów zakonu. Swój utwór opatrzył Przedmową. Przybliża ona czytelnikowi historię stosunków mi�... wiecej„Konrad Wallenrod” jako maska historyczna

Mickiewicz swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” napisał w czasie pobytu w Rosji. Był on zesłańcem z prawem wyboru miejsca przebywania. Problematyka narodowowyzwoleńcza zawsze stanowiła dla niego istotny problem. Na zesłanie w głąb Rosji skazany został za działalność w młodzieżowych organizacjach spiskowych na... wiecejPrzedmowa do „Konrada Wallenroda”

Mickiewicz pisząc swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” uważał za stosowne umieścić w niej Przedmowę, która miała pewne rzeczy wyjaśnić. Intencją autora było przybliżenie czytelnikowi historii Litwy i układów tego państwa z państwem Zakonu Krzyżackiego w okresie średniowiecza. Pogańska w tym czasie Litwa ... wiecej„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” - interpretacja

Powyższy cytat z „Konrada Wallenroda” dotyczy osoby Waltera Alfa, ale czytelnik może domyślić się, że chodzi tu o głównego bohatera, Konrada. Jego nieszczęście zaczęło się już w dzieciństwie, gdy został uprowadzony przez Niemców z rodzinnego domu na Litwie. W Zakonie Krzyżackim, gdzie znalazł się, nie traktowano ... wiecejPieśń wajdeloty i jej znaczenie w „Konradzie Wallenrodzie”

Najłatwiej jest określić znaczenie pieśni wajdeloty poprzez jego słowa wyrażające własne przekonanie o znaczeniu pieśni gminnej:
„O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”.
I dal... wiecejKonrad Wallenrod jako bohater bajroniczny

Bajronizm – jest to termin stworzony w XIX wieku przez krytykę literacką na określenie charakterystycznych cech bohatera romantycznego, którego stworzył George Gordon Byron. Polscy literaci chętnie powielali model bohatera bajronicznego. Robił to również Mickiewicz. Główna postać jego poematu poetyckiego „Konrad ... wiecej„Konrad Wallenrod” - najważniejsze cytaty

• wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.

• pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła
Z archanielskimi skrzydłami i głosem
Ty czasem dzierż... wiecejCzy cel uświęca środki? - odpowiedz na podstawie „Konrada Wallenroda”

Według włoskiego szesnastowiecznego filozofa Nicollo Machiavellego cel uświęca środki. Machiavelli jest autorem zdania, które Mickiewicz użył do swojego poematu poetyckiego „Konrad Wallenrod” jako motta: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia...trzeba być lisem i lwem”. Jak wiadomo, lis je... wiecej„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim, który powstał w okresie romantyzmu. Jej twórcami byli angielscy pisarze: Walter Scott i George Byron. Szybko rozpowszechniła się w całej Europie. Z Polaków powieści poetyckie pisali najwybitniejsi romantyczni twórcy: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Cechy charakte... wiecejKonrad Wallenrod - cytaty

A ludzie? – ludzi rozdzieliły boje!

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy!

On cudzoziemiec, w Prusach nieznajomy,
Sławą napełnił zagraniczne domy;

Tyś Konrad, przebóg! Spełnione wyroki,
Ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał!
[...] Chociażbyś jak... wiecejPieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w Konradzie Wallenrodzie

Pieśń Halbana odnajdujemy w części utworu, w której jest mowa o uczcie wydanej przez Konrada.

Pieśń gminna, którą zaśpiewał Halban, była dla narodu litewskiego źródłem wartości, przekazicielem tradycji i kultury, tworząc z nią ścisły związek. W poezji kryje się bowiem wiara, nadzieja, jest dla ludzi opoką... wiecejKonrad Wallenrod - krótkie streszczenie

Wstęp –
Opisuje historię wzajemnych relacji narodu litewskiego i niemieckiego oraz nienawiść, jaka między nimi od wieków panowała. Narrator również zapowiada klęskę wszystkich, którzy są przeciwnikami Litwinów.

I część – Obiór –
Podczas obrad zakonu trwała debata nad wyborem nowego Wielkiego Mist... wiecej