Jesteś w: Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod - 15 pytań, na które musisz znać odpowiedzi

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Jaka była geneza Konrada Wallenroda?


Utwór powstał w Moskwie w 1828 roku, kiedy to Mickiewicz był sekretarzem u księcia Golicyna, szefa tajnej policji.

Na napisanie powieści poetyckiej wpłynęły duchowe rozterki poety, który wahał się, czy może być patriotą ktoś, kto żyje pośród wroga. Zastanawiał się również nad etyczną stroną takiej postawy – badał atmosferę spisków, skrytobójstwa, tajnych związków.

Utwór stanowi ponadto nawiązanie do tradycji powieści poetyckiej, którą zapoczątkował Byron, Mickiewicz skorzystał również z jego pomysłu stworzenia tzw. bohatera bajronicznego.

Kim jest bohater bajroniczny?


Prototypem Konrada Wallenroda był bohater stworzony przez Byrona – Giaur. Był tajemniczy, zbuntowany i samotny. Przed światem skrywał niejasną tajemnicę. Jego działania nie były etycznie jednoznaczne.

Czym jest walenrodyzm?


Jest to postawa człowieka walczącego o słuszną i w jego mniemaniu sprawiedliwą sprawę. By osiągnąć swój cel posługuje się jednak podstępem i skrytobójstwem. Zmusza go to do dokonania wyboru między szczęściem osobistym a dobrem narodu i kraju. Poprzez swoje działania skazuje się na niesławę i haniebną śmierć. Jest LWEM i LISEM.

Co oznacza motto Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza?


Motto do swojego dzieła Mickiewicz zaczerpnął z Księcia Nicolo Machiavellego:

Dovate adungue sapere, come sono due generazoni da combattere... bisogna essere volpe e leone.

(Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem).

Te dwa zwierzęta – lis i lew – są symbolami prowadzenia walk w dwojaki sposób. Walka z nakazami honoru i szacunku została przeciwstawiona walce podstępnej, która okrywa hańbą.

Co stanowi problematykę Konrada Wallenroda?


Już w chwili wydawania utworu wiele osób zdawało sobie sprawę z tego, iż historyczna otoczka jest tylko kamuflażem, pod którym kryje się opis tego, co oglądać można w ówczesnej Polsce. Zdawali sobie z tego sprawę również niektórzy Rosjanie, m.in. Nowosilcow, który z tej przyczyny wystosował nawet odpowiedni list do cara. Dzieło spełniło swoją rolę i budziło patriotyzm. Wskazywało również – zgodnie z założeniem – drogę, którą winni pójść Polacy.

Interpretatorzy dzieła wskazują zaś, iż znaczenie Konrada Wallenroda odkrywamy nie tylko w jego aspekcie ideowym, ale też artystycznym. Mickiewicz swoje dzieło napisał bowiem w formie powieści poetyckiej, a postać Konrada wykreował na wzór bohatera bajroniczego.

Konrad Wallenrod jako manifest polityczny


Według części interpretatorów utworu, Konrad Wallenrod jest opisem sytuacji, jaka panowała w ówczesnej Polsce. Mickiewicz zdawał się pochwalać takie zachowania, które nawet kosztem spisku czy buntu dążyły do odrodzenia ojczyzny. Ukazał bowiem postać samotnego spiskowca, który poświęcając siebie wcielił w życie plan rozbicia potęgi wroga od wewnątrz.

Jako powieść- ostrzeżenie


Według innych jest to powieść, która zdaje się być ostrzeżeniem przed moralną dwuznacznością, spiskowaniem i brakiem honoru. Uważają oni, iż celem Mickiewicza było potępienie podstępnego działania i zdrady.

Jako opis tragicznego losu bohatera


Ta interpretacja zdaje się przeważać współcześnie. Badacze twórczości Mickiewicza wskazują, iż celem autora było ukazanie tragicznych losów i trudnych wyborów Konrada, dla którego nie istniało żadne dobre rozwiązanie.

Czy Konrad Wallenrod jest poematem politycznym?


Możemy stwierdzić, iż Konrad Wallenrod jest poematem politycznym, gdyż treści, które zawierał, nawoływały do buntu, oporu i walki z okupantem. Wskazywały również, iż można wygrać nawet z dużo silniejszym wrogiem. Zakon rozumiano przenośnie jako Rosję, a słowa poematu pomagały powstańcom w walkach. Powstańcy mówili: Słowo stało się ciałem, a Wallenrod Belwederem.

Czy Konrad Wallenrod jako bohaterem romantycznym?


Romantyczny bohater, jakiego odnajdujemy np. u Byrona czy u Mickiewicza, cechuje się silnym zindywidualizowaniem jednostki, która samotnie walczy ze złem i przeciwnościami losu. Typowy jest dla niej konflikt życia osobistego i służby ojczyźnie. Metody walki, z których korzysta, to podstęp, spisek oraz bunt. Bohater poświęca się dla ogółu (element mesjanistyczny), zaś akcja utworu toczy się najczęściej w odległych czasach (tzw. gotycyzm).

Konrad Wallenrod jako romantyczny bohater sumienia


Maria Janion nazwała Konrada Wallenroda bohaterem sumienia. Co przez to rozumiała?

Uważała, iż nie tylko reprezentuje on typową postawę bohaterów romantycznych, ale także często odwołuje się do własnego sumienia i szuka w nim rozstrzygnięć ważnych decyzji. Janion pisała, iż typowa dla niego jest „tragedia etycznej niepewności”, a cały poemat skupia się na tym, co dzieje się w jego wnętrzu.

Wallenrod nie chciał się usprawiedliwiać przed sobą samym, widział, iż postępuje haniebnie i nie szukał sam dla siebie fałszywego tłumaczenia. Wziął do końca odpowiedzialność za to, co rozbił i był w pełni świadomy wagi i rangi swoich czynów. Nie starał się manipulować faktami, racjami i historyczną koniecznością, ale w prostocie stawał przed własnym sumieniem.

Janion pisze: „Konrad Wallenrod popełnia samobójstwo, gdyż cel nie uświęca środków”.

Jakie cechy świadczą o tym, że Konrad Wallenrod może być nazwany powieścią poetycką?


Powieść poetycka, w tym i Konrad Wallenrod, charakteryzuje się następującymi cechami:
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - „Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe

W „Konradzie Wallenrodzie” losy głównego bohatera przedstawione są we Wstępie i w sześciu dalszych częściach. Niektóre z tych części zawierają inne gatunki literackie, takie jak: ballada, hymn, pieśń czy opowieść. Aby ciąg zdarzeń był logiczny autor wplótł w swój poemat fragmenty wspomnień w rozmowach, rozmyśl... wiecejAdam Mickiewicz – krótka biografia i kalendarium twórczości

Adam Mickiewicz - krótka biografia
Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku. Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego. Jego matka, Barbara z Majewskich była córką ekonoma z Czombrowa.

Do 1815 roku Adam przebywał w Nowogródku - uczęszczał do dominikańskiej s... wiecejKonrad Wallenrod – charakterystyka, dzieje

Konrad Wallenrod – charakterystyka
Głównego bohatera poematu Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poznajemy w momencie, gdy jest on kandydatem na Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Jest to mężny rycerz wsławiony w walkach. Nie jest już człowiekiem młodym – jego włosy przyprószyła siwizna a na twarzy utrwalił się ... wiecejHalban – charakterystyka

Halban jest starym Litwinem. W młodości, podobnie jak Konrad został porwany przez Niemców. W Zakonie Krzyżackim spełniał rolę sługi i tłumacza. Bardzo tęsknił za ojczyzną. Swoje uczucia wyrażał w pieśniach śpiewanych w ojczystym języku. Gdy na zamku pojawił się chłopiec uprowadzony z Litwy, Halban zajął się wychowywaniem... wiecejAldona – charakterystyka

Aldona jest Litwinką, córką księcia Kiejstuta. Prowadzi spokojne, szczęśliwe życie na dworze swojego ojca. Jej uroda budzi zainteresowanie zbiegłego z krzyżackiego wojska młodzieńca – Waltera Alfa. Towarzyszy jej często i zabawia rozmową. Opowiada Aldonie o państwie krzyżackim i o chrześcijaństwie. Pod jego wpływem Aldon... wiecejBohaterowie Konrada Wallenroda

Konrad Wallenrod – główny bohater poematu o skomplikowanej biografii. Występuje pod nazwiskami Walter Alf i Konrad Wallenrod. Żyje podwójnym życiem. Jest jednocześnie rycerzem Zakonu Krzyżackiego i Litwinem, który pragnie ratować swój kraj. Nieustannie mierzy się z problemami etycznymi. Jest postacią tragiczną, poniew... wiecejNieszczęśliwa miłość Aldony i Konrada Wallenroda

W momencie, gdy Walter Alf decyduje się w czasie swojej pierwszej bitwy przejść na stronę Litwinów, nie myśli jeszcze o miłości do kobiety. Kieruje się głębokim poczuciem więzi z narodem litewskim. Dopiero na dworze Kiejstuta poznaje jego piękną córkę Aldonę. Młodzi często przebywają ze sobą. Walter opowiada Aldonie o chrze... wiecejObraz Krzyżaków w „Konradzie Wallenrodzie”

Państwo krzyżackie w „Konradzie Wallenrodzie” przedstawione jest jako zmilitaryzowana pod hasłami chrześcijaństwa społeczność. Pod względem cywilizacyjnym stoi ona znacznie wyżej od pogańskiej Litwy. Władzę sprawuje nad tą społecznością Zakon Krzyżacki. Zakonnicy są jednocześnie rycerzami. Na ich czele stoi Wielk... wiecejKonrad Wallenrod - motywy literackie

Motyw patriotyzmu w „Konradzie Wallenrodzie”
W utworze Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” patriotyzm jest podstawowym motywem działania bohaterów. Pojmowany jest on różnie, w zależności od ich sytuacji. Inaczej wygląda z

pozycji potężnego i agresywnego państwa krzyżackiego a inaczej z pozycji słabnącyc... wiecejRola poezji na przykładzie „Konrada Wallenroda”

Dla bohaterów powieści poetyckiej Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poezja ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim posługuje się nią Halban. Z poezji korzystają też Konrad i Aldona.

Podczas uczt pieśni bardów są ulubioną rozrywką biesiadników. Stwarzają one nastrój i przekazują treści, które są źr... wiecejOkoliczności powstania „Konrada Wallenroda”

„Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” jest to utwór, który powstał w latach 1825 – 1827 w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Wydany został w
Petersburgu w 1928 roku
.

W tym czasie Mickiewicz uświadamiał już sobie własną sytuację. Był zesłańcem o ... wiecej„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem” - interpretacja

Powyższe zdanie Mickiewicz umieścił jako motto do „Konrada Wallenroda”. Ma być to myśl przewodnia utworu. Autorem zdania jest włoski filozof Nicollo Machiavelli. Machiavelli był znany z preferowania skuteczności działań, nawet jeśli było to sprzeczne z etyką. Uważał, że cel uświęca środki.

W kulturze... wiecejMoralność w „Konradzie Wallenrodzie”

Główny bohater powieści poetyckiej Mickiewicza, Konrad Wallenrod jest postacią tragiczną. Jego życie ustawicznie komplikuje konieczność dokonywania wyborów, z których żaden nie może przynieść pozytywnego rozwiązania. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje będące źródłem cierpienia.

Zaczyna się to już w ... wiecejPlan wydarzeń „Konrada Wallenroda”

WSTĘP
Jest poetyckim opisem rzeki Niemen, która stanowi naturalną granicę między Litwą a państwem Zakonu Krzyżackiego.

I
OBIÓR

1. Do Marienburga / Malborka / przybywają komturowie, aby wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu.
2. Przedstawiona zostaje i scharakteryzowana osoba Konrada Wallenr... wiecejProblematyka „Konrada Wallenroda”

Powieść poetycka Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poświęcona jest problematyce narodowowyzwoleńczej. Tak została odczytana przez pierwszych odbiorców. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku / utwór wyszedł drukiem w roku 1828 / hrabia Nowosilcow napisał w raporcie do Wielkiego Księcia Konstantego, że utwór M... wiecejCzas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”

Adam Mickiewicz akcję swojej powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod” osadził w okresie średniowiecza, gdy Zakon Krzyżacki był potęgą militarną. Świetność Zakonu skończyła się wraz z przegraną bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku. Akcja „Konrada Wallenroda” rozgrywa się jednak wcześniej. Ogólnie można powi... wiecejHistoria w Konradzie Wallenrodzie

Powieść poetycka Adama Mickiewicz „Konrad Wallenrod” jest według tytułu Powieścią historyczną z dziejów litewskich i pruskich. Autor umieścił jej akcję w XIV wieku, na zamku w Malborku, który był siedzibą wielkich mistrzów zakonu. Swój utwór opatrzył Przedmową. Przybliża ona czytelnikowi historię stosunków mi�... wiecej„Konrad Wallenrod” jako maska historyczna

Mickiewicz swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” napisał w czasie pobytu w Rosji. Był on zesłańcem z prawem wyboru miejsca przebywania. Problematyka narodowowyzwoleńcza zawsze stanowiła dla niego istotny problem. Na zesłanie w głąb Rosji skazany został za działalność w młodzieżowych organizacjach spiskowych na... wiecejPrzedmowa do „Konrada Wallenroda”

Mickiewicz pisząc swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” uważał za stosowne umieścić w niej Przedmowę, która miała pewne rzeczy wyjaśnić. Intencją autora było przybliżenie czytelnikowi historii Litwy i układów tego państwa z państwem Zakonu Krzyżackiego w okresie średniowiecza. Pogańska w tym czasie Litwa ... wiecej„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” - interpretacja

Powyższy cytat z „Konrada Wallenroda” dotyczy osoby Waltera Alfa, ale czytelnik może domyślić się, że chodzi tu o głównego bohatera, Konrada. Jego nieszczęście zaczęło się już w dzieciństwie, gdy został uprowadzony przez Niemców z rodzinnego domu na Litwie. W Zakonie Krzyżackim, gdzie znalazł się, nie traktowano ... wiecejPieśń wajdeloty i jej znaczenie w „Konradzie Wallenrodzie”

Najłatwiej jest określić znaczenie pieśni wajdeloty poprzez jego słowa wyrażające własne przekonanie o znaczeniu pieśni gminnej:
„O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”.
I dal... wiecejKonrad Wallenrod jako bohater bajroniczny

Bajronizm – jest to termin stworzony w XIX wieku przez krytykę literacką na określenie charakterystycznych cech bohatera romantycznego, którego stworzył George Gordon Byron. Polscy literaci chętnie powielali model bohatera bajronicznego. Robił to również Mickiewicz. Główna postać jego poematu poetyckiego „Konrad ... wiecej„Konrad Wallenrod” - najważniejsze cytaty

• wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.

• pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła
Z archanielskimi skrzydłami i głosem
Ty czasem dzierż... wiecejCzy cel uświęca środki? - odpowiedz na podstawie „Konrada Wallenroda”

Według włoskiego szesnastowiecznego filozofa Nicollo Machiavellego cel uświęca środki. Machiavelli jest autorem zdania, które Mickiewicz użył do swojego poematu poetyckiego „Konrad Wallenrod” jako motta: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia...trzeba być lisem i lwem”. Jak wiadomo, lis je... wiecej„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim, który powstał w okresie romantyzmu. Jej twórcami byli angielscy pisarze: Walter Scott i George Byron. Szybko rozpowszechniła się w całej Europie. Z Polaków powieści poetyckie pisali najwybitniejsi romantyczni twórcy: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Cechy charakte... wiecejKonrad Wallenrod - cytaty

A ludzie? – ludzi rozdzieliły boje!

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy!

On cudzoziemiec, w Prusach nieznajomy,
Sławą napełnił zagraniczne domy;

Tyś Konrad, przebóg! Spełnione wyroki,
Ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał!
[...] Chociażbyś jak... wiecejPieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w Konradzie Wallenrodzie

Pieśń Halbana odnajdujemy w części utworu, w której jest mowa o uczcie wydanej przez Konrada.

Pieśń gminna, którą zaśpiewał Halban, była dla narodu litewskiego źródłem wartości, przekazicielem tradycji i kultury, tworząc z nią ścisły związek. W poezji kryje się bowiem wiara, nadzieja, jest dla ludzi opoką... wiecejKonrad Wallenrod - krótkie streszczenie

Wstęp –
Opisuje historię wzajemnych relacji narodu litewskiego i niemieckiego oraz nienawiść, jaka między nimi od wieków panowała. Narrator również zapowiada klęskę wszystkich, którzy są przeciwnikami Litwinów.

I część – Obiór –
Podczas obrad zakonu trwała debata nad wyborem nowego Wielkiego Mist... wiecej