2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Kamienica Cecylii Kolichowskiej, prócz pełnienia funkcja miejsca akcji powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej, ma także znaczenie symboliczne. Opisując życie jej różnych lokatorów, wygląd ich mieszkań, które czasami mieszkań nie przypominają, czy sposób spędzania czasu na jej dużym podwórzu, autorka pokazała nierówności społeczne, panujące w latach 30.XX wieku w Polsce.

Mieszkańcy kamienicy są reprezentantami konkretnych warstw społecznych, symbolami zarówno ludzi zamożnych i cieszących się życiem, jak i tych, którzy czekają już tylko na śmierć będąc wdzięcznym, gdy Bóg zabiera im ostatnie dziecko, ponieważ i tak nie mieliby go z czego wyżywić (losy Jasi Gołąbskiej).


Najlepsze pokoje zajmowała właścicielka budynku pani Cecylia – przedstawicielka bogatego mieszczaństwa. Jej mieszkanie, znajdujące się na parterze na prawo od bramy było lekko odsunięte od ulicy, oddzielone od zgiełku miasta dwoma dorodnymi akacjami. Wypełniały je cenne przedmioty i drogie meble. Codzienne życie ułatwiała Kolichowskiej służba. Bohaterka miała osobistą garderobianą Ewcię, kucharkę Michalinę i dozorcę Ignacego (mieszkał z żoną w suterenie), którzy poruszali się po kamienicy oddzielnymi, wyznaczonymi specjalnie dla nich schodami: ciemnymi, wąskimi i stromymi, będącymi symbolami trudu ich życia, pełnego wyzysku i poniżenia. Dźwigali po nich ciężkie kosze z jarzynami czy mięsem oraz wnosili kubły z węglem, pożywiając się tym, co zostało z obiadu ich pracodawczyni.

Kolejną warstwą w hierarchii mieszkańców kamienicy, czyli w ówczesnym niespójnym pod względem zaróbków społeczeństwie, byli urzędnicy i tak zwana miejsca inteligencja (wdowa po mecenasie Warkoniu, Tawnicka - kasjerka w cukierni u Chązowicza, Gorońscy). Jako że było ich stać na płacenie czynszu, mieszkali w jasnych i obszernych lokalach od frontu - z centralnym ogrzewaniem, dostępem do wody oraz kanalizacją.
Reszta lokatorów kamienicy, reprezentująca miejską biedotę, mieszkała już w gorszych warunkach, przypominających raczej otoczenie właściwe gryzoniom, a nie ludziom. Przystosowane jako takiej egzystencji poddasze należało do rodzin, które okazjonalnie płaciły właścicielce, a pozbawione okien, brudne, ciemne i wilgotne piwnice – do najbiedniejszych, których nie było stać na czynsz. Dla nich, nazywanych przez Kolichowską „biedotą na wymarciu”, kran z wodą był na podwórzu, a ubikacja stała ukryta za drzewem i wielkim koszem na śmieci.

Gdy było ciepło, najbiedniejsi mieszkańcy niczym szczury wychodzili ze swoich suteren i piwnic na podwórze porozmawiać, pogrzać się na słońcu i pooddychać świeżym powietrzem. Mieli na sobie brudną odzież, byli „jacyś mniejsi”, bez zębów. Wśród nich nie było ludzi starszych, gdyż nikt z nich nie dożywał sędziwego wieku. Dorośli, dzieci, wszyscy mieszkający w piwnicach, o których się mówiło „ludzie podziemni”, cierpieli głód, nędzę, w końcu umierali na gruźlicę.

Powieściowa kamienica pełni rolę symboliczną. Jest milczącym dowodem, na nierówność społeczną, podziały podyktowane zarobkami i problemy ludzi, którzy ze wsi przyjeżdżali do miast w poszukiwaniu lepszego życia.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie