Jesteś w: Motyw kobiety

Motyw kobiety w literaturze, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

9. Ewangelia według Świętego Marka. [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tłum. benedyktynów tynieckich pod red. ks. Kazimierza Dynarskiego. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005 (teksty: Mk 6,17-29 str.1349, Mk 1-11 s.1349).
10. Ewangelia według Świętego Mateusza. [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tłum. benedyktynów tynieckich pod red. ks. Kazimierza Dynarskiego. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005 (teksty: Mt 27,55-56.61 s.1325).

11. Flaubert G., Pani Bovary, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
12. Goethe J. W., Cierpienia młodego Wertera, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2006.
13. Goethe J. W., Faust; przeł. [z niem.] Józef Paszkowski. „Zielona Sowa”, Kraków 2004.
14. Graff A., Świat bez kobiet, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001.
15. Gretkowska M., Polka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001.

16. Herbert Z., Mona Lisa, [w:] tegoż, 89 wierszy, Kraków 1998.
17. Herbert Z., Nike, która się waha, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wydawnictwo A5, Kraków 2002.
18. Homer, Odyseja, przeł. Lucjan Siemieński, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2005.
19. Kasprowicz J., Dies irae, [w:] tegoż, Hymny, PAX Warszawa 1972, s.17 – 29.
20. Kochanowski J., Raki, [w:] tegoż, Pieśni i wybór innych wierszy, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław 1948, s. 47-48.

21. Kowalska A., Pestka, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1968.
22. Krasicki I., Żona modna, [w:] tegoż, Satyry, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
23. Księga Rodzaju. [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tłum. benedyktynów tynieckich pod red. ks. Kazimierza Dynarskiego. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005 (teksty: Rdz 3,16 str.27, Rdz 19,7-8 str. 40).
24. Kuncewiczowa M., Cudzoziemka, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989.
25. Lament świętokrzyski,[w:] Poeci polscy od średniowiecza do baroku, opr. Żukowska K., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 8-10.
26. Leśmian B., Wiśnia, [w:] tegoż, Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 135 – 136.
27. Maupassant G. de, Baryłeczka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987.
28. Mickiewicz A., Romantyczność, [w:]tegoż, Ballady i romanse,: Wydawnictwo Morex, Warszawa 1994.
29. Mickiewicz A., Grażyna, „Czytelnik”, Warszawa 1986.
30. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Świat Książki, Warszawa 1995.

31. Mickiewicz A., Dziadów część III, Czytelnik, Warszawa 1967.
32. Mickiewicz A.: Do Matki Polki. [w:] tegoż, Poezje, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2000.
33. Miłosz Cz. Orfeusz i Eurydyka , [w:] Poezje wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
34. Morsztyn J.A., Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988,.
35. Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Literackie, Kraków- Wrocław 1984.
36. Nabokov V., Lolita, przeł. Kłobukowski M., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2007.
37. Nałkowska Z., Granica,, Wydawnictwo SARA, Warszawa 2003.
38. Orzeszkowa E., Marta, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1964.
39. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999.
40. Osiecka A., Damą być [w:] tejże, Sztuczny miód, Czytelnik, Warszawa 1977.

41. Osiecka A., Mówiłam żartem, Tylko łóżko, Sztuczny miód, Sama chciała, Polska Madonno, Wielka woda [w:] tejże, Sentymenty. Wydawnictwo C&T,Toruń 2001.
42. Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Czytelnik. Warszawa 1979 , s. 305-321 [Herakles].
43. Petrarka F., Wybór pism, przekł. F. Faleński, J. Kurek, K. Morawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
44. Petrarka F., Sonety do Laury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, sonety: 90, 134, 157, 211, 218, 283.
45. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1980.
46. Poświatowska H., Jestem Julią, Perły liryki europejskiej, wybór i opracowanie Aleksander Nawrocki, Wydawnictwo Książkowe Ibis, Warszawa 1993.
47. Prus B., Lalka, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2004.
48. Przerwa-Tetmajer K., Narodziny Afrodyty. [w:] tegoż, Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
49. Przybyszewski S., Śnieg, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2002.
50. Reymont W. S., Chłopi, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 1999.

51. Schulz B., Sklepy cynamonowe, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2003.
52. Sienkiewicz H., Potop, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2005.
53. Sienkiewicz H., Krzyżacy, Wydawnictwo KWE, Kraków 2000.
54. Szekspir W., Makbet, przeł. J. Paszkowski, Wydawnictwo „Greg” Kraków 2009.
55. Szekspir W., Romeo i Julia, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2007.

56. Szymborska W., Kobiety Rubensa, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Wyd. A5, Kraków 2002
57. Tołstoj L., Anna Karenina, tłum. Kazimiera Iłłakowiczówna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
58. Wilde O., Salome, [w:] tegoż, Dwie sceny miłosne (Salome. Tragedia florencka), przeł. Libera A., PIW Warszawa 2003.
59. Witkiewicz S. I., Fałsz kobiety, 1927, papier, pastel, Muzeum Narodowe w Warszawie.
60. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2004.

61. Zola E., Nana, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
62. Żeromski S., Ludzie bezdomni, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2007.
63. Żeromski S., Przedwiośnie, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1991.
64. Żeromski S., Siłaczka, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2001.

Malarstwo:

1. Sandro Botticelli, Narodziny Wenus, 1485, tempera na płótnie, Galleria degli Uffizi, Florencja.
2. Robert Campin, Portret kobiety, około 1435, olej i tempera na desce, National Gallery w Londynie.
3. Giorgione da Castelfranco, Stara kobieta, ok. 1508, Gallerie dell`Accademia, Wenecja.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -