Jesteś w: Przedwiośnie

Symbolika Przedwiośnia

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Ostatnia scena – przedstawia ona głównego bohatera – Cezarego Barykę, kroczącego z manifestantami, pod rękę z Lulkiem. W pewnym momencie Cezary wychodzi przed manifestantów. Co to może oznaczać? Scena ta obrazuje, iż Cezary zgadza się z postulatami poprawy sytuacji chłopów, zmiany stosunków społecznych na wsi. Wyjście przed szereg i pozostawienie z tyłu Lulka wskazuje jednak, iż nie do końca popiera wizję rewolucji zaproponowaną przez zwolenników bolszewizmu, także Lulka.

Tytuł – przedwiośnie to pora roku poprzedzająca wiosnę, a następująca po zimie. To pora roku odsłaniająca to wszystko, co pozostało po zimie, a co do tej pory przykrywał piękny śnieg. Przedwiośnie zapowiada jednocześnie najpiękniejszą porę roku, w czasie której wszystko budzi się do życia. Przyjmując, iż zimą nazwiemy okres niewoli, wówczas przedwiośnie będzie czasem oczekiwania na pełną wolność - czyli wiosnę w pełni, będzie czasem powolnych zmian w oczekiwaniu na pełnię wolności. Przedwiośnie oznacza więc już wolny kraj, ale nadal potrzebujący zmian, rozwoju, przeobrażeń i rozkwitu. Jest to czas namysłu nad najbardziej adekwatną drogą, którą winno podążać odrodzone państwo.

Szklane domy – są synonimem rewolucji technicznej. To coś pięknego, doskonałego, technicznie dopracowanego, również nowoczesnego, ale jednocześnie kruchego – szkło przecież łatwo się tłucze. Z wizją szklanych domów bohater zetknął się w opowiadaniach ojca – który kreślił synowi wizję utopijnej, idealnej ojczyzny. Po przekroczeniu granicy Cezary weryfikuje jednak marzenia ojca z rzeczywistością – widzi tyko ubóstwo, brud, ponurą codzienność.

Wizję szklanych domów Żeromski zaczerpnął z Tygodnika Ilustrowanego, w którym zamieszczono ilustrację budynku ze szkła i stali. Połączył on myśl techniczną z wizją społeczno-polityczną tworząc koncepcję odbudowy Polski na wzór szklanych domów.

Walizka – to symbol normalności i tego wszystkiego, co jest niezbędne do normalnego życia.  Dowiedz się więcej