2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Plan wydarzeń „Nad Niemnem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tom I
1. Powrót Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej z kościoła.
2. Spotkanie z Różycem i Kirłą jadącymi w powozie.
3. Przejazd Janka Bohatyrowicza drabiniastym wozem.
4. Rozmowy w salonie państwa Korczyńskich.
5. Przybycie Benedykta Korczyńskiego i dyskusja o pracy.

6. Żarty Kirły z ojca Justyny Orzelskiej.
7. Zapowiedź przybycia dzieci państwa Korczyńskich.
8. Opowieść o Stanisławie Korczyńskim i jego decyzji w sprawie podziału majątku.
9. Śmierć Andrzeja i Jerzego podczas powstania styczniowego.
10. Zadłużenie Korczyna ze względu na wypłatę ojcowizny.


11. Początek konfliktu z Bohatyrowiczami.
12. Niespełniona miłość Benedykta i Emilii.
13. Przyjecie imieninowe Emilii Korczyńskiej.
14. Narzekania bogatych młodzieńców na życie na wsi.
15. Umizgi żonatego Zygmunta Korczyńskiego do Justyny.
16. Zainteresowanie Różyca panną Orzelską.
17. Wymknięcie się Justyny z przyjęcia na spacer.
18. Rozmyślania Justyny o jej losie i dawnym romansie z Zygmuntem Korczyńskim.
19. Rozmowa Justyny z pracującym Janem Bohatyriwczem.

20. Pojawienie się zazdrosnej Jadwigi Domuntówny.
21. Zaproszenie Justyny do Bohatyrowicz.
22. Rozmowa Anzelma i Fabiana Bohatyrowiczów.
23. Gościna Justyny w Bohatyrowiczach i poznanie rodziny Jana.
24. Wyprawa Justyny, Jana i Anzelma do grobu Jana i Cecylii.
25. Spotkanie z Domuntówną i „Dziadziuniem”.
26. Justyna na grobie przodków Bohatyrowiczów.
27. Opowieść Anzelma o historii jego rodu.
Tom II
1. Gospodarstwo Kirłowej.
2. Prośba Teofila do Kirłowej o zorganizowanie spotkania z Justyną.
3. Zaproponowanie pracy dla Kirła w Wołowszczyźnie.
4. Obietnica łożenia na synów Kirłów złożona przez Różyca.
5. Prześmiewcze podejście Marty do wizyty Justyny w Bohatyrowiczach.

6. Żądanie spłaty posagu żony przez Darzeckiego.
7. Kłótnia Witolda z ojcem.
8. Zapewnienia Kirły o zainteresowaniu Różyca Justyną.
9. List Zygmunta Korczyńskiego do Justyny.
10. Praca Justyny przy żniwach w Bohatyrowicach.
11. Zwierzenia pani Starzyńskiej.
12. Niepokój matki o zamążpójście syna.
13. Rozmowa Witolda z żniwiarzami.
14. Wizyta młodego Korczyńskiego u Anzelma.
15. Wyprawa Justyny i Jana na powstańczą Mogiłę.

16. Opowieść Jana o losach powstania i śmierci ojca.
17. Skarga Justyny na brak celu w życiu.
18. Odwiedziny Justyny u Anzelma.
19. Zaproszenie na ślub przez Antolkę.
20. Kolacja w Bohatyrowiczach.
21. Napoleońska opowieść „dziadziunia”
22. Połów jacicy nad Niemnem.
23. Informacja Kirłowej o matrymonialnych planach Różyca.

Tom III
1. Wspomnienia Andrzejowej Korczyńskiej o zmarłym mężu.
2. Złe wychowanie Zygmunta Korczyńskiego.
3. Marazm i znudzenie życiem w Osowcach Zygmunta.
4. Gniew Benedykta na parobka i wstawiennictwo Witolda.
5. Niepochlebne opinie o Różycu.

6. Wizyta na miodowej uczcie u Fabiana Bohatyrowicza.
7. Eskalacja konfliktu między Witoldem a ojcem.
8. Sukces Benedykta w sporze z Bohatyrowiczami.
9. Dwuznaczna propozycja Zygmunta wobec Justyny.
10. Uświadomienie sobie wychowawczej klęski przez Andrzejową.

11. Ślub Franciszka Jaśmonta i Elżuni.
12. Spotkanie Marty i Anzelma po latach.
13. Zazdrość Domuntówny.
14. Spływ po Niemnie.
15. Prośba chłopów do Witolda o wstawiennictwo u jego ojca.

16. Zgoda Benedykta na darowanie długu chłopów.
17. Pojednanie Witolda i Benedykta.
18. Wspólna wyprawa ojca i syna na Mogiłę.
19. Pojednanie Jana i Domuntówny.
20. Wyznanie miłości pomiędzy Janem i Justyną.

21. Wiadomość Kirłowej o gotowości Różyca do poślubienia Justyny.
22. Zapewnienie Justyny o zaręczynach z Janem Bohatyrowiczem.
23. Próba odejścia Marty wraz z Justyną do zaścianka.
24. Wizyta Justyny i Benedykta u Anzelma w Bohatyrowiczach.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”