2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

TOM I

1. Opowieść Maćka z Bogdańca o wyprawie na Litwę w tynieckiej gospodzie.
2. Przyjazd księżnej mazowieckiej Anny Danuty.
3. Wykonanie pieśni przez Danusię Jurandównę.
4. Ślubowanie Zbyszka.
5. Uczta w gospodzie.
6. Msza w tynieckim klasztorze.
7. Objawienia św. Brygidy zapowiadające kres zakonu krzyżackiego.
8. Podróż do Krakowa.
9. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego – Kunona Lichtensteina.
10. Obrona posła przez Powałę z Taczewa.


11. Odmowa ukorzenia się przed Krzyżakiem.
12. Wjazd do Krakowa.
13. Oskarżenie Lichtensteina i uwięzienie Zbyszka.
14. Wyrok kasztelański skazujący młodzieńca.
15. Wyprawa Maćka z Bogdańca do Malborka z listem do wielkiego mistrza.
16. Śmierć i uroczystości pogrzebowe królowej Jadwigi.
17. Powrót Maćka z Bogdańca z nieudanej wyprawy do Malborka.
18. Nieugiętość kasztelana i ogłoszenie wykonania egzekucji Zbyszka.
19. Cudowne ocalenie młodzieńca dzięki Danusi.
20. Zaręczyny młodych.

21. Bogate dary dla Zbyszka od krakowskiego rycerstwa.
22. Przybycie Juranda do Krakowa.
23. Brak zgody ojca na ślub jego córki – Danusi.
24. Wyjazd dworu księżnej Anny Danuty do Ciechanowa.
25. Odłączenie się od orszaku chorego Maćka oraz Zbyszka.
26. Spotkanie w lesie z Zychem ze Zgorzelca i jego córką Jagienką.
27. Przybycie prawowitych właścicieli do Bogdańca.
28. Wizyta Zbyszka w Zgorzelcu.
29. Polowanie Zbyszka na niedźwiedzia.
30. Ratunek Jagienki.
31. Wyzdrowienie Maćka dzięki niedźwiedziemu sadłu.
32. Plany matrymonialne omawiane przez Maćka i Zycha.
33. Zbliżenie Jagienki i Zbyszka.
34. Tęsknota Zbyszka za Danusią.
35. Wizyta opata w Zgorzelcu.
36. Zbyszko usługuje Jagience podczas mszy w Krześni.
37. Awantura w gospodzie.
38. Żądanie opata zawarcia ślubu Zbyszka z Jagienką.
39. Wyjazd Zbyszka do Danusi bez pożegnania Jagienki.
40. Wysłanie przez Jagienkę swego sługi Hlawy za Zbyszkiem.

41. Rozpacz zakochanej dziewczyny i odmowa poślubienia innych zalotników.
42. Czech Hlawa na służbie u Zbyszka.
43. Przyłączenie do orszaku Zbyszka Sanderusa – handlarza relikwiami.
44. Spotkanie przed Ciechanowem z Jędrkiem z Kropiwnicy, Gotfrydem, Rotgierem i rycerzem Fulko de Lorche.
45. Zapewnienia Jędrka o wierności Danusi.
46. Wyzwanie rycerza de Lorche na pojedynek przez Zbyszka.
47. Spotkanie z dworem księcia Janusza, a także jego gości Hugo von Danvelda i Zygfryda de Lve w Przasnyszu.
48. Wyznanie miłości między Zbyszkiem a Danusią podczas leśnej przejażdżki.
49. Rana Zbyszka podczas polowania.
50. Obietnica von Danvelda dostarczenia cudownej maści.

51. Bezpodstawna skarga Gotfryda i Rotgiera na Juranda ze Spychowa.
52. Postanowienie o porwaniu Danusi.
53. Śmierć honorowego rycerza de Fourcy’ego z rąk Krzyżaków.
54. Zamach zakonników na Hlawę.
55. Pasowanie Zbyszka na rycerza przez księcia Janusza.
56. Pilne wezwanie Danusi przez Juranda.
57. Potajemny ślub Zbyszka i Danusi.
58. Zasypanie przez śnieżycę pocztu Juranda pod Cieszynem.
59. Odkrycie porwania Danusi.
60. Wyprawa Zbyszka i Juranda do Spychowa.
61. Żądania posłańców ukorzenia się rycerza ze Spychowa.
62. Samotna wyprawa Juranda do Szczytna po sporządzeniu testamentu.
63. Ukorzenie się Juranda na zamku w Szczytnie.

TOM II
1. Atak wściekłego Juranda na zakonników.
2. Plan Zygfryda, Rotgiera i Bergowa zatuszowania porwania Danusi.
3. Oskarżenia Rotgiera przed księciem Januszem.
4. Podjęcie rzuconej przez rycerza krzyżackiego rękawicy.
5. Wyjaśnienie księciu podejrzeń wobec Krzyżaków przez Zbyszka.
6. Zwycięstwo Zbyszka nad Krzyżakiem, a Halwy nad jego giermkiem.
7. Wyjazd Zbyszka i rycerza de Lorche do Malborka.
8. Wyjazd Halwy do Bogdańca, zaś Sanderusa do Prus.
9. Rozpacz Zygfryda nad ciałem Rotgiera.
10. Okaleczenie Juranda.

11. Wizyta Halwy w Bogdańcu.
12. Wiadomość o śmierci Zycha i napaści na Zgorzelice.
13. Postanowienie Jagny o wyjeździe wraz z Maćkiem.
14. Powierzenie opieki nad Bogdańcem i Zgorzelicami staremu Wilkowi.
15. Nieobecność opata w Sieradzu.
16. Powódź uniemożliwiająca dalszą drogę.
17. Uczucie Anuli do Hlawy.
18. Wiadomość o śmierci opata w Płocku.
19. Otrzymanie listu od Kunona Lichtensteina przez Maćka.
20. Podróż do Brodnicy.

21. Wiadomość o zjednaniu sobie Ulryka przez Zbyszka.
22. Napotkanie okaleczonego Juranda w drodze do Szczytna.
23. Wizyta w Spychowie.
24. Pozostawienie zemsty na Krzyżakach Bogu przez Juranda.
25. Decyzja Maćka o wyjeździe do księcia Witolda.
26. Wiadomość o wyjeździe Zygfryda z Danusią na wschód.
27. Wysłanie Hlawy za Maćkiem przez Jagienkę.
28. Wyznanie Jurandowi swej prawdziwej tożsamości przez Jagienkę.
29. Pogłoski o mającej wybuchnąć wojnie.
30. Odnalezienie Maćka i Zbyszka przez Hlawę na Litwie.

31. Decyzja o ataku na Nowe Kowno wraz z wodzem Skirwoiłłą.
32. Opowieść Zbyszka o poszukiwaniach Danusi w Prusach.
33. Udana potyczka z krzyżackim oddziałem.
34. Pojmanie rycerza, którym okazuje się Fulko de Lorche.
35. Zwycięstwo wojsk Skirwoiłły.
36. Informacja o obecności Zygfryda wśród Krzyżaków.
37. Odnalezienie Sanderusa znającego miejsce pobytu Danusi.
38. Decyzja o opuszczeniu Skirwoiłły i udaniu się za ukochaną.
39. Udana potyczka z Krzyżakami.
40. Odnalezienie przerażonej Danusi w chacie smolarza.

41. Atak Zbyszka na Zygfryda.
42. Rozmowa Maćka z nieświadomym Arnoldem von Baden.
43. Wyjazd Hlawy wraz z jeńcem do Spychowa.
44. Choroba Danusi.
45. Pojmanie Zbyszka i Maćka przez Krzyżaków.
46. Zgoda na wyjazd Zbyszka i Danusi.
47. Maćko jeńcem.
48. Przyjazd Hlawy do Spychowa z informacjami o Danusi.
49. Uwolnienie Zygfryda de Lwe przez Juranda.
50. Samobójstwo Zygfryda.

51. Wyjazd Jagienki do Zgorzelic.
52. Powrót Zbyszka z Danusią w okolice Spychowa.
53. Śmierć córki Juranda.
54. Rozpacz męża i ojca po stracie Danusi.
55. Wyjazd Tolimy do Malborka z okupem za Maćka.
56. Wyrwanie Zbyszka z apatii dzięki przyjazdowi de Lorche.
57. Wyjazd Zbyszka i de Lorche do Płocka.
58. Spotkanie z Tolimą i Hlawą na dworze księżnej Aleksandry.
59. Zbyszko zauroczony urodą Jagienki służącej na książęcym dworze.
60. Ośmieszenie Fulko de Lorche przez Agnieszkę z Długolasu.

61. List płockiej księżnej wstawiający się za Maćkiem do wielkiego mistrza.
62. Zaliczenie Zbyszka w poczet królewskich rycerzy.
63. Rozmowy polskiego króla z wielkim mistrzem w Raciążu.
64. Poselstwo Zbyszka do Malborka.
65. Podziw nad warowną stolicą Państwa Krzyżackiego.
66. Wykupienie Maćka z rąk Krzyżaków.
67. Rozważania o szansach Polski w wojnie z Zakonem.
68. Uczta na zamku w Malborku.
69. Popis siły Powały.
70. Powrót Maćka i Zbyszka do Spychowa.

71. Troska Jagienki o Juranda i grób Danusi.
72. Decyzja Zbyszka o wyjeździe na Litwę w celu spełnienia ślubów danych Danusi.
73. Hlawa dzierżawcą Spychowa.
74. Powrót Maćka i Jagienki do Bogdańca.
75. Wyprawa Maćka i Jaśka syna Zycha do Krakowa.
76. Informacje o zbliżającej się wojnie.
77. Zwycięstwo Witolda nad Krzyżakami i zajęcie Nowego Kowna.
78. Powrót Zbyszka z Litwy z trzema pawimi pióropuszami.
79. Choroba młodego rycerza.
80. Rodząca się miłość do Jagienki.

81. Ślub Zbyszka i Jagienki.
82. Przyjście na świat Maćka i Jaska.
83. Radość Maćka ze szczęśliwego pożycia małżonków w nowym kasztelu.
84. Przyjście na świat kolejnych dzieci – Zycha i Juranda.
85. Pojedynek Maćka z krewnym Lichtensteina w Malborku.
86. Dążący do wojny z Polską Ulryk von Jungingen nowym wielkim mistrzem zakonu.
87. Podróż Maćka z Bogdańca do Krakowa.
88. Przygotowania do wojny.
89. Wici i wyruszenie rycerzy na wojenną wyprawę.
90. Początkowe klęski Polaków w wojnie.

91. Zgromadzenie wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem.
92. Poranna msza.
93. Poselstwo krzyżackie z dwoma mieczami.
94. Wybuch bitwy.
95. Śmierć wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.
96. Śmierć Kuna Lichtensteina z rąk Maćka.
97. Złożenie zdobycznych chorągwi przed królem.
98. Powrót Maćka i Zbyszka do Bogdańca.
99. Opuszczenie Malborka przez wielkiego mistrza.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie