2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / „Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W latach 1945 – 1949 toczyły się w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym procesy sądowe przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy.
Sędziami i oskarżycielami byli przedstawiciele „Czterech Mocarstw” - Wielkiej Brytanii, Francji, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. Były to procesy główne. 12 procesów następczych prowadził już tylko amerykański Trybunał wojskowy z powodu rozbieżności, jakie wystąpiły między mocarstwami. Wśród oskarżonych znaleźli się: lekarze i prawnicy, członkowie SS i policji, przemysłowcy oraz kierownicy, ministrowie i wysocy przedstawiciele rządowi.


Cykl opowiadań Tadeusza Borowskiego zatytułowany „Pożegnanie z Marią” ukazał się w czasie trwania procesów w Norymberdze. Pisarz w zbeletryzowanej formie przedstawił w nich obraz obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka / Auschwitz – Birkenau /. Była to literatura faktu. Borowski opisał to, czego był świadkiem. Zadbał przy tym o realia – nie próbował niczego wymyślać. Opisał życie w obozie takie, jakie zapamiętał. Swoją twórczością chciał „dać świadectwo prawdzie”.

Rzeczywistość obozowa jest w jego opowiadaniach przedstawiona w formie relacji – bez refleksji i oceny moralnej. Pozostawił to czytelnikowi. Wyłania się z tej relacji przerażający obraz machiny śmierci obsługiwanej przez niewolników, jakimi byli więźniowie obozu. Jest to świat pozbawiony wszelkich wartości, jakiejkolwiek etyki. Biologiczna wegetacja więźniów bitych, głodzonych, przymuszanych do pracy i służących za „króliki doświadczalne” / „U nas, w Auschwitzu” / trwa obok komór gazowych i krematoriów, gdzie codziennie masowo likwiduje się ludzi. W tych warunkach osobowość tych, którzy żyją ulega deformacji – pojawia się otępienie emocjonalne, zobojętnienie wobec śmierci i cierpienia, zwierzęcy egoizm.
Borowski w swoich opowiadaniach pokazał nie tylko bezsens i okrucieństwo masowej śmierci ale również kalectwo psychiczne ludzi, którym udało się przetrwać. Literatura stała się jego wkładem w rozliczenie przedstawicieli III Rzeszy z przestępstw wojennych.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie