2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W opowiadaniach dotyczących pobytu pisarza w niemieckich obozach koncentracyjnych, Borowski kreśli wizerunek człowieka zlagrowanego. Swoich bohaterów i narratora wpisuje w sprawnie funkcjonujący, przejrzysty i kastowy porządek obozu. Lager jest instytucją, która podporządkowuje jednostkę ludzką strategicznym celom totalitarnego systemu. Bohaterowie Borowskiego by przetrwać, starają się przystosować do tego systemu. W obozie sztuka przetrwania polega na umiejętności obracania na swoją korzyść rządzących tutaj zasad.

Pisarz zachowania swoich bohaterów tłumaczy zewnętrznym naciskiem – systemem kar i nagród obowiązującym w lagrze. Jest to spotworniała, karykaturalna behawiorystyczna koncepcja człowieka / kształtowanie osobowości przez wywieranie presji, nagradzanie i karanie /.


Świat przeżyć wewnętrznych dla bohaterów Borowskiego przestaje istnieć. Ich uwaga skupiona jest na zaspokajaniu potrzeb biologicznych. Głównym problemem jest zdobywanie żywności. Kto nie potrafi tego robić, cierpi w obozie głód. Następna rzecz, to unikanie niebezpieczeństw. Doświadczeni lagrowcy chlubią się swoją znajomością życia obozowego. W powiadaniu „U nas, w Auschwitzu...” główny bohater Tadek z podziwem patrzy na ludzi, którzy mają stare numery obozowe.

Ludzie przystosowujący się do życia w obozie akceptują warunki jego funkcjonowania. Zło staje się zwyczajne i powszechne. Własna osoba stanowi dla nich centrum zainteresowania a ich życie jest jedyną wartością, o którą warto zbiegać.

Po wyzwoleniu obozu pod koniec wojny, okazuje się, że bohater Borowskiego Tadeusz boi się wolności. Jest to dla niego rzeczywistość nieznana, w której może pogubić się. Nie chcąc cierpieć głodu ani też narażać życia trzyma się kurczowo obozu, pomimo że ten powoli sam ulega rozpadowi.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie