2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tematyką opowiadań Tadeusza Borowskiego jest II wojna światowa. Pisarz przedstawia w nich okupacyjną rzeczywistość w zajętej przez Niemców Warszawie oraz obraz życia w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka / Auschwitz – Birkenau /.

Jest to obraz sterroryzowania polskiego społeczeństwa przez okupanta – likwidacja polskiej administracji, edukacji, prasy, utworzenie getta dla Żydów, działalność gestapo, masowe aresztowania na ulicach miasta określone jako łapanki i budowa na terenie Polski obozów koncentracyjnych.Skrajny nacjonalizm niemiecki dbający o „czystość rasową”, nastawiony agresywnie wobec odmienności religijnej, rasowej i kulturowej wykluczał złożoność społeczeństwa. W kraju okupowanym dyktował swoje warunki. Towarzyszył temu mit o „misji dziejowej Niemiec” i mit o wyższości tego narodu nad innymi narodami. W pierwszej kolejności agresja skierowana została przeciwko Żydom. Pochodzenie żydowskie było wystarczającym powodem do wydania wyroku śmierci / „Chłopiec z Biblią” czy „Pożegnanie z Marią”/.

Skrajnym przejawem zniewolenia były obozy koncentracyjne – miejsce, gdzie masowo likwidowano ludzi. Stworzony przez Borowskiego bohater opowiadań, Tadek początkowo nie może znaleźć jakiegoś rozsądnego wyjaśnienia dla tego, w czym się znalazł. W opowiadaniu „U nas, w Auschwitzu” próbuje poddać to jakiejś analizie. Na koniec dochodzi do wniosku, że jest to powrót do systemu niewolniczego. Akceptuje swój stan niewolnika tłumacząc sobie, że na bazie niewolnictwa wyrosła wspaniała kultura antyczna, chociaż przeznaczona tylko dla wybranych.
Po takich przemyśleniach Tadek zaczyna się przystosowywać do nieludzkich warunków panujących w obozie. Po wyzwoleniu obozu Dachau, w którym znalazł się pod koniec wojny, okazuje się, że przekształcił się w prawdziwego niewolnika, który boi się życia poza obozem. Jest to kompleks obozowy i osobowość „człowieka zlagrowanego”.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie