Jesteś w: Krzyżacy

„Krzyżacy” – streszczenie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

TOM PIERWSZY

Do gospody „Pod Lutym Turem” przybywają wracający z wojny na Litwie Maćko i Zbyszko z Bogdańca, a także księżna mazowiecka Anna Danuta. Towarzyszy jej dwórka – Danusia, córka Juranda ze Spychowa, która wykonuje przepiękną pieśń. Zbyszko ratuje ją przed upadkiem i ślubuje wierność oraz zdobycie trzech krzyżackich czubów, z czego nie jest zadowolony Maćko.

O świcie świta księżnej wraz z Maćkiem i Zbyszkiem udają się na mszę do klasztoru. Młody rycerz modli się o wojną z Zakonem. Od opata słyszą o objawieniu św. Brygidy zapowiadającym rychły upadek Krzyżaków. Bohaterowie wraz z dworem księżnej udają się do Krakowa. Po drodze Zbyszko atakuje posła krzyżackiego Kunona Lichtensteina, co udaremnia Powała z Taczewa. Ów gotów mu zapomnieć zniewagę w zamian za ukorzenie się. Młodzieniec odmawia. W Krakowie na dworze królewskim Zbyszko oskarżony przez Kunona o napaść zostaje aresztowany, a następnie skazany na śmierć. Maćko udaje się do Malborka z listem błagającym o łaskę dla bratanka.

Podczas gdy Zbyszko przebywa w więzieniu umiera dziecko królowej Jadwigi, a następnie ona sama. Odbywają się wielotygodniowe uroczystości pogrzebowe. Maćko powraca z nieudanej wyprawy do Malborka – został napadnięty przez Niemców, a następnie kurował się u Juranda ze Spychowa. Zostaje ogłoszony dzień wykonania wyroku. Przed śmiercią na podstawie dawnego obyczaju ratuje Zbyszka Danusia, zarzucając mu na głowę białą chustę. Następują zaręczyny młodych.

Maćko planuje wykupić Bogdaniec. Rycerstwo krakowskie w dowód sympatii ofiarowuje Zbyszkowi bogate dary. Ojciec Danusi – Jurand ze Spychowa po przybyciu do Krakowa odmawia udzielenia błogosławieństwa młodym. Maćko i Zbyszko udają się wraz z dworem księżnej Anny do Ciechanowa. Po drodze odłączają się ze względu na chorobę starszego. W drodze do Bogdańca podróżni spotykają Zycha ze Zgorzelic i jego córkę – Jagienkę. Dziewczynie imponuje siła Zbyszka.

Jagienka pomaga Zbyszkowi i Maćkowi zadomowić się w Bogdańcu. Gdy młodzieniec przybywa do Zycha, by podziękować za okazane serce dowiaduje się, że w konkury do Jagienki uderzają Cztan i Wilk. Zbyszko udaje się na polowanie na niedźwiedzia. W zabiciu zwierzęcia pomaga rycerzowi Jagienka. Dzięki przygotowanemu sadłu z niedźwiedzia do Zdrowia powraca Maćko. Wraz z Zychem postanawia wyswatać jego córkę ze Zbyszkiem.

Jagienka i Zbyszko zbliżają się do siebie, dzięki wspólnym polowaniom. Pewnego dnia młodzieniec tłumaczy, jak bardzo tęskni za Danusią. Jagienka jest zrozpaczona. Do Zgorzelic przybywa opat. Uprzedza Zbyszka, że Cztan i Wilk planują go pobić za częste kontakty z Jagienką. Wspólnie z opatem, Jagienką i Zychem Zbyszko udaje się na mszę do Krześni. Usługuje dziewczynie co gniewa jej „narzeczonych”. Po nabożeństwie w gospodzie oznajmia, że najpiękniejszą dziewczyną jest Danusia. Wilk i Cztan atakują go.

Opat w Bogdańcu sugeruje, że nie chce zapłaty za opiekę nad majątkiem. Sugeruje, że majątek po nim odziedziczy Jagienka. Naciska, by Zbyszko poślubił Zychównę, jednak ten pragnie dochować ślubów danych Danusi. Opuszcza Bogdaniec bez pożegnania z Jagienką. Dziewczyna jest zrozpaczona, jednak nie chce wyjść ani za Wilka, ani za Cztana. W tajemnicy wysyła za Zbyszkiem swego wiernego sługę – Czecha Hlawę.

Hlawa przyłącza się do młodzieńca. Po drodze napotykają Sanderusa – handlarza relikwiami, przybywającego spod Malborka, który przyłącza się do orszaku. Po drodze odwiedzają Sieradz, gdzie młodzieniec usiłuje wyzwać przeciwników na pojedynek. Sanderus wspomina, że niemal wszystkie dwórki księżnej Anny Danuty wyszły za mąż, oczekując wybuchu wojny. W drodze do Łęczycy Zbyszko ma obawy, czy Danusia czeka na niego. Z Warszawy kieruje się do Ciechanowa, gdzie przebywa książę mazowiecki Janusz. Przed miastem spotkał orszak Jędrka z Kropiwnicy, Gotfryda, Rotgiera i Fulko de Lorche z Lotaryngii. Jędrek zapewnił go, że Danusia wciąż jest wolna. Zbyszko wyzwał rycerza de Lorche na pojedynek, gdyż ten uważał swą wybrankę za najpiękniejszą. Książę Janusz ze świtą wybrał się do puszczy na polowanie, więc Zbyszko postanowił wyjść mu naprzeciw.
Dwór księcia Janusza, a także jego gości starostę Hugo von Danvelda oraz Zygfryda de L�ve rycerze spotkali pod Przasnyszem. Przy śniadaniu Zbyszko usługiwał księżnej oraz coraz piękniejszej Danusi. W lesie podczas przejażdżki wyznał ukochanej miłość i pocałował ją. Starosta szczycieński poinformował rycerza de Lorche, że Danusia jest córką Juranda, który mści się na Krzyżakach za zamordowanie swojej żony. Podczas polowania ranny zostaje idący na ratunek księżnej oraz rycerzowi de Lorche Zbyszko. Von Danveld obiecuje Danusi przysłać cudowną maść ze Szczytna.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -   Dowiedz się więcej