2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Dziady

2l.pl / „Dziady” – bibliografia

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. „Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu”, pod red. E. Graczyk i Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993
2. Górski K.: „Mickiewicz: artyzm i język”, Warszawa 1977
3. „Mickiewicz czyli wszystko”, z J. M. Rymkiewiczem rozmawia A. Poprawa, Warszawa 1994
4. Jastrun M.: „Mickiewicz”, Warszawa 1974
5. Łukasiewicz J.: „Mickiewicz”, Wrocław 1996

6. Kępiński Z.: „Mickiewicz hermetyczny”, PIW, Warszawa 1980
7. „Problemy polskiego romantyzmu”, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1974
8. „Słownik literatury polskiej XIX wieku”, pod red. J. Bachórza, Ossolineum, Wrocław 1991
9. Weintraub W.: „Mickiewicz – mistyczny polityk”, Wyd. Naukowe 1998
10. Majchrowski Z.: „Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza”, Gdańsk 1998


11. Przyboś J.: „Czytając Mickiewicza”, Warszawa 1965
12. Przybylski .: „Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach””, Warszawa 1993
13. Stefanowska Z.: „Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu”, Warszawa 1976
14. Weintraub W.: „Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza”, Warszawa 1982
15. Witkowska A.: „Wielcy romantycy polscy”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980
16. Witkowska A.: „Mickiewicz. Słowo i czyn”, PAN, Warszawa 1975
17. Zgorzelski Cz.: „O sztuce poetyckiej Mickiewicza”, PIW, Warszawa 1976  Dowiedz się więcej
Dziady cz. II - streszczenie
Geneza II cz. Dziadów
Wątki sakralne i ludyczne w II części Dziadów
Trzy rodzaje duchów w II części Dziadów
Związki II części Dziadów z dramatem antycznym
Funkcja obrzędu dziadów w II części Dziadów
Dziady cz. IV - streszczenie
Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów
Znaczenie monologu Pustelnika – Gustawa w IV części Dziadów
Portret tragicznego kochanka romantycznego w IV części Dziadów
IV część Dziadów jako wielkie romantyczne studium miłości
„Dziady” – bibliografia
„Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto” – motyw kobiety w IV cz. „Dziadów”
Konflikt uczucia i rozumu w IV cz. „Dziadów”
Miłość jako cierpienie – „Dziady” cz. IV
Istota miłości romantycznej na przykładzie IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV jako dramat romantyczny
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werteryczny
Pustelnik/Gustaw – charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV – najważniejsze cytaty
„Dziady” cz. IV – plan wydarzeń
„Dziady” cz. IV – streszczenie
„Dziady. Część III” - cytaty
Historyczne pierwowzory postaci w III cz. „Dziadów”
Tło historyczne III cz. „Dziadów”
Związek III cz. „Dziadów” z powstaniem listopadowym
Konrad a ojczyzna w III cz. „Dziadów”
Konrad z III cz. Dziadów – charakterystyka
Motyw buntu w III cz. „Dziadów”
Motyw patriotyzmu w III cz. „Dziadów”
Realizm i fantastyka w III cz. „Dziadów”
Charakterystyka Nowosilcowa
Znaczenie „Ustępu” w III cz. „Dziadów”
Motyw despotyzmu i tyranii w III cz. „Dziadów”
Motyw Rosjan w III cz. „Dziadów”
Represje wobec młodych Polaków w III cz. „Dziadów”
Młodzież w III cz. „Dziadów”
Jak rozumiesz słowa Wysockiego: „Nasz naród jak lawa/Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi/Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi...”.
Ocena polskiego społeczeństwa w III cz. „Dziadów”
„Polska Chrystusem narodów” – wyjaśnij koncepcję Mickiewicza
Wpływ III cz. „Dziadów” na kształtowanie się postawy patriotycznej
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Mesjanizm narodowy w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III jako arcydramat polski
„Dziady” cz. III jako dramat narodowo-rewolucyjny
Zadania poezji według „Wielkiej Improwizacji”
„Wielka Improwizacja” – interpretacja
Rollisonowa jak przykład matki cierpiącej
Widzenie Senatora - interpretacja
Widzenie Ewy – interpretacja
Widzenie księdza Piotra – interpretacja
„Mała improwizacja” – interpretacja
Scena więzienna – opis
Salon warszawski – opis
Bal u Senatora – opis
Czas i miejsce akcji III cz. „Dziadów”
Struktura III cz. „Dziadów”
Dziady cz. III – plan wydarzeń
„Dziady cz. III” – streszczenie
„Dziady” cz. II jako dramat społeczny
Obrzęd Dziadów i jego rola w dramacie
„Dziady” cz. II – przesłanie moralne
Duchy w „Dziadach” cz. II – znaczenie
„Dziady” – geneza
Ludowość w „Dziadach cz. II”
„Dziady” cz. II – najważniejsze cytaty
Czas i miejsce akcji w „Dziadach” cz. II
„Dziady” cz. II – plan wydarzeń
„Dziady” cz. II - streszczenie