Jesteś w: Mitologia

Podział mitów

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Mity wyjaśniały starożytnym na jakich zasadach opiera się świat, skąd wziął się człowiek, jak powstał kosmos. Wyjaśniały rzeczy, których nie można było wyjaśnić w sposób racjonalny. Mitologia ukazywała cały panteon bogów, opowiadały także o losach słynnych herosów – antycznych bohaterów. Zawierały także wzorce i archetypy zachowań, które utrwalone w kulturze przetrwały do dnia dzisiejszego.

Przede wszystkim mity dzielimy na:
• teogoniczne – opowiadały o pochodzeniu bogów, przede wszystkim o ich narodzinach (np. narodziny Afrodyty z morskiej piany czy Ateny, która wyskoczyła z głowy Zeusa; wyjaśniały także boską naturę, przykładem może być „Teogonia” Hezjoda.


• kosmogoniczne - mówią o pochodzeniu świata, przede wszystkim o jego powstaniu, a także o powstaniu poszczególnych pasm górskich czy mórz, zjawiskach atmosferycznych, przemienności pór roku (mit o Demeter i Korze) itp.

• antropogeniczne – przedstawiają pochodzenie człowieka i kształtowanie się jego historii; należą do nich m.in. mit o stworzeniu człowieka przez Prometeusza, a także mit o czterech wiekach ludzkości.

• genealogiczne – mówiące o historiach znamienitych rodów i wielkich rodzin; przede wszystkim opiewają czyny bohaterów, ukazując specyficzną obyczajowość, panujące zasady moralne czy też motywy ludzkich działań.

Wśród innych mitów możemy wyróżnić:
• eschatologiczne – opowiadające o przeznaczeniu człowieka i świata, a także o kwestiach śmierci i życia pozagrobowego.
• soteriologiczne – poruszające kwestie zbawienia człowieka.
• kalendarzowe – tłumaczące podział roku.
• ajtiologiczne – mówiące o powstaniu tradycji, zwyczajów, instytucji społecznych, kultów religijnych.  Dowiedz się więcej