Jesteś w: Mitologia

Uniwersalizm mitów greckich

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Mity powstawały w czasach starożytnych w obrębie określonych kultur (m. in. Grecja, Rzym). Pierwotnie istniały w przekazach ustnych i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przede wszystkim miały na celu wyjaśniać świat – jego pochodzenie, zachodzące zjawiska, ale także zawierały podstawowe zasady i prawdy moralne, pokazywały jak zyć, jakie wartości należy cenić i kultywować.

Elementy mitów zapożyczane były nieraz z sąsiednich kultur, dlatego między innymi mitologia rzymska tak wiele czerpie z pierwotnej mitologii greckiej. Stanowiły one zbiór wierzeń, podań, legend wytworzonych w świecie antycznym. Za sprawą literatury (na przykład „Iliady” i „Odysei” Homera weszły do kultury. Motywy mitologiczne odzwierciedlano w sztuce, najwybitniejsze osiągnięcia antycznej architektury to głównie świątynie poświęcone mitologicznym bóstwom.

Kultura europejska wyrosła na gruncie kultury antycznej Grecji i Rzymu, dlatego archetypy, motywy, watki zaczerpnięte z mitologii przeniknęły całą późniejszą literaturę i sztukę, stały się kanonem i niedościgłym wzorcem. Dzięki rozpowszechnieniu się europejskiej kultury na cały świat mitologia stała się uniwersalną skarbnicą motywów, czytelnych do dziś. Także współcześnie wielu artystów odwołuje się do mitologicznych historii, dlatego wciąż są żywe w otaczającej nas kulturze.  Dowiedz się więcej