Jesteś w: Mitologia

Archetyp, topos, motyw – definicja

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Archetyp – pierwowzór jakiejś postaci, zdarzenia, motywu. W psychologii to określenie wspólnych dla określonej zbiorowości przekonań, zachowań, wyobrażeń o świecie, doświadczeń, tkwiących w zbiorowej podświadomości. Archetypy swoje źródło czerpią z mitologii i obrzędowości to za ich sprawą przeniknęły one do literatury tworząc stale obecne motywy. Mimo modyfikacji archetypów w czasie ich trzon pozostaje niezmienny, a poszczególne wyobrażenia wspólne niemal w całej światowej kulturze, a szczególnie w kręgu kultury wywodzącej się z antyku. Archetypy więc, to pierwotne wzorce (pierwowzory) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu.

Topos – stały, powtarzający się na przestrzeni wieków motyw, wątek, stereotyp wyobrażeniowy. Najbardziej powszechne toposy pochodzą z mitologii, wierzeń lub podań, a następnie są powielane, powtarzane, przywoływane lub modyfikowane w różnych formach w literaturze. Są one wyrazem ciągłości europejskiej kultury wywodzącej się z antyku, świadczą o ponadczasowości archetypów.


Toposy to uogólnione przedstawienia, które wyrażają określoną wizję świata. Często stosują antytezę (np. młody - stary), stosują wartościujące określenia (wyspy szczęśliwe, ojczyzna - matka) posługują się konceptem interpretacyjnym. Badanie toposów to topika.

Motyw – w literaturze to najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego utworu, może to być: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie. Motywy, które powtarzają się na przestrzeni stuleci to toposy. Łączy się według pewnych reguł w jednostki wyższego rzędu, takie jak postać literacka, wątek, temat, fabuła. Motywy, jak i ich sekwencje cechuje pewien konwencjonalizm, należą do literackiej tradycji i dzięki swej powtarzalności dają się łatwo wyodrębnić i scharakteryzować. Typowość motywów powoduje fakt, że odwołuje się do nich wiele dzieł literackich, najbardziej zaś powszechne są mity obiegowe, pojawiające się od starożytności do utworów kultury masowej.Można wyróżnić dwie cechy motywu – indywidualizm, tj. występowanie w określonym miejscu świata przedstawionego i systematyczność, czyli powtarzalność motywu na przestrzeni temporalnej. Identyfikuje się także motywy spoiste – związane ściśle z tematem dzieła i luźne pojawiające się epizodycznie. Inny podział wydziela motywy statyczne i dynamiczne.  Dowiedz się więcej