Jesteś w: Mitologia

Ponadczasowość mitów greckich

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Dlaczego możemy mówić o mitach, że są uniwersalne?
Jednym z argumentów przemawiających za tą tezą jest fakt, że mimo że mity zostały spisane w starożytności są do dziś czytelne w kręgu kultury europejskiej i wciąż określone toposy pojawiają się w naszej kulturze. Przez wiele wieków mitologiczne postaci (Prometeusz, Syzyf, Tezeusz) i motywy inspirowały twórców sztuki i literatury, weszły na trwałe do świadomości odbiorców, stanowiąc kanon uniwersalnych symboli.

Na co dzień odwołujemy się do wartości i problemów, które poruszały mity. Mimo iż mówiły o życiu bogów, ludzi i herosów przekazywały uniwersalne dla całej ludzkości doświadczenia, a także postawy i zachowania. Chociaż ówcześnie związane były z wierzeniami religijnymi, dziś traktuje je się jako uniwersalne zapisy o otaczającej ludzi starożytnych rzeczywistości i interpretacji określonych zjawisk. Mity opowiadały także o ludzkich słabościach i namiętnościach, które nieobce są współczesnym.

Dzięki mitologii możemy także poznać sposób myślenia ówczesnych mieszkańców antycznego świata, przede wszystkim Greków i Rzymian. Stworzyła także kanon takich wartości, jak piękno, szlachetność, dobro, ale i zawiść czy chęć zemsty i żądza władzy. Do dziś zawiera mnóstwo prawd i uogólnień, które wyznawane są na całym świecie.  Dowiedz się więcej