2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

We wrześniu 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy. Zaczęła się kilkuletnia okupacja polskiej stolicy, podczas której Niemcy wprowadzili swoje urzędy oraz prawa. Już w październiku 1939 roku zaczęły powstawać w podziemiu tajne organizacje, które miały pokazać opór wobec okupantów. Jedną z pierwszych organizacji był Wawer, który miał przygotowywać i wykonywać akcje „małego sabotażu”, polegające w głównej mierze na działalności propagandowej. Z jednej strony działania miały nękać okupantów, z drugiej pozytywnie wpływać na społeczeństwo polskie podtrzymując ich nadzieję na powrót wolności.

Zadaniem akcji „małego sabotażu” miało być między innymi dokuczanie osobom współpracującym z okupantem, a przez to odstraszanie ewentualnych przyszłych kolaborantów. Poprzez wywieszanie flag państwowych w polskie święta narodowe, takie jak 11 listopada czy 3 maja dawano warszawiakom nadzieje na wyzwolenie, podtrzymywano ich na duchu. Ponadto skupiano się na wykształceniu właściwych postaw patriotycznych i postaw obywatelskich. Dzięki akcjom Niemcy wiedzieli, że Polska się nie poddała, że wciąż walczy. Mieli świadomość, że istnieją siły, które gotowe są do stawienia oporu wrogom, że stosunek całego społeczeństwa polskiego jest i będzie nienawistny.


Wśród form walki w ramach akcji „małego sabotażu” można wymienić wybijanie szyb, stosowanie gazu w kinach, do których uczęszczali Polacy, wypisywanie haseł i symboli na murach (symbol V – Victoria, czy symbol „Polski Walczącej”), nękanie telefonami czy fałszywymi ogłoszeniami osób skłonnych współpracować z Niemcami. Innymi formami było zrywanie faszystowskich flag ze swastyką, propagandowych plakatów wroga, niszczenie niemieckich napisów i szyldów, które zastąpiły napisy polskie.

Czasy „małego sabotażu” stanowiły jedynie przygotowanie do prawdziwych zadań dywersyjnych. Kierownictwo Armii Krajowej powołało 22 stycznia 1943 roku Kedyw (kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej). Walka z okupantem miała być dużo bardziej spektakularna. Młodzież, w tym Alek, Rudy i Zośka została przyjęta do Grup Szturmowych (część Szarych szeregów), które miały prowadzić dywersję bojową i działania partyzanckie.
Celem Grup Szturmowych było między innymi wysadzanie pociągów z niemiecką amunicją jadącą na wschód, odbijanie więźniów z transportów skierowanych do obozów koncentracyjnych, atak na posterunki żandarmerii niemieckiej, zdobywanie broni poprzez rozbrajanie Niemców, likwidacja najbardziej brutalnych hitlerowskich oprawców. W ramach działań członkowie organizacji zabezpieczali broń i amunicję, którą niekiedy musieli przenosić z jednego miejsca do innego. Wszystkie akcje były skrupulatnie przygotowane, poprzedzone wywiadem i rozpoznaniem i przeprowadzone z największą starannością tak, by nie narażać uczestników na utratę życia.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie