2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Pan Tadeusz

2l.pl / Hrabia Horeszko – charakterystyka postaci

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Bohater ten reprezentuje polskich przeciwników rodu Sopliców – rodzinę Horeszków. Nie jest on jednak jej potomkiem w prostej linii, jest raczej dalekim krewnym „po kądzieli”, a nawet, jak możemy przeczytać w poemacie, kimś jeszcze odleglejszym: „On Horeszkom dziesiąta woda na kisielu!” – krzyczał Sędzia.

Hrabia wyraźnie odbiega od przyjętych w Soplicowie standardów wyglądu, ubioru i zachowania. Przez swój niecodzienny strój bywał nazywany „dziwakiem”, a osobliwości poczynań i języka zawdzięczał równie nieprzyjemne przezwisko „fanatyka”. Większą część życia spędził za granicą, ponieważ nie mógł znaleźć w zniewolonej Polsce odpowiedniego miejsca dla siebie. Na obczyźnie całkowicie przesiąkł inną kulturą i mentalnością, zdecydowanie bliżej mu było do cywilizacji francuskiej czy angielskiej niż do polskiej. Hrabia wielokrotnie stanowił obiekt żartów i kpin ze strony pozostałych bohaterów. Jednak wciąż pozostawał takim samym snobem, który uważał się za lepszego od pospolitych Polaków.


Bohater miłował sztukę, zwłaszcza malarstwo. Czasami nawet sam chwytał za pędzel czy węgiel. Dużo czytał, znał cały kanon ówczesnej literatury, miłował poezję. Jednak wszystko to było „dyletantyzmem artystycznym – naprawdę niczego dobrze nie umie” – pisze Doleżan. Jego zainteresowania były z pozoru bardzo szerokie, a w rzeczywistości bardzo powierzchowne. Hrabia zamierzał dzięki swoim rzekomym talentom kreować się w świadomości otoczenia jako człowiek renesansu, niezwykle wrażliwy, ckliwy, ale kiedy trzeba odważny i bohaterski. Tą drugą stronę swojej natury pokazał chociażby w starciu z niedźwiedziem czy podczas ataku Moskali, kiedy dzielnie stawiał czoła nieprzyjacielowi. Z wielką pasją opowiadał o swoich przygodach, z których największą było odbicie dam z rąk rozbójników na Sycylii.

Podobnie jak w przypadku Sopliców, Hrabia był wręcz przewrażliwiony na punkcie swojego honoru i dumy. Szybko zorientowała się w tym Telimena, która słowami „Na twój honor!” potrafiła zmusić go niemal do wszystkiego.
Z czasem odkrył drzemiący w nim patriotyzm, kiedy z własnej kieszeni wystawił cały pułk wojska na usługi Ojczyzny. Sam poszedł na bój, a po powrocie cieszył się szacunkiem i sympatią swoich podwładnych i chłopów. Dał się poznać jako przykładny sąsiad i sprawiedliwy pracodawca. W ten sposób udowodnił, że pomimo tego, iż nazywano go „dziesiątą wodą po kisielu”, to kontynuował piękną tradycję Horeszków, znanych z zamiłowania do Ojczyzny i gotowych zawsze nieść jej pomoc.  Dowiedz się więcej
Geneza Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
Podtytuł Pana Tadeusza
Pan Tadeusz - streszczenie
Bohaterowie Pana Tadeusza
Imioniska
Czas i miejsce akcji Pana Tadeusza
Narrator w Panu Tadeuszu
Nawiązania do tradycji w Panu Tadeuszu
Główne wątki w Panu Tadeuszu
Szlachta w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz jako epos
Tło historyczne w Panu Tadeuszu
Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny oraz jako ostatnie słowo Mickiewicza w sprawie idei niepodległościowych
Recepcje Pana Tadeusza
Artyzm Pana Tadeusza
Rola historii w Panu Tadeuszu
Szlacheckie obyczaje w Panu Tadeuszu
Obraz Soplicowa
Funkcja przymiotnika "ostatni" w Panu Tadeuszu
Komizm i humor w Panu Tadeuszu
Baśniowość Pana Tadeusza
Inwokacja i epilog Pana Tadeusza
Język Pana Tadeusza
Wyidealizowanie realności w utworze
Przyroda w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz - plan wydarzeń
Pan Tadeusz - cytaty
Bibliografia do „Pana Tadeusza”
Najważniejsze cytaty w „Panu Tadeuszu”
Czy „Pan Tadeusz” powinien znaleźć się w spisie lektur szkolnych? – rozprawka
Czy zgadzasz się z opinią Mickiewicza, że motywem przewodnim „Pana Tadeusza” jest piękno świata i uroda dawnej Polski? – rozprawka
Dlaczego warto przeczytać „Pana Tadeusza”?
Obraz kraju lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu”
Adam Mickiewicz – notatka szkolna
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Muzyka w „Panu Tadeuszu”
Humor w „Panu Tadeuszu”
Opis koncertu Jankiela w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Jankiela
Motyw karczmy w „Panu Tadeuszu”
Opis gry Wojskiego na rogu
Spór o zamek w „Panu Tadeuszu”
Epilog w „Panu Tadeuszu”
Polityka w „Panu Tadeuszu”
Obraz Rosjan w „Panu Tadeuszu”
Obraz Polaków w „Panu Tadeuszu”
„Pan Tadeusz” jako wyraz tęsknoty Mickiewicza za ojczyzną
Znaczenie „Pana Tadeusza” dawniej i dziś
Historia w „Panu Tadeuszu”
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Motyw spowiedzi w „Panu Tadeuszu”
Spowiedź księdza Robaka
Jacek Soplica – bohater pozytywny czy negatywny?
Losy Jacka Soplicy i jego działalność patriotyczna
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica jako bohater romantyczny
Charakterystyka postaci historycznych w „Panu Tadeuszu”
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Motyw zamku w „Panu Tadeuszu”
Motyw dworku szlacheckiego w „Panu Tadeuszu”
Wartości artystyczne „Pana Tadeusza”
Narracja „Pana Tadeusza”
Język „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako przykład epopei
Ponadczasowość „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” - arcydzieło czy kicz – rozprawka
Kompozycja „Pana Tadeusza”
Filmowe perypetie „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako utwór romantyczny
Motyw przyrody w „Panu Tadeuszu”
Poetycko-malarski obraz natury w „Panu Tadeuszu”
Dawne tradycje i obyczaje w „Panu Tadeuszu”
Motyw miłości w „Panu Tadeuszu”
Motyw szlachty w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka szlachty w „Panu Tadeuszu”
Inwokacja „Pana Tadeusza” – interpretacja
Opisy wschodów i zachodów słońca w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Maćka nad Maćkami i szlachty dobrzyńskiej
Podkomorzy – charakterystyka
Rejent – charakterystyka
Asesor – charakterystyka
Protazy – charakterystyka
Klucznik Gerwazy – charakterystyka postaci
Hrabia Horeszko – charakterystyka postaci
Telimena – charakterystyka postaci
Zosia – charakterystyka postaci
Tadeusz Soplica – charakterystyka postaci
Sędzia Soplica – charakterystyka postaci
Jacek Soplica (Ksiądz Robak) – charakterystyka postaci
Spór Asesora z Rejentem
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Literackie nawiązania do „Pana Tadeusza”
Wyjaśnienie tytułu „Pana Tadeusza”
Opis uczty w „Panu Tadeuszu”
Historia Domeyki i Doweyki
Streszczenie „Pana Tadeusza”