Jesteś w: Pan Tadeusz

Protazy – charakterystyka

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Protazy Baltazar Brzechalski to postać z dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Bohater z zawodu był woźnym trybunalskim, czyli zajmował się na przykład doręczaniem pozwów sądowych. Mimo że w czasie akcji właściwej poematu jest już na emeryturze, to cały czas wspomina lata spędzone na wypełnianiu obowiązków „woźnieńskich”, czego dowodem może być codzienna lektura wokandy trybunalskiej:

„...tam rzędem
Stały spisane sprawy, które przed urzędem
Woźny sam głosem swoim przed laty wywoływał
Albo o których później dowiedzieć się zdołał.
Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem,
Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem”.

Poza tym Protazy jest wiernym sługą Sędziego Soplicy, któremu pomaga – mimo podeszłego wieku – w organizowaniu zamkowych biesiad czy w dostarczeniu pozwu Hrabiemu, dzielnie przeciwstawiając się Gerwazemu i jego naciskom ogłoszenia spadkobiercy Horeszków jedynym właścicielem ich majątku i dworu Sopliców czy podejmując odważne kroki w czasie bitwy z rosyjskim wojskiem.  Dowiedz się więcej